Stendal


PRETEK č.:11      DÁTUM:26.06.2011 ČAS ŠTARTU: 8:15:00
Kategória :C   Súradnice :52:35:03  11:51:06
Séria     : 10/ 3
BODOVANIE :150/ 1
Rozpätie  : od  711.628 km do  757.559 km
Počasie   :
   pri štarte:
   pri dolete:
POČET NASADENÝCH HOLUBOV:   310   Z TOHO 20 % :     62

Prvý holub :06-S -02510 318  prilet: 1.17:52:38
            Rýchlos:1241.789m/min , vzdial.: 717.299km
            Chovatež :Šulík R+T            St.źubovňa
Posledný holub :09-S -02512 811  prilet: 1.20:53:07
            Rýchlos: 973.661m/min , vzdial.: 738.149km
            Chovatež :Ďurica Miro+Erik     Brezovica

Číslo a názov ZO    počet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  bodov
60    Sabinov                 7      49     15     24.19   30.61   1726
61    Brezovica              11      82     14     22.58   17.07   1974
62    Lipany                  9      73     18     29.03   24.66   1830
63    St.źubovňa              7      48      6      9.68   12.50    854
64    Torysa                  8      58      9     14.52   15.52   1258
      Spolu:                 42     310     62                     7642

BODOVACIA TABUźKA pre pretek č.:11
%     poradie   body rychlost nad
1     1 -    3  150   1231.843
2     4 -    6  149   1204.204
3     7 -    9  148   1157.571
4    10 -   12  147   1124.149
5    13 -   16  146   1109.059
6    17 -   19  145   1098.027
7    20 -   22  144   1088.648
8    23 -   25  143   1082.930
9    26 -   28  142   1078.217
10    29 -   31  141   1075.439
11    32 -   34  140   1066.393
12    35 -   37  139   1059.669
13    38 -   40  138   1052.993
14    41 -   43  137   1049.697
15    44 -   47  136   1038.246
16    48 -   50  135   1032.533
17    51 -   53  134   1023.494
18    54 -   56  133   1000.767
19    57 -   59  132    993.516
20    60 -   62  131    973.661

Stendal 
PORADIE PODźA HOLUBOV
P. POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF

1.Šulík R+T,St.źubovňa       N/U:10/ 2/ 2 R:-00:00:04
bydl:S.źubovňa      717.299km,P:   11 C:   11 B:  2480
   1   2 06-S -02510 318  A 1241.789  1.17:52:38 150    3.226
  40   3 05-S -02204 1099 A 1052.993  1.19:36:12 138  129.032
                             Spolu               288 bodov

2.Dugas Pavol a Lukáš,SabinovN/U: 7/ 2/ 2 R:+00:00:01
bydl:Sabinov F.Kráža 37
                           755.004km,P:   10 C:   20 B:  1918
   2   2 09-S -02508 869  H 1238.828  1.18:24:27 150    6.452
  30   5 05-S -02508 1312 A 1077.192  1.19:55:54 141   96.774
                             Spolu               291 bodov

3.Šefčík źubomír,Brezovica   N/U: 6/ 1/ 1 R:+00:00:59
bydl:Brezovička 7   739.044km,P:   16 C:   50 B:   512
   3   3 06-S -02512 666  H 1231.843  1.18:14:57 150    9.677
                             Spolu               150 bodov

4.Mojzeš Milan+Jaro,Sabinov  N/U:10/ 5/ 3 R: 00:00:00
bydl:Sabinov Jesenskeho36
                           755.074km,P:    1 C:    1 B:  3085
   4   2 07-S -02508 106  A 1209.602  1.18:39:14 149   12.903
   5   3 09-S -02508 315  A 1209.376  1.18:39:21 149   16.129
  32  10 09-S -02508 378  H 1075.119  1.19:57:19 140  103.226
  50   1 07-S -02516 507  A 1032.533  1.20:26:17   0  161.290
  51   8 07-S -02508 116  H 1027.731  1.20:29:42   0  164.516
                             Spolu               438 bodov

