KATEGÓRIA F ESO MLÁĎA

 

             

 

 

1.   Mojzeš Milan+Jaro   12-S-03506-550  H koef=    13,009  KM=   596,398

Martin-Sučany            2.9.2012 154,439    9/ 2928/  586  65  3,074  OZ

Čadca                    9.9.2012 172,305    2/ 1988/  398  59  1,006  OZ

Přerov                  23.9.2012 269,654   15/ 1680/  336  52  8,929  OZ

 

 

2.   Mojzeš Milan+Jaro   12-S-03506-533  H koef=    15,254  KM=   570,991

Ružomberok              26.8.2012 129,032   27/ 2831/  566  63  9,537  OZ

Čadca                    9.9.2012 172,305    9/ 1988/  398  59  4,527  OZ

Přerov                  23.9.2012 269,654    2/ 1680/  336  52  1,19   OZ

 

 

3.   MVDr.Bodnár Ľubomír 12-S-03503-326  H koef=     18,56  KM=   535,582

Ružomberok              26.8.2012 129,373    5/ 2831/  566  63  1,766  OZ

Čadca                    9.9.2012 172,661   29/ 1988/  398  59  14,588 OZ

Valašské Meziříčí       15.9.2012 233,548    4/ 1813/  363  56  2,206  OZ

 

 

4.   Mojzeš Milan+Jaro   12-S-01705-730  H koef=    22,059  KM=   570,991

Ružomberok              26.8.2012 129,032   39/ 2831/  566  63  13,776 OZ

Čadca                    9.9.2012 172,305    7/ 1988/  398  59  3,521  OZ

Přerov                  23.9.2012 269,654    8/ 1680/  336  52  4,762  OZ

 

 

5.   Mojzeš Milan+Jaro   12-S-02701-309  H koef=    23,623  KM=   675,151

Čadca                    9.9.2012 172,305   16/ 1988/  398  59  8,048  OZ

Valašské Meziříčí       15.9.2012 233,192   25/ 1813/  363  56  13,789 OZ

Přerov                  23.9.2012 269,654    3/ 1680/  336  52  1,786  OZ

 

 

6.   Mojzeš Milan+Jaro   12-S-03501-650  H koef=     23,69  KM=   553,125

Ružomberok              26.8.2012 129,032   49/ 2831/  566  63  17,308 OZ

Martin-Sučany            2.9.2012 154,439    3/ 2928/  586  65  1,025  OZ

Přerov                  23.9.2012 269,654    9/ 1680/  336  52  5,357  OZ

 

 

7.   Mojzeš Milan+Jaro   12-S-02701-306  H koef=    29,531  KM=   631,878

Ružomberok              26.8.2012 129,032   55/ 2831/  566  63  19,428 OZ

Valašské Meziříčí       15.9.2012 233,192   14/ 1813/  363  56  7,722  OZ

Přerov                  23.9.2012 269,654    4/ 1680/  336  52  2,381  OZ

 

 

8.   MVDr.Bodnár Ľubomír 12-S-03503-338  H koef=    29,973  KM=    632,93

Ružomberok              26.8.2012 129,373   17/ 2831/  566  63  6,005  OZ

Valašské Meziříčí       15.9.2012 233,548   10/ 1813/  363  56  5,516  OZ

Přerov                  23.9.2012 270,009   31/ 1680/  336  52  18,452 OZ

 

 

9.   Mojzeš Milan+Jaro   12-S-03506-530  H koef=    32,078  KM=   570,991

Ružomberok              26.8.2012 129,032   54/ 2831/  566  63  19,075 OZ

Čadca                    9.9.2012 172,305    1/ 1988/  398  59  0,503  OZ

Přerov                  23.9.2012 269,654   21/ 1680/  336  52  12,5   OZ

 

 

10.  MVDr.Bodnár Ľubomír 12-S-03503-370  H koef=    34,271  KM=   572,043

Ružomberok              26.8.2012 129,373   21/ 2831/  566  63  7,418  OZ

Čadca                    9.9.2012 172,661   38/ 1988/  398  59  19,115 OZ

Přerov                  23.9.2012 270,009   13/ 1680/  336  52  7,738  OZ

 

