KATEGÓRIA H ESO staré holuby

 

 

 

1.   Mojzeš Milan+Jaro   8-S-02508-224   A koef=    69,824  KM=  2893,297

Chomutov 1               3.6.2012 572,466    1/ 1568/  314 130  0,638  R 1

Chomutov 2              10.6.2012 572,466    7/  650/  130  50  10,769 OZ

Chrudim 2               17.6.2012 394,158  105/ 7256/ 1451 274  21     R 3

Chomutov 3              24.6.2012 572,466   22/ 1528/  306 121  14,398 R 1

Vysoké Mýto              8.7.2012 370,755    5/  473/   95  22  10,571 PS2

Přelouč                 28.7.2012 410,986   12/  964/  193  49  12,448 OZ

 

 

2.   Fuchs Pavol+Marek   9-S-02516-237   H koef=    74,401  KM=  2375,018

Velké Meziříčí 1        20.5.2012 350,379   84/ 2249/  450  67  37,35  OZ

Chrudim 2               17.6.2012 374,066   10/ 7256/ 1451 274  2      R 3

Chomutov 3              24.6.2012 551,937    5/ 2563/  513 214  1,951  R 3

Chrudim 3               30.6.2012 374,066   31/ 5455/ 1091 244  6,2    R 3

Vysoké Mýto              8.7.2012 350,504   37/ 2734/  547 135  13,533 R 1

Chrudim 4               15.7.2012 374,066   58/ 4339/  868 226  13,367 R 3

 

 

3.   Mojzeš Milan+Jaro   10-S-03501-447  H koef=    93,338  KM=  2315,285

Velké Meziříčí 1        20.5.2012 367,898   64/ 2249/  450  67  28,457 OZ

Chrudim 1               27.5.2012 394,158   73/ 1529/  306  62  47,744 OZ

Chrudim 2               17.6.2012 394,158   39/ 7256/ 1451 274  7,8    R 3

Chrudim 3               30.6.2012 394,158    5/ 5455/ 1091 244  1      R 3

Vysoké Mýto              8.7.2012 370,755    1/  473/   95  22  2,114  PS2

Chrudim 4               15.7.2012 394,158   27/ 4339/  868 226  6,223  R 3

 

 

4.   Ďurica Andrej       8-S-02512-822   A koef=    93,378  KM=  2598,405

Velké Meziříčí 1        20.5.2012 348,988   32/ 1407/  281  39  22,743 PS1

Chrudim 1               27.5.2012 375,173    9/ 1529/  306  62  5,886  OZ

Chomutov 3              24.6.2012 553,531   12/  667/  133  46  17,991 OZ

Chrudim 3               30.6.2012 375,173  158/ 5455/ 1091 244  31,6   R 3

Chomutov 4              22.7.2012 553,531    6/  425/   85  30  14,118 PS1

Přelouč                 28.7.2012 392,009    2/ 1923/  385 110  1,04   R 1

 

 

5.   Klein Slavomír      8-S-02508-358   H koef=   105,167  KM=  2487,708

Velké Meziříčí 1        20.5.2012 366,976   40/ 2249/  450  67  17,786 OZ

Chrudim 1               27.5.2012 393,168   12/  566/  113  25  21,201 PS2

Chomutov 1               3.6.2012 571,467   82/ 1568/  314 130  52,296 R 1

Chrudim 3               30.6.2012 393,168   11/ 5455/ 1091 244  2,2    R 3

Vysoké Mýto              8.7.2012 369,761    4/  473/   95  22  8,457  PS2

Chrudim 4               15.7.2012 393,168   14/ 4339/  868 226  3,227  R 3

 

 

6.   Drusa Patrik        9-S-02512-1361  A koef=   117,461  KM=  2566,164

Velké Meziříčí 1        20.5.2012 350,165   34/ 1407/  281  39  24,165 PS1

Chrudim 1               27.5.2012 376,521   15/ 1529/  306  62  9,81   OZ

Chomutov 1               3.6.2012 554,903   54/ 1568/  314 130  34,439 R 1

Chrudim 2               17.6.2012 376,521  139/ 7256/ 1451 274  27,8   R 3

Vysoké Mýto              8.7.2012 353,151    3/ 1238/  248  53  2,423  OZ

Chomutov 4              22.7.2012 554,903    8/  425/   85  30  18,824 PS1

 

 