5.Adamko Ondrej,Sabinov      N/U:10/ 2/ 2 R: 00:00:00
bydl:Lipany J.Kráža 23
                           743.837km,P:    8 C:   22 B:  1755
   6   1 06-S -02514 119  H 1204.204  1.18:32:42 149   19.355
  22   3 05-S -02514 620  H 1088.648  1.19:38:16 144   70.968
                             Spolu               293 bodov

6.Sudimak Pavol,Brezovica    N/U:10/ 2/ 2 R:+00:00:01
bydl:Brezovica 262  737.115km,P:    9 C:   13 B:  2383
   7   9 08-S -02512 425  A 1202.668  1.18:27:54 148   22.581
  17  10 07-S -02512 779  A 1107.167  1.19:20:46 145   54.839
                             Spolu               293 bodov

7.Ištvan Milan+Miloš,Lipany  N/U:17/ 5/ 3 R:-00:00:03
bydl:Krivany 99     739.695km,P:    2 C:    5 B:  2709
   8   8 05-S -02514 160  A 1175.332  1.18:44:21 148   25.806
  10   3 07-S -02514 818  H 1136.244  1.19:06:00 147   32.258
  36  10 06-S -02514 580  A 1063.315  1.19:50:39 139  116.129
  39  17 06-S -02514 548  H 1055.702  1.19:55:40   0  125.806
  54   7 07-S -02514 824  H 1016.251  1.20:22:52   0  174.194
                             Spolu               434 bodov

8.Ščislák Václav,Lipany      N/U:10/ 6/ 3 R:-00:00:05
bydl:Krivany 20     740.112km,P:    3 C:    3 B:  2882
   9   2 05-S -02514 509  A 1157.571  1.18:54:22 148   29.032
  16   4 07-S -02514 12   A 1109.059  1.19:22:20 146   51.613
  38   3 07-S -02514 27   A 1058.588  1.19:54:09 138  122.581
  55   7 07-S -02514 67   A 1012.327  1.20:26:06   0  177.419
  57   8 07-S -02516 802  H  999.859  1.20:35:13   0  183.871
  61   9 08-S -02514 435  H  980.584  1.20:49:46   0  196.774
                             Spolu               432 bodov

9.Freninec Michal+Ivan,Sabinov
                                     N/U: 5/ 1/ 1 R:-00:00:01
bydl:Jakubovany 67  757.559km,P:   17 C:   24 B:  1597
  11   5 07-S -02508 263  H 1133.929  1.19:23:05 147   35.484
                             Spolu               147 bodov

10.Klein Slavomír,Sabinov     N/U:10/ 4/ 3 R:-00:00:01
bydl:Sabinov Sadová 11
                           754.042km,P:    4 C:    4 B:  2725
  12   5 07-S -02516 516  H 1124.149  1.19:25:46 147   38.710
  27   9 05-S -02508 100  A 1079.413  1.19:53:34 142   87.097
  49   1 07-S -02516 530  H 1032.769  1.20:25:07 135  158.065
  53   7 07-S -02508 23   H 1023.494  1.20:31:44   0  170.968
                             Spolu               424 bodov

11.Klembara Ján st.+ml.,TorysaN/U:10/ 1/ 1 R:+00:00:05
bydl:Torysa 140     739.248km,P:   19 C:   18 B:  1947
  13   8 07-S -02513 70   A 1119.394  1.19:15:24 146   41.935
                             Spolu               146 bodov

12.Ďurica Miro+Erik,Brezovica N/U:10/ 3/ 3 R:+00:00:02
bydl:Brezovica 368  738.149km,P:    7 C:    6 B:  2666
  14   9 08-S -02512 753  A 1117.420  1.19:15:35 146   45.161
  59   4 07-AU- 1497      H  993.516  1.20:37:58 132  190.323
  62  10 09-S -02512 811  A  973.661  1.20:53:07 131  200.000
                             Spolu               409 bodov

13.VolkHudak Karol,St.źubovňa N/U:10/ 1/ 1 R:+00:00:09
bydl:źubotin        732.531km,P:   18 C:   16 B:  2106
  15   6 09-S -02516 61   A 1109.279  1.19:15:22 146   48.387
                             Spolu               146 bodov