 

11.  Klein Slavomír      12-S-03501-720  H koef=     43,22  KM=   654,489

Martin-Sučany            2.9.2012 153,566   23/ 2928/  586  65  7,855  OZ

Valašské Meziříčí       15.9.2012 232,225    8/ 1813/  363  56  4,413  OZ

Přerov                  23.9.2012 268,698   52/ 1680/  336  52  30,952 OZ

 

 

12.  Klein Slavomír      12-S-03501-722  H koef=    51,709  KM=   672,248

Čadca                    9.9.2012 171,325   52/ 1988/  398  59  26,157 OZ

Valašské Meziříčí       15.9.2012 232,225    1/ 1813/  363  56  0,552  OZ

Přerov                  23.9.2012 268,698   42/ 1680/  336  52  25     OZ

 

 

13.  MVDr.Bodnár Ľubomír 12-S-03503-366  H koef=    52,392  KM=    632,93

Ružomberok              26.8.2012 129,373    6/ 2831/  566  63  2,119  OZ

Valašské Meziříčí       15.9.2012 233,548   21/ 1813/  363  56  11,583 OZ

Přerov                  23.9.2012 270,009   65/ 1680/  336  52  38,69  OZ

 

 

14.  Klein Slavomír      12-S-03501-741  H koef=    52,703  KM=   593,589

Martin-Sučany            2.9.2012 153,566   25/ 2928/  586  65  8,538  OZ

Čadca                    9.9.2012 171,325   31/ 1988/  398  59  15,594 OZ

Přerov                  23.9.2012 268,698   48/ 1680/  336  52  28,571 OZ

 

 

15.  Genčúr František    12-S-03504-26   H koef=      58,3  KM=   516,674

Ružomberok              26.8.2012 111,408   12/ 1738/  348  38  6,904  PS1

Čadca                    9.9.2012 153,944   49/ 1299/  260  38  37,721 PS1

Přerov                  23.9.2012 251,322   16/ 1170/  231  37  13,675 PS1

 

 

16.  MVDr.Bodnár Ľubomír 12-S-03503-385  H koef=    59,291  KM=   456,818

Ružomberok              26.8.2012 129,373    7/ 2831/  566  63  2,473  OZ

Martin-Sučany            2.9.2012 154,784  159/ 2928/  586  65  54,303 OZ

Čadca                    9.9.2012 172,661    5/ 1988/  398  59  2,515  OZ

 

 

17.  MVDr.Bodnár Ľubomír 12-S-03503-375  H koef=    60,021  KM=   535,582

Ružomberok              26.8.2012 129,373   13/ 2831/  566  63  4,592  OZ

Čadca                    9.9.2012 172,661  108/ 1988/  398  59  54,326 OZ

Valašské Meziříčí       15.9.2012 233,548    2/ 1813/  363  56  1,103  OZ

 

 

18.  MVDr.Bodnár Ľubomír 12-S-03503-869  H koef=    60,162  KM=   517,705

Ružomberok              26.8.2012 129,373    9/ 2831/  566  63  3,179  OZ

Martin-Sučany            2.9.2012 154,784  162/ 2928/  586  65  55,328 OZ

Valašské Meziříčí       15.9.2012 233,548    3/ 1813/  363  56  1,655  OZ

 

 

19.  Bujňák Vincent      12-S-03506-210  H koef=    67,784  KM=   564,913

Martin-Sučany            2.9.2012 144,615   22/ 2928/  586  65  7,514  OZ

Čadca                    9.9.2012 161,359   50/ 1988/  398  59  25,151 OZ

Přerov                  23.9.2012 258,939   59/ 1680/  336  52  35,119 OZ

 

 

20.  Klein Slavomír      12-S-03506-474  H koef=    68,645  KM=   672,248

Čadca                    9.9.2012 171,325   73/ 1988/  398  59  36,72  OZ

Valašské Meziříčí       15.9.2012 232,225    5/ 1813/  363  56  2,758  OZ

Přerov                  23.9.2012 268,698   49/ 1680/  336  52  29,167 OZ

 