7.   Ščislák Václav+Jozef8-S-02514-427   A koef=   120,991  KM=  2448,598

Chrudim 1               27.5.2012 379,505    5/  963/  193  37  5,192  PS1

Chrudim 2               17.6.2012 379,505  137/ 7256/ 1451 274  27,4   R 3

Chomutov 3              24.6.2012 557,711   47/ 1528/  306 121  30,759 R 1

Chrudim 3               30.6.2012 379,505   32/ 5455/ 1091 244  6,4    R 3

Vysoké Mýto              8.7.2012 356,058  133/ 2734/  547 135  48,647 R 1

Přelouč                 28.7.2012 396,314    9/  825/  165 117  2,593  R 3

 

 

8.   Matalik Peter       10-S-03506-478  H koef=   127,003  KM=  2409,872

Chrudim 1               27.5.2012 375,816   20/ 1529/  306  62  13,08  OZ

Chrudim 2               17.6.2012 375,816    7/ 7256/ 1451 274  1,4    R 3

Chomutov 3              24.6.2012 554,174   36/ 1528/  306 121  23,56  R 1

Chrudim 3               30.6.2012 375,816  377/ 5455/ 1091 244  75,4   R 3

Vysoké Mýto              8.7.2012 352,434   27/ 2734/  547 135  9,876  R 1

Chrudim 4               15.7.2012 375,816   16/ 4339/  868 226  3,687  R 3

 

 

9.   Matalik Peter       10-S-03506-477  A koef=   134,092  KM=  2806,806

Chomutov 1               3.6.2012 554,174   44/ 1568/  314 130  28,061 R 1

Chrudim 2               17.6.2012 375,816   23/ 7256/ 1451 274  4,6    R 3

Chomutov 3              24.6.2012 554,174   76/ 1528/  306 121  49,738 R 1

Chrudim 3               30.6.2012 375,816   45/ 5455/ 1091 244  9      R 3

Chomutov 4              22.7.2012 554,174    4/  425/   85  30  9,412  PS1

Přelouč                 28.7.2012 392,652   64/ 1923/  385 110  33,281 R 1

 

 

10.  Mojzeš Milan+Jaro   10-S-03501-413  H koef=   147,768  KM=  2315,285

Velké Meziříčí 1        20.5.2012 367,898   52/ 2249/  450  67  23,121 OZ

Chrudim 1               27.5.2012 394,158   80/ 1529/  306  62  52,322 OZ

Chrudim 2               17.6.2012 394,158   15/ 7256/ 1451 274  3      R 3

Chrudim 3               30.6.2012 394,158  109/ 5455/ 1091 244  21,8   R 3

Vysoké Mýto              8.7.2012 370,755    7/  473/   95  22  14,799 PS2

Chrudim 4               15.7.2012 394,158  142/ 4339/  868 226  32,726 R 3

 

 

11.  Huňady Jozef+Pavol  8-CZ-020-2033   H koef=   168,151  KM=  2383,878

Velké Meziříčí 1        20.5.2012 349,638   62/ 1407/  281  39  44,065 PS1

Chrudim 1               27.5.2012 375,852   10/ 1529/  306  62  6,54   OZ

Chrudim 2               17.6.2012 375,852  140/ 4305/  861 159  32,52  R 1

Chomutov 3              24.6.2012 554,213   81/ 1528/  306 121  53,01  R 1

Chrudim 3               30.6.2012 375,852  152/ 5455/ 1091 244  30,4   R 3

Vysoké Mýto              8.7.2012 352,471    2/ 1238/  248  53  1,616  OZ

 

 

12.  Mojzeš Milan+Jaro   9-S-02508-319   H koef=    179,97  KM=  2688,729

Velké Meziříčí 1        20.5.2012 367,898    1/ 2249/  450  67  0,445  OZ

Chomutov 2              10.6.2012 572,466   15/  650/  130  50  23,077 OZ

Chrudim 2               17.6.2012 394,158  498/ 4305/  861 159  115,679R 1

Vysoké Mýto              8.7.2012 370,755   52/ 2734/  547 135  19,02  R 1

Chomutov 4              22.7.2012 572,466   12/  636/  127  47  18,868 OZ

Přelouč                 28.7.2012 410,986   10/  825/  165 117  2,881  R 3

 

 

