Stendal - Borstel


PRETEK č.:18      DÁTUM:23.07.2011 ČAS ŠTARTU:14:00:00
USPORIADATEL:OZ Sabinov
SPRACOVATEL :Milan Blahovský
Zarad.do súaží:majstr.OZ DT
Kategória :C   Súradnice :52:38:33  11:50:52
Séria     :  5/ 2
BODOVANIE :200/ 1
Rozpätie  : od  717.225 km do  758.287 km
Počasie   :
   pri štarte:zamračené,po daždi
   pri dolete:zamračené, prehánky
POČET NASADENÝCH HOLUBOV:   153   Z TOHO 20 % :     31

Prvý holub :06-S -02508 247  prilet: 2.05:23:47
            Rýchlos:1343.168m/min , vzdial.: 757.256km
            Chovatež :Klein Slavomír       Sabinov  
Posledný holub :02-S -28 3471    prilet: 2.09:33:19
            Rýchlos: 917.547m/min , vzdial.: 746.256km
            Chovatež :TomᚠKocurko        Lipany   

Číslo a názov ZO    počet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  bodov
60    Sabinov                 5      28      9     29.03   32.14    965
61    Brezovica               9      37      4     12.90   10.81    753
62    Lipany                  8      43     11     35.48   25.58   1892
63    St.źubovňa              4      15      1      3.23    6.67    185
64    Torysa                  7      30      6     19.35   20.00   1159
      Spolu:                 33     153     31                     4954

BODOVACIA TABUźKA pre pretek č.:18
%     poradie   body rychlost nad
1     1 -    2  200   1338.265
2     3 -    3  199   1206.151
3     4 -    5  198   1165.571
4     6 -    6  197   1162.229
5     7 -    8  196   1102.035
6     9 -    9  195   1096.916
7    10 -   11  194   1065.661
8    12 -   12  193   1063.392
9    13 -   14  192   1047.519
10    15 -   16  191    995.560
11    17 -   17  190    989.662
12    18 -   19  189    977.186
13    20 -   20  188    962.806
14    21 -   22  187    957.477
15    23 -   23  186    955.032
16    24 -   25  185    947.311
17    26 -   26  184    947.017
18    27 -   28  183    928.327
19    29 -   29  182    923.746
20    30 -   31  181    917.547

Stendal - Borstel 
PORADIE PODźA HOLUBOV
P. POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF

1.Klein Slavomír,Sabinov     N/U: 9/ 3/ 0 R:-00:00:01
bydl:Sabinov Sadová 11
                           757.256km,P:   23 C:    6 B:  4092
   1   6 06-S -02508 247  A 1343.168  2.05:23:47   0    6.536
  17   7 08-S -02508 327  A  989.662  2.08:45:10   0  111.111
  29   9 08-S -02516 405  H  923.746  2.09:39:46   0  189.542
                             Spolu                 0 bodov

2.Dujava Miroslav,Sabinov    N/U: 3/ 1/ 1 R:+00:00:02
bydl:Sabinov Ovocinárska
                           757.324km,P:    9 C:   17 B:  2891
   2   1 08-S -02511 52   H 1338.265  2.05:25:54 200   13.072
                             Spolu               200 bodov

3.Mojzeš Milan+Jaro,Sabinov  N/U: 5/ 3/ 2 R: 00:00:00
bydl:Sabinov Jesenskeho36
                           758.287km,P:    1 C:    1 B:  4995
   3   3 09-S -02508 315  A 1206.151  2.06:28:41 199   19.608
   7   5 07-S -02516 507  A 1124.193  2.07:14:31 196   45.752
  12   4 07-S -02508 106  A 1063.392  2.07:53:05   0   78.431
                             Spolu               395 bodov

4.Klembara Ján st.+ml.,TorysaN/U: 7/ 2/ 2 R:+00:00:05
bydl:Torysa 140     742.490km,P:    2 C:   12 B:  3414
   4   2 08-S -02513 622  H 1191.862  2.06:22:58 198   26.144
   6   1 07-S -02513 70   A 1162.229  2.06:38:51 197   39.216
                             Spolu               395 bodov

5.Stolarik Pavol,Lipany      N/U: 3/ 2/ 2 R:-00:00:03
bydl:Lipany J.Kráža 747.073km,P:    3 C:   19 B:  2866
   5   2 07-S -02514 248  H 1165.571  2.06:40:57 198   32.680
   9   1 06-S -02514 1420 H 1096.916  2.07:21:04 195   58.824
                             Spolu               393 bodov