 

21.  Ďurica Andrej       12-S-03504-501  H koef=    73,169  KM=   600,659

Martin-Sučany            2.9.2012 135,864   40/ 1752/  350  38  22,831 PS1

Valašské Meziříčí       15.9.2012 214,161   23/ 1229/  240  38  18,714 PS1

Přerov                  23.9.2012 250,634   37/ 1170/  231  37  31,624 PS1

 

 

22.  Albin Merta         12-S-03504-634  H koef=        74  KM=   541,887

Martin-Sučany            2.9.2012 136,57    29/ 1752/  350  38  16,553 PS1

Čadca                    9.9.2012 153,981   18/ 1299/  260  38  13,857 PS1

Přerov                  23.9.2012 251,336   51/ 1170/  231  37  43,59  PS1

 

 

23.  Klein Slavomír      12-S-03501-792  H koef=    76,003  KM=   453,069

Ružomberok              26.8.2012 128,178  118/ 2831/  566  63  41,681 OZ

Martin-Sučany            2.9.2012 153,566   46/ 2928/  586  65  15,71  OZ

Čadca                    9.9.2012 171,325   37/ 1988/  398  59  18,612 OZ

 

 

24.  Sedlák Jozef        12-S-03503-409  H koef=    76,326  KM=   511,192

Martin-Sučany            2.9.2012 138,821   97/ 1752/  350  38  55,365 PS1

Čadca                    9.9.2012 155,702   23/ 1299/  260  38  17,706 PS1

Valašské Meziříčí       15.9.2012 216,669    4/ 1229/  240  38  3,255  PS1

 

 

25.  MVDr.Bodnár Ľubomír 12-S-03503-367  H koef=    79,731  KM=   572,043

Ružomberok              26.8.2012 129,373   10/ 2831/  566  63  3,532  OZ

Čadca                    9.9.2012 172,661   58/ 1988/  398  59  29,175 OZ

Přerov                  23.9.2012 270,009   79/ 1680/  336  52  47,024 OZ

 

 

26.  MVDr.Bodnár Ľubomír 12-S-03503-322  H koef=    80,791  KM=   597,454

Martin-Sučany            2.9.2012 154,784   31/ 2928/  586  65  10,587 OZ

Čadca                    9.9.2012 172,661  123/ 1988/  398  59  61,871 OZ

Přerov                  23.9.2012 270,009   14/ 1680/  336  52  8,333  OZ

 

 

27.  Ďurica Miro+Erik    12-S-03504-1104 H koef=    82,771  KM=    577,89

Ružomberok              26.8.2012 111,468    3/ 1738/  348  38  1,726  PS1

Valašské Meziříčí       15.9.2012 214,972   87/ 1229/  240  38  70,789 PS1

Přerov                  23.9.2012 251,45    12/ 1170/  231  37  10,256 PS1

 

 

28.  Klein Slavomír      12-S-03501-738  H koef=    84,278  KM=   557,116

Martin-Sučany            2.9.2012 153,566   12/ 2928/  586  65  4,098  OZ

Čadca                    9.9.2012 171,325   64/ 1988/  398  59  32,193 OZ

Valašské Meziříčí       15.9.2012 232,225   87/ 1813/  363  56  47,987 OZ

 

 

29.  Mojzeš Milan+Jaro   12-S-01705-314  H koef=    84,747  KM=   631,878

Ružomberok              26.8.2012 129,032   37/ 2831/  566  63  13,07  OZ

Valašské Meziříčí       15.9.2012 233,192  117/ 1813/  363  56  64,534 OZ

Přerov                  23.9.2012 269,654   12/ 1680/  336  52  7,143  OZ

 

 

30.  Volk + Hudak        12-S-03506-639  H koef=    85,406  KM=   580,711

Ružomberok              26.8.2012 114,846   72/ 1738/  348  38  41,427 PS1

Valašské Meziříčí       15.9.2012 214,519   53/ 1229/  240  38  43,124 PS1

Přerov                  23.9.2012 251,346    1/ 1170/  231  37  0,855  PS1

 