13.  Matalik Peter       10-S-03506-459  H koef=   184,606  KM=   2407,05

Velké Meziříčí 1        20.5.2012 349,612    1/ 1407/  281  39  0,711  PS1

Chrudim 1               27.5.2012 375,816    1/ 1529/  306  62  0,654  OZ

Chrudim 2               17.6.2012 375,816  101/ 7256/ 1451 274  20,2   R 3

Chrudim 3               30.6.2012 375,816   10/ 5455/ 1091 244  2      R 3

Chrudim 4               15.7.2012 375,816  651/ 4339/  868 226  150,035R 3

Chomutov 4              22.7.2012 554,174    7/  636/  127  47  11,006 OZ

 

 

14.  Ďurica Andrej       10-S-03506-440  H koef=    191,06  KM=   2422,85

Chrudim 2               17.6.2012 375,173  282/ 4305/  861 159  65,505 R 1

Chrudim 3               30.6.2012 375,173   49/ 5455/ 1091 244  9,8    R 3

Vysoké Mýto              8.7.2012 351,791   38/ 2734/  547 135  13,899 R 1

Chrudim 4               15.7.2012 375,173  258/ 4339/  868 226  59,461 R 3

Chomutov 4              22.7.2012 553,531    1/  425/   85  30  2,353  PS1

Přelouč                 28.7.2012 392,009   77/ 1923/  385 110  40,042 R 1

 

 

15.  Mojzeš Milan+Jaro   10-S-03501-497  H koef=   196,865  KM=  2738,392

Chrudim 1               27.5.2012 394,158    7/  566/  113  25  12,367 PS2

Chrudim 2               17.6.2012 394,158   95/ 7256/ 1451 274  19     R 3

Chomutov 3              24.6.2012 572,466  122/ 1528/  306 121  79,843 R 1

Chrudim 3               30.6.2012 394,158    8/ 5455/ 1091 244  1,6    R 3

Chomutov 4              22.7.2012 572,466   27/  636/  127  47  42,453 OZ

Přelouč                 28.7.2012 410,986   80/ 1923/  385 110  41,602 R 1

 

 

16.  Matalik Peter       10-M-55-1337    A koef=   199,807  KM=  2947,687

Velké Meziříčí 1        20.5.2012 349,612   12/ 2249/  450  67  5,336  OZ

Chrudim 1               27.5.2012 375,816   43/ 1529/  306  62  28,123 OZ

Chomutov 1               3.6.2012 554,174   18/ 1568/  314 130  11,48  R 1

Chomutov 2              10.6.2012 554,174   20/  416/   83  30  48,077 PS1

Chrudim 2               17.6.2012 375,816  307/ 4305/  861 159  71,312 R 1

Stendal                 30.6.2012 738,095   43/ 1212/  242 177  35,479 R 2

 

 

17.  MVDr.Bodnár Ľubomír 10-S-02607-163  A koef=   201,173  KM=  2512,552

Velké Meziříčí 1        20.5.2012 368,25    81/  842/  168  28  96,2   PS2

Chomutov 1               3.6.2012 572,821   28/ 1568/  314 130  17,857 R 1

Chrudim 3               30.6.2012 394,514   41/ 5455/ 1091 244  8,2    R 3

Vysoké Mýto              8.7.2012 371,111   64/ 2734/  547 135  23,409 R 1

Chrudim 4               15.7.2012 394,514   31/ 4339/  868 226  7,145  R 3

Přelouč                 28.7.2012 411,342   93/ 1923/  385 110  48,362 R 1

 

 

18.  Matalik Peter       9-M-55-1748     H koef=   201,463  KM=  2423,886

Velké Meziříčí 1        20.5.2012 349,612   27/ 1407/  281  39  19,19  PS1

Chrudim 2               17.6.2012 375,816   70/ 7256/ 1451 274  14     R 3

Chomutov 3              24.6.2012 554,174   75/ 1528/  306 121  49,084 R 1

Chrudim 3               30.6.2012 375,816   50/ 5455/ 1091 244  10     R 3

Chrudim 4               15.7.2012 375,816   90/ 4339/  868 226  20,742 R 3

Přelouč                 28.7.2012 392,652  307/  825/  165 117  88,447 R 3

 

 

19.  Huňady Jozef+Pavol  9-S-02516-1296  H koef=   202,154  KM=  2766,814

Chomutov 1               3.6.2012 554,213  132/ 1568/  314 130  84,184 R 1

Chomutov 2              10.6.2012 554,213   10/  416/   83  30  24,038 PS1

Chomutov 3              24.6.2012 554,213   19/  667/  133  46  28,486 OZ

Chrudim 3               30.6.2012 375,852   72/ 5455/ 1091 244  14,4   R 3

Vysoké Mýto              8.7.2012 352,471   86/ 2734/  547 135  31,456 R 1

Chrudim 4               15.7.2012 375,852   85/ 4339/  868 226  19,59  R 3

 