6.Sudimak Pavol,Brezovica    N/U: 5/ 2/ 2 R:+00:00:01
bydl:Brezovica 262  740.384km,P:    6 C:    5 B:  4108
   8   1 08-S -02512 434  H 1102.035  2.07:11:50 196   52.288
  27   5 06-S -02512 608  H  945.654  2.09:02:56 183  176.471
                             Spolu               379 bodov

7.Sedlák Jozef,Torysa        N/U: 5/ 2/ 2 R:+00:00:04
bydl:Torysa 274     742.144km,P:    4 C:    9 B:  3730
  10   1 05-S -02513 107  A 1068.038  2.07:34:52 194   65.359
  11   4 06-S -02513 57   H 1065.661  2.07:36:25 194   71.895
                             Spolu               388 bodov

8.Angelovič Emil+Pavol,TorysaN/U: 5/ 1/ 1 R:+00:00:03
bydl:Torysa 133     742.289km,P:   10 C:   38 B:  1433
  13   5 08-S -02513 679  H 1049.073  2.07:47:34 192   84.967
                             Spolu               192 bodov

9.Ščislák Václav,Lipany      N/U: 7/ 3/ 2 R:-00:00:04
bydl:Krivany 20     743.337km,P:    7 C:    2 B:  4694
  14   2 07-S -02516 802  H 1047.519  2.07:49:37 192   91.503
  21   6 06-S -02514 844  A  962.519  2.08:52:17   0  137.255
  22   5 07-M -55 2076    A  957.477  2.08:56:21 187  143.791
                             Spolu               379 bodov

10.Ištvan Milan+Miloš,Lipany  N/U:13/ 2/ 2 R:-00:00:02
bydl:Krivany 99     742.922km,P:    5 C:    3 B:  4434
  15   5 05-S -02514 160  A 1030.405  2.08:01:00 191   98.039
  19   2 07-S -02514 818  H  977.186  2.08:40:16 189  124.183
                             Spolu               380 bodov

11.Michalík Štefan,Lipany     N/U: 7/ 2/ 2 R:-00:00:04
bydl:Lipany Hviezd.101
                           746.189km,P:    8 C:   51 B:   692
  16   4 08-S -02514 995  H  995.560  2.08:29:31 191  104.575
  28   3 08-S -02514 1000 H  928.327  2.09:23:48 183  183.007
                             Spolu               374 bodov

12.Adamko Ondrej,Sabinov      N/U: 6/ 1/ 1 R: 00:00:00
bydl:Lipany J.Kráža 23
                           747.055km,P:   11 C:   21 B:  2807
  18   3 06-S -02514 121  H  983.010  2.08:39:58 189  117.647
                             Spolu               189 bodov

13.Ďurica Andrej,Brezovica    N/U: 5/ 1/ 1 R:+00:00:01
bydl:Brezovica 249  740.735km,P:   12 C:   14 B:  3242
  20   5 07-S -02512 123  H  962.806  2.08:49:21 188  130.719
                             Spolu               188 bodov

14.Gergelčík Matej,Brezovica  N/U: 3/ 1/ 1 R: 00:00:00
bydl:Brezovica 29   741.137km,P:   13 C:   32 B:  1768
  23   3 07-S -02512 214  A  955.032  2.08:56:02 186  150.327
                             Spolu               186 bodov

15.Fuchs VLadimír,St.źubovňa  N/U: 5/ 1/ 1 R:-00:00:02
bydl:źubotin 313/34 735.247km,P:   15 C:   25 B:  2193
  24   2 08-S -02516 224  H  953.958  2.08:50:44 185  156.863
                             Spolu               185 bodov

16.Šramko Štefan,Lipany       N/U: 2/ 1/ 1 R: 00:00:00
bydl:Dubovica 287   747.476km,P:   14 C:   40 B:  1324
  25   2 06-S -02514 766  A  947.311  2.09:09:03 185  163.399
                             Spolu               185 bodov

17.Hovančík źubomír,Torysa    N/U: 4/ 1/ 1 R: 00:00:00
bydl:Torysa 174     742.019km,P:   16 C:    8 B:  3756
  26   1 04-S -02513 139  A  947.017  2.09:03:32 184  169.935
                             Spolu               184 bodov

18.Dugas Pavol a Lukáš,SabinovN/U: 5/ 1/ 1 R:+00:00:01
bydl:Sabinov F.Kráža 37
                           758.216km,P:   17 C:   18 B:  2869
  30   3 06-S -02508 410  A  918.846  2.09:45:11 181  196.078
                             Spolu               181 bodov

19.TomᚠKocurko,Lipany       N/U: 5/ 1/ 1 R:-00:00:02
bydl:Lipany         746.256km,P:   18 C:   30 B:  1872
  31   2 02-S -28 3471    H  917.547  2.09:33:19 181  200.000
                             Spolu               181 bodov