 

31.  Klein Slavomír      12-S-03501-710  H koef=    87,312  KM=   557,116

Martin-Sučany            2.9.2012 153,566   13/ 2928/  586  65  4,44   OZ

Čadca                    9.9.2012 171,325   54/ 1988/  398  59  27,163 OZ

Valašské Meziříčí       15.9.2012 232,225  101/ 1813/  363  56  55,709 OZ

 

 

32.  Mojzeš Milan+Jaro   12-S-03501-637  H koef=    87,969  KM=   516,663

Ružomberok              26.8.2012 129,032   64/ 2831/  566  63  22,607 OZ

Martin-Sučany            2.9.2012 154,439  172/ 2928/  586  65  58,743 OZ

Valašské Meziříčí       15.9.2012 233,192   12/ 1813/  363  56  6,619  OZ

 

 

33.  MVDr.Bodnár Ľubomír 12-S-03503-867  H koef=    89,434  KM=   456,818

Ružomberok              26.8.2012 129,373   20/ 2831/  566  63  7,065  OZ

Martin-Sučany            2.9.2012 154,784   88/ 2928/  586  65  30,055 OZ

Čadca                    9.9.2012 172,661  104/ 1988/  398  59  52,314 OZ

 

 

34.  Dzurik Marian       12-S-03501-271  H koef=    89,832  KM=   675,317

Čadca                    9.9.2012 172,403   26/ 1988/  398  59  13,078 OZ

Valašské Meziříčí       15.9.2012 233,244   28/ 1813/  363  56  15,444 OZ

Přerov                  23.9.2012 269,67   103/ 1680/  336  52  61,31  OZ

 

 

35.  Huňady Jozef+Pavol  12-S-03504-919  H koef=    90,911  KM=    505,28

Martin-Sučany            2.9.2012 136,484   12/ 1752/  350  38  6,849  PS1

Čadca                    9.9.2012 153,964   87/ 1299/  260  38  66,975 PS1

Valašské Meziříčí       15.9.2012 214,832   21/ 1229/  240  38  17,087 PS1

 

 

36.  Albin Merta         12-S-03504-636  H koef=    93,087  KM=   577,541

Ružomberok              26.8.2012 111,345   20/ 1738/  348  38  11,507 PS1

Valašské Meziříčí       15.9.2012 214,86    74/ 1229/  240  38  60,212 PS1

Přerov                  23.9.2012 251,336   25/ 1170/  231  37  21,368 PS1

 

 

37.  Huňady Jozef+Pavol  12-S-03506-74   H koef=      93,6  KM=   480,044

Ružomberok              26.8.2012 111,248   29/ 1738/  348  38  16,686 PS1

Čadca                    9.9.2012 153,964   83/ 1299/  260  38  63,895 PS1

Valašské Meziříčí       15.9.2012 214,832   16/ 1229/  240  38  13,019 PS1

 

 

38.  MVDr.Bodnár Ľubomír 12-S-03503-369  H koef=    94,816  KM=    632,93

Ružomberok              26.8.2012 129,373   75/ 2831/  566  63  26,492 OZ

Valašské Meziříčí       15.9.2012 233,548  112/ 1813/  363  56  61,776 OZ

Přerov                  23.9.2012 270,009   11/ 1680/  336  52  6,548  OZ

 

 

39.  Mojzeš Milan+Jaro   12-S-03501-610  H koef=    95,012  KM=   631,878

Ružomberok              26.8.2012 129,032   44/ 2831/  566  63  15,542 OZ

Valašské Meziříčí       15.9.2012 233,192  143/ 1813/  363  56  78,875 OZ

Přerov                  23.9.2012 269,654    1/ 1680/  336  52  0,595  OZ

 

 

40.  MVDr.Bodnár Ľubomír 12-S-03503-394  H koef=    96,962  KM=   676,218

Čadca                    9.9.2012 172,661   48/ 1988/  398  59  24,145 OZ

Valašské Meziříčí       15.9.2012 233,548   50/ 1813/  363  56  27,579 OZ

Přerov                  23.9.2012 270,009   76/ 1680/  336  52  45,238 OZ

 