 

20.  Hovančík Ľubomír    7-S-02513-255   H koef=   213,332  KM=  2434,091

Velké Meziříčí 1        20.5.2012 351,726   15/ 2249/  450  67  6,67   OZ

Chrudim 1               27.5.2012 377,455   45/  963/  193  37  46,729 PS1

Chrudim 2               17.6.2012 377,455   19/ 7256/ 1451 274  3,8    R 3

Chomutov 3              24.6.2012 555,725  281/ 2563/  513 214  109,637R 3

Chrudim 3               30.6.2012 377,455    1/ 1362/  272  60  0,734  OZ

Přelouč                 28.7.2012 394,275   88/ 1923/  385 110  45,762 R 1

 

 

21.  Hovančík Ľubomír    9-VR-98-44      H koef=   232,099  KM=  2572,119

Velké Meziříčí 1        20.5.2012 351,726  163/ 2249/  450  67  72,477 OZ

Chrudim 2               17.6.2012 377,455   33/ 7256/ 1451 274  6,6    R 3

Chomutov 3              24.6.2012 555,725   53/ 1528/  306 121  34,686 R 1

Chrudim 3               30.6.2012 377,455  243/ 5455/ 1091 244  48,6   R 3

Vysoké Mýto              8.7.2012 354,033   62/ 2734/  547 135  22,677 R 1

Chomutov 4              22.7.2012 555,725   20/  425/   85  30  47,059 PS1

 

 

22.  Huňady Jozef+Pavol  10-S-03506-317  A koef=   240,395  KM=  2400,715

Velké Meziříčí 1        20.5.2012 349,638  264/ 2249/  450  67  117,386OZ

Chrudim 1               27.5.2012 375,852   21/ 1529/  306  62  13,734 OZ

Chomutov 3              24.6.2012 554,213   89/ 1528/  306 121  58,246 R 1

Vysoké Mýto              8.7.2012 352,471   45/ 2734/  547 135  16,459 R 1

Chrudim 4               15.7.2012 375,852  140/ 4339/  868 226  32,265 R 3

Přelouč                 28.7.2012 392,689    8/  825/  165 117  2,305  R 3

 

 

23.  Mojzeš Milan+Jaro   7-S-02508-106   A koef=   243,685  KM=    3455,7

Chrudim 1               27.5.2012 394,158   19/  566/  113  25  33,569 PS2

Chomutov 1               3.6.2012 572,466  147/ 1568/  314 130  93,75  R 1

Chomutov 2              10.6.2012 572,466   19/  650/  130  50  29,231 OZ

Chrudim 2               17.6.2012 394,158  167/ 7256/ 1451 274  33,4   R 3

Stendal                 30.6.2012 755,126   18/ 1212/  242 177  14,851 R 2

Gotha VCS               15.7.2012 767,326   46/ 1183/  237 183  38,884 R 2

 

 

24.  Ščislák Václav+Jozef10-S-03502-301  A koef=   251,889  KM=  2448,598

Chrudim 1               27.5.2012 379,505   49/  963/  193  37  50,883 PS1

Chrudim 2               17.6.2012 379,505  165/ 4305/  861 159  38,328 R 1

Chomutov 3              24.6.2012 557,711  121/ 1528/  306 121  79,188 R 1

Chrudim 3               30.6.2012 379,505   93/ 5455/ 1091 244  18,6   R 3

Vysoké Mýto              8.7.2012 356,058    9/ 1238/  248  53  7,27   OZ

Přelouč                 28.7.2012 396,314  200/  825/  165 117  57,62  R 3

 

 

25.  Grinč Marián        10-VR-98-339    H koef=    258,51  KM=  2397,908

Chrudim 1               27.5.2012 373,935   54/ 1529/  306  62  35,317 OZ

Chrudim 2               17.6.2012 373,935   29/ 7256/ 1451 274  5,8    R 3

Chomutov 3              24.6.2012 551,798  246/ 2563/  513 214  95,981 R 3

Chrudim 3               30.6.2012 373,935    4/  784/  157  36  5,102  PS1

Vysoké Mýto              8.7.2012 350,37   180/ 2734/  547 135  65,838 R 1

Chrudim 4               15.7.2012 373,935  219/ 4339/  868 226  50,472 R 3

 

 

26.  Mojzeš Milan+Jaro   9-S-02508-386   A koef=   269,042  KM=  2695,304

Velké Meziříčí 1        20.5.2012 367,898   66/ 2249/  450  67  29,346 OZ

Chrudim 1               27.5.2012 394,158  263/ 1529/  306  62  172,008OZ

Chomutov 1               3.6.2012 572,466    2/ 1568/  314 130  1,276  R 1

Chomutov 2              10.6.2012 572,466   26/  650/  130  50  40     OZ

Chrudim 2               17.6.2012 394,158    3/ 7256/ 1451 274  0,6    R 3

Chrudim 4               15.7.2012 394,158  112/ 4339/  868 226  25,812 R 3

 

 

27.  Sudimak Pavol       9-S-02512-929   H koef=   280,082  KM=  2417,801

Velké Meziříčí 1        20.5.2012 348,617  193/ 2249/  450  67  85,816 OZ

Chrudim 1               27.5.2012 374,798   30/ 1529/  306  62  19,621 OZ

Chrudim 3               30.6.2012 374,798   58/ 5455/ 1091 244  11,6   R 3

Chrudim 4               15.7.2012 374,798  132/ 4339/  868 226  30,422 R 3

Chomutov 4              22.7.2012 553,156    2/  425/   85  30  4,706  PS1

Přelouč                 28.7.2012 391,634  444/  825/  165 117  127,917R 3

 

 

28.  Sudimak Pavol       10-S-0999-2614  A koef=   280,371  KM=    2420,6

Chrudim 2               17.6.2012 374,798  466/ 4305/  861 159  108,246R 1

Chomutov 3              24.6.2012 553,156   34/ 1528/  306 121  22,251 R 1

Chrudim 3               30.6.2012 374,798   62/ 5455/ 1091 244  12,4   R 3

Vysoké Mýto              8.7.2012 351,416   43/ 2734/  547 135  15,728 R 1

Chrudim 4               15.7.2012 374,798  526/ 4339/  868 226  121,226R 3

Přelouč                 28.7.2012 391,634    1/ 1923/  385 110  0,52   R 1

 

 

29.  Sedlák Jozef        9-S-02513-284   H koef=   282,078  KM=  2232,643

Velké Meziříčí 1        20.5.2012 351,728   14/ 1407/  281  39  9,95   PS1

Chrudim 1               27.5.2012 377,502   32/ 1529/  306  62  20,929 OZ

Chrudim 2               17.6.2012 377,502  163/ 4305/  861 159  37,863 R 1

Chrudim 3               30.6.2012 377,502   64/ 5455/ 1091 244  12,8   R 3

Vysoké Mýto              8.7.2012 354,085  297/ 2734/  547 135  108,632R 1

Přelouč                 28.7.2012 394,324  319/  825/  165 117  91,904 R 3

 

 

30.  Klein Slavomír      10-S-03501-559  H koef=   295,461  KM=  2504,535

Velké Meziříčí 1        20.5.2012 366,976   31/ 2249/  450  67  13,784 OZ

Chrudim 1               27.5.2012 393,168    5/  566/  113  25  8,834  PS2

Vysoké Mýto              8.7.2012 369,761   56/  473/   95  22  118,393PS2

Chrudim 4               15.7.2012 393,168  424/ 4339/  868 226  97,718 R 3

Chomutov 4              22.7.2012 571,467    2/  636/  127  47  3,145  OZ

Přelouč                 28.7.2012 409,995  186/  825/  165 117  53,587 R 3

 

 

31.  Ščislák Václav+Jozef9-S-02514-832   H koef=   301,765  KM=  2423,183

Velké Meziříčí 1        20.5.2012 354,09    28/ 1407/  281  39  19,9   PS1

Chrudim 1               27.5.2012 379,505   79/  963/  193  37  82,035 PS1

Chomutov 3              24.6.2012 557,711   69/ 1528/  306 121  45,157 R 1

Chrudim 3               30.6.2012 379,505  505/ 5455/ 1091 244  101    R 3

Vysoké Mýto              8.7.2012 356,058    4/ 1238/  248  53  3,231  OZ

Přelouč                 28.7.2012 396,314   97/ 1923/  385 110  50,442 R 1

 

 