 

41.  Albin Merta         12-S-03504-692  H koef=     97,44  KM=   499,251

Ružomberok              26.8.2012 111,345   92/ 1738/  348  38  52,934 PS1

Martin-Sučany            2.9.2012 136,57    63/ 1752/  350  38  35,959 PS1

Přerov                  23.9.2012 251,336   10/ 1170/  231  37  8,547  PS1

 

 

42.  MVDr.Bodnár Ľubomír 12-S-03503-339  H koef=    98,324  KM=   572,043

Ružomberok              26.8.2012 129,373  226/ 2831/  566  63  79,83  OZ

Čadca                    9.9.2012 172,661    6/ 1988/  398  59  3,018  OZ

Přerov                  23.9.2012 270,009   26/ 1680/  336  52  15,476 OZ

 

 

43.  Dzurik Marian       12-S-03506-566  H koef=    99,571  KM=     516,3

Ružomberok              26.8.2012 128,804   40/ 2831/  566  63  14,129 OZ

Martin-Sučany            2.9.2012 154,252   16/ 2928/  586  65  5,464  OZ

Valašské Meziříčí       15.9.2012 233,244  145/ 1813/  363  56  79,978 OZ

 

 

44.  MVDr.Bodnár Ľubomír 12-S-03503-371  H koef=   105,502  KM=   535,582

Ružomberok              26.8.2012 129,373   65/ 2831/  566  63  22,96  OZ

Čadca                    9.9.2012 172,661    4/ 1988/  398  59  2,012  OZ

Valašské Meziříčí       15.9.2012 233,548  146/ 1813/  363  56  80,53  OZ

 

 

45.  MVDr.Bodnár Ľubomír 12-S-03503-307  H koef=   106,246  KM=   554,166

Ružomberok              26.8.2012 129,373   71/ 2831/  566  63  25,079 OZ

Martin-Sučany            2.9.2012 154,784  215/ 2928/  586  65  73,429 OZ

Přerov                  23.9.2012 270,009   13/ 1680/  336  52  7,738  OZ

 

 

46.  Klein Slavomír      12-S-03501-745  H koef=   107,811  KM=   672,248

Čadca                    9.9.2012 171,325   65/ 1988/  398  59  32,696 OZ

Valašské Meziříčí       15.9.2012 232,225   11/ 1813/  363  56  6,067  OZ

Přerov                  23.9.2012 268,698  116/ 1680/  336  52  69,048 OZ

 

 

47.  Klein Slavomír      12-S-03501-791  H koef=   108,907  KM=   593,589

Martin-Sučany            2.9.2012 153,566  246/ 2928/  586  65  84,016 OZ

Čadca                    9.9.2012 171,325   27/ 1988/  398  59  13,581 OZ

Přerov                  23.9.2012 268,698   19/ 1680/  336  52  11,31  OZ

 

 

48.  Číž Ján             12-S-03504-1689 H koef=   112,579  KM=   573,303

Ružomberok              26.8.2012 109,912  133/ 1738/  348  38  76,525 PS1

Valašské Meziříčí       15.9.2012 213,462   17/ 1229/  240  38  13,832 PS1

Přerov                  23.9.2012 249,929   26/ 1170/  231  37  22,222 PS1

 

 

49.  Dzurik Marian       12-S-03506-554  H koef=   115,465  KM=   570,877

Ružomberok              26.8.2012 128,804  103/ 2831/  566  63  36,383 OZ

Čadca                    9.9.2012 172,403  130/ 1988/  398  59  65,392 OZ

Přerov                  23.9.2012 269,67    23/ 1680/  336  52  13,69  OZ

 

 

50.  Mojzeš Milan+Jaro   12-S-01705-331  H koef=   118,505  KM=   631,878

Ružomberok              26.8.2012 129,032   57/ 2831/  566  63  20,134 OZ

Valašské Meziříčí       15.9.2012 233,192  160/ 1813/  363  56  88,252 OZ

Přerov                  23.9.2012 269,654   17/ 1680/  336  52  10,119 OZ