32.  Ištvan Milan+Miloš  8-S-02514-452   A koef=   305,245  KM=  2445,689

Chrudim 1               27.5.2012 379,019   55/ 1529/  306  62  35,971 OZ

Chrudim 2               17.6.2012 379,019  338/ 4305/  861 159  78,513 R 1

Chrudim 3               30.6.2012 379,019  275/ 5455/ 1091 244  55     R 3

Vysoké Mýto              8.7.2012 355,573   24/ 2734/  547 135  8,778  R 1

Chomutov 4              22.7.2012 557,23    50/  425/   85  30  117,647PS1

Přelouč                 28.7.2012 395,829    9/  964/  193  49  9,336  OZ

 

 

33.  Mojzeš Milan+Jaro   9-S-02508-327   H koef=   308,853  KM=  2738,392

Chrudim 2               17.6.2012 394,158  142/ 4305/  861 159  32,985 R 1

Chomutov 3              24.6.2012 572,466  244/ 2563/  513 214  95,201 R 3

Chrudim 3               30.6.2012 394,158   52/ 5455/ 1091 244  10,4   R 3

Chrudim 4               15.7.2012 394,158    1/ 4339/  868 226  0,23   R 3

Chomutov 4              22.7.2012 572,466   66/  636/  127  47  103,774OZ

Přelouč                 28.7.2012 410,986  230/  825/  165 117  66,263 R 3

 

 

34.  Ščislák Václav+Jozef6-S-02514-1312  A koef=   309,871  KM=  2788,201

Chrudim 1               27.5.2012 379,505   95/  963/  193  37  98,65  PS1

Chomutov 1               3.6.2012 557,711    8/ 1568/  314 130  5,102  R 1

Chomutov 2              10.6.2012 557,711    2/ 1468/  294 123  1,362  R 1

Vysoké Mýto              8.7.2012 356,058  106/ 2734/  547 135  38,771 R 1

Chrudim 4               15.7.2012 379,505  271/ 4339/  868 226  62,457 R 3

Chomutov 4              22.7.2012 557,711   44/  425/   85  30  103,529PS1

 

 

35.  Ščislák Václav+Jozef10-S-03502-368  A koef=   314,373  KM=  2472,045

Chrudim 1               27.5.2012 379,505   78/  963/  193  37  80,997 PS1

Chrudim 2               17.6.2012 379,505  326/ 4305/  861 159  75,726 R 1

Chomutov 3              24.6.2012 557,711   14/ 1528/  306 121  9,162  R 1

Chrudim 3               30.6.2012 379,505  273/ 5455/ 1091 244  54,6   R 3

Chrudim 4               15.7.2012 379,505  272/ 4339/  868 226  62,687 R 3

Přelouč                 28.7.2012 396,314   60/ 1923/  385 110  31,201 R 1

 

 

36.  Bujňák Vincent      10-S-03502-1017 H koef=   319,268  KM=    2427,8

Velké Meziříčí 1        20.5.2012 357,509  122/ 2249/  450  67  54,246 OZ

Chrudim 2               17.6.2012 383,101   49/ 7256/ 1451 274  9,8    R 3

Chrudim 3               30.6.2012 383,101  247/ 5455/ 1091 244  49,4   R 3

Vysoké Mýto              8.7.2012 359,662   53/  473/   95  22  112,051PS2

Chrudim 4               15.7.2012 383,101   18/ 4339/  868 226  4,148  R 3

Chomutov 4              22.7.2012 561,326   57/  636/  127  47  89,623 OZ

 

 

37.  Klein Slavomír      10-S-03501-553  A koef=   329,632  KM=  2326,236

Velké Meziříčí 1        20.5.2012 366,976   28/ 2249/  450  67  12,45  OZ

Chrudim 1               27.5.2012 393,168  115/ 1529/  306  62  75,213 OZ

Chrudim 3               30.6.2012 393,168  188/ 5455/ 1091 244  37,6   R 3

Vysoké Mýto              8.7.2012 369,761   49/  473/   95  22  103,594PS2

Chrudim 4               15.7.2012 393,168  201/ 4339/  868 226  46,324 R 3

Přelouč                 28.7.2012 409,995  189/  825/  165 117  54,451 R 3

 

 

38.  Klein Slavomír      9-S-02508-484   H koef=   334,926  KM=  2709,026

Chomutov 1               3.6.2012 571,467   27/ 1568/  314 130  17,219 R 1

Chomutov 3              24.6.2012 571,467   46/ 1528/  306 121  30,105 R 1

Chrudim 3               30.6.2012 393,168  333/ 5455/ 1091 244  66,6   R 3

Vysoké Mýto              8.7.2012 369,761  111/ 2734/  547 135  40,6   R 1

Chrudim 4               15.7.2012 393,168  549/ 4339/  868 226  126,527R 3

Přelouč                 28.7.2012 409,995  187/  825/  165 117  53,875 R 3

 

 

39.  Šramko Štefan       10-S-03502-65   A koef=   339,784  KM=  2850,145

Chomutov 1               3.6.2012 561,361   67/ 1568/  314 130  42,73  R 1

Chomutov 3              24.6.2012 561,361   17/  667/  133  46  25,487 OZ

Chrudim 3               30.6.2012 383,08   164/ 5455/ 1091 244  32,8   R 3

Chrudim 4               15.7.2012 383,08   309/ 4339/  868 226  71,215 R 3

Chomutov 4              22.7.2012 561,361   10/  636/  127  47  15,723 OZ

Přelouč                 28.7.2012 399,902  527/  825/  165 117  151,829R 3

 

 

40.  Klein Slavomír      9-S-02508-455   H koef=   340,696  KM=  2709,026

Chomutov 1               3.6.2012 571,467  225/ 1568/  314 130  143,495R 1

Chomutov 3              24.6.2012 571,467   56/ 1528/  306 121  36,649 R 1

Chrudim 3               30.6.2012 393,168   74/ 5455/ 1091 244  14,8   R 3

Vysoké Mýto              8.7.2012 369,761   44/  473/   95  22  93,023 PS2

Chrudim 4               15.7.2012 393,168   37/ 4339/  868 226  8,527  R 3

Přelouč                 28.7.2012 409,995   85/ 1923/  385 110  44,202 R 1

 

 

41.  Matalik Peter       8-S-02516-902   H koef=   341,735  KM=  2602,244

Velké Meziříčí 1        20.5.2012 349,612    3/ 1407/  281  39  2,132  PS1

Chrudim 1               27.5.2012 375,816  119/  963/  193  37  123,572PS1

Chomutov 1               3.6.2012 554,174  175/ 1568/  314 130  111,607R 1

Chomutov 2              10.6.2012 554,174   14/  416/   83  30  33,654 PS1

Chrudim 2               17.6.2012 375,816  139/ 4305/  861 159  32,288 R 1

Přelouč                 28.7.2012 392,652   74/ 1923/  385 110  38,482 R 1

 

 

42.  Fuchs VLadimír      9-S-02516-19    H koef=   351,621  KM=  2398,586

Chrudim 1               27.5.2012 374,046   52/  963/  193  37  53,998 PS1

Chomutov 1               3.6.2012 551,918   95/ 1568/  314 130  60,587 R 1

Chrudim 2               17.6.2012 374,046  354/ 4305/  861 159  82,23  R 1

Chrudim 3               30.6.2012 374,046  190/ 5455/ 1091 244  38     R 3

Vysoké Mýto              8.7.2012 350,484  153/ 2734/  547 135  55,962 R 1

Chrudim 4               15.7.2012 374,046  264/ 4339/  868 226  60,844 R 3

 

 

43.  Matalik Peter       10-S-03506-480  H koef=   358,106  KM=  2400,504

Velké Meziříčí 1        20.5.2012 349,612  266/ 2249/  450  67  118,275OZ

Chomutov 3              24.6.2012 554,174  125/ 1528/  306 121  81,806 R 1

Chrudim 3               30.6.2012 375,816  160/ 5455/ 1091 244  32     R 3

Vysoké Mýto              8.7.2012 352,434  207/ 2734/  547 135  75,713 R 1

Chrudim 4               15.7.2012 375,816   22/ 4339/  868 226  5,07   R 3

Přelouč                 28.7.2012 392,652   87/ 1923/  385 110  45,242 R 1

 

 

44.  Sudimak Pavol       10-S-03504-1242 A koef=   360,474  KM=    2420,6

Chrudim 1               27.5.2012 374,798   51/ 1529/  306  62  33,355 OZ

Chrudim 2               17.6.2012 374,798  599/ 4305/  861 159  139,141R 1

Chomutov 3              24.6.2012 553,156    4/ 2563/  513 214  1,561  R 3

Chrudim 3               30.6.2012 374,798   28/ 5455/ 1091 244  5,6    R 3

Vysoké Mýto              8.7.2012 351,416  351/ 2734/  547 135  128,383R 1

Přelouč                 28.7.2012 391,634  182/  825/  165 117  52,434 R 3

 

 

45.  Hovančík Ľubomír    10-S-03506-260  H koef=   367,619  KM=  2614,668

Chrudim 1               27.5.2012 377,455   31/ 1529/  306  62  20,275 OZ

Chomutov 1               3.6.2012 555,725   12/ 1568/  314 130  7,653  R 1

Chomutov 3              24.6.2012 555,725  277/ 2563/  513 214  108,076R 3

Chrudim 3               30.6.2012 377,455  130/ 5455/ 1091 244  26     R 3

Vysoké Mýto              8.7.2012 354,033  214/ 2734/  547 135  78,274 R 1

Přelouč                 28.7.2012 394,275  442/  825/  165 117  127,341R 3

 

 

46.  MVDr.Bodnár Ľubomír 8-S-01011-595   A koef=   370,872  KM=  2512,552

Velké Meziříčí 1        20.5.2012 368,25    49/ 2249/  450  67  21,787 OZ

Chrudim 1               27.5.2012 394,514    4/  566/  113  25  7,067  PS2

Chrudim 2               17.6.2012 394,514  579/ 4305/  861 159  134,495R 1

Vysoké Mýto              8.7.2012 371,111   64/  473/   95  22  135,307PS2

Chomutov 4              22.7.2012 572,821    8/  636/  127  47  12,579 OZ

Přelouč                 28.7.2012 411,342  207/  825/  165 117  59,637 R 3

 

 

47.  Ščislák Václav+Jozef8-S-02514-404   A koef=   375,043  KM=  2406,374

Velké Meziříčí 1        20.5.2012 354,09    30/ 2249/  450  67  13,339 OZ

Chrudim 1               27.5.2012 379,505   47/ 1529/  306  62  30,739 OZ

Chrudim 2               17.6.2012 379,505  658/ 4305/  861 159  152,846R 1

Chrudim 3               30.6.2012 379,505   79/ 5455/ 1091 244  15,8   R 3

Vysoké Mýto              8.7.2012 356,058  135/ 2734/  547 135  49,378 R 1

Chomutov 4              22.7.2012 557,711   48/  425/   85  30  112,941PS1

 

 

48.  Matalik Peter       10-M-55-1980    H koef=   381,607  KM=  2383,668

Velké Meziříčí 1        20.5.2012 349,612   83/ 2249/  450  67  36,905 OZ

Chrudim 2               17.6.2012 375,816  427/ 4305/  861 159  99,187 R 1

Chrudim 3               30.6.2012 375,816  229/ 5455/ 1091 244  45,8   R 3

Vysoké Mýto              8.7.2012 352,434  165/ 2734/  547 135  60,351 R 1

Chrudim 4               15.7.2012 375,816  278/ 4339/  868 226  64,07  R 3

Chomutov 4              22.7.2012 554,174   32/  425/   85  30  75,294 PS1

 

 

49.  Huňady Jozef+Pavol  10-S-03506-322  A koef=   383,113  KM=  2205,517

Velké Meziříčí 1        20.5.2012 349,638   43/ 1407/  281  39  30,561 PS1

Chrudim 1               27.5.2012 375,852  103/  963/  193  37  106,957PS1

Chrudim 2               17.6.2012 375,852  295/ 4305/  861 159  68,525 R 1

Chrudim 3               30.6.2012 375,852  197/ 5455/ 1091 244  39,4   R 3

Vysoké Mýto              8.7.2012 352,471   50/ 2734/  547 135  18,288 R 1

Chrudim 4               15.7.2012 375,852  518/ 4339/  868 226  119,382R 3

 

 

50.  Ištvan Milan+Miloš  10-S-03502-443  A koef=   384,233  KM=  2605,104

Velké Meziříčí 1        20.5.2012 353,587    5/ 1407/  281  39  3,554  PS1

Chrudim 1               27.5.2012 379,019  101/  963/  193  37  104,881PS1

Chrudim 2               17.6.2012 379,019  336/ 4305/  861 159  78,049 R 1

Chomutov 3              24.6.2012 557,23   351/ 2563/  513 214  136,949R 3

Chrudim 3               30.6.2012 379,019  104/ 5455/ 1091 244  20,8   R 3

Chomutov 4              22.7.2012 557,23    17/  425/   85  30  40     PS1