14.Bujňák Vincent,Lipany      N/U:10/ 1/ 1 R:-00:00:04
bydl:Lipany Komenského 3
                           743.721km,P:   20 C:   15 B:  2122
  18   4 08-S -02516 806  H 1098.797  1.19:31:51 145   58.065
                             Spolu               145 bodov

15.Sedlák Jozef,Torysa        N/U:10/ 3/ 3 R:+00:00:04
bydl:Torysa 274     738.899km,P:    5 C:    9 B:  2542
  19  10 04-S -02513 15   A 1098.027  1.19:27:56 145   61.290
  43   8 08-S -02513 228  A 1049.697  1.19:58:55 137  138.710
  48   5 05-S -02513 204  H 1033.594  1.20:09:53 135  154.839
                             Spolu               417 bodov

16.Gergelčík Matej,Brezovica  N/U: 6/ 1/ 1 R:-00:00:37
bydl:Brezovica 29   737.874km,P:   21 C:   34 B:  1271
  20   5 07-S -02512 223  A 1097.700  1.19:27:12 144   64.516
                             Spolu               144 bodov

17.Hovančík źubomír,Torysa    N/U:10/ 3/ 3 R: 00:00:00
bydl:Torysa 174     738.776km,P:    6 C:    7 B:  2657
  21   1 09-S -02301 753  A 1093.943  1.19:30:20 144   67.742
  44   3 04-S -02513 139  A 1048.504  1.19:59:36 136  141.935
  52   5 06-S -02513 338  H 1024.228  1.20:16:18 134  167.742
                             Spolu               414 bodov

18.Ďurica Andrej,Brezovica    N/U: 5/ 2/ 2 R:+00:00:01
bydl:Brezovica 249  737.467km,P:   12 C:   14 B:  2278
  23   2 05-S -02512 927  A 1086.588  1.19:33:42 143   74.194
  33   4 04-S -02512 255  A 1066.731  1.19:46:20 140  106.452
                             Spolu               283 bodov

19.Vrabež Anton,Brezovica     N/U: 6/ 1/ 1 R:-00:00:02
bydl:Brezovica 500  737.532km,P:   22 C:   17 B:  2075
  24   4 08-S -02512 837  H 1083.862  1.19:35:28 143   77.419
                             Spolu               143 bodov

20.Matalik Peter,Brezovica    N/U:12/ 2/ 2 R:+00:00:01
bydl:Brezovica 315  738.089km,P:   14 C:    2 B:  2960
  25   2 08-CZ-020 2071   A 1082.930  1.19:36:34 143   80.645
  47   3 07-S -02516 51   H 1038.246  1.20:05:54 136  151.613
                             Spolu               279 bodov

21.Dzurus Jozef,Brezovica     N/U: 4/ 1/ 1 R: 00:00:00
bydl:Poloma 96      734.924km,P:   23 C:   36 B:  1258
  26   4 07-S -02512 160  H 1081.884  1.19:34:18 142   83.871
                             Spolu               142 bodov

22.Vojtek Jozef+Patrik,St.źubovňa
                                     N/U: 4/ 1/ 1 R:-00:00:01
bydl:S.źubovňa Kom.1070/6
                           717.985km,P:   24 C:   28 B:  1491
  28   3 07-S -02510 104  H 1078.217  1.19:20:54 142   90.323
                             Spolu               142 bodov

23.Angelovič Emil+Pavol,TorysaN/U: 8/ 2/ 2 R:+00:00:03
bydl:Torysa 133     739.046km,P:   13 C:   38 B:  1149
  29   5 07-S -02513 226  A 1077.667  1.19:40:47 141   93.548
  34   8 06-S -02512 431  A 1066.393  1.19:48:02 140  109.677
                             Spolu               281 bodov

24.TomᚠKocurko,Lipany       N/U: 5/ 1/ 1 R:-00:00:02
bydl:Lipany         743.039km,P:   25 C:   37 B:  1163
  31   4 07-S -02514 201  A 1075.439  1.19:45:55 141  100.000
                             Spolu               141 bodov

25.Fuchs Pavol+Marek,St.źubovňa
                                     N/U: 6/ 1/ 1 R:-00:00:04
bydl:źubotin 312/32 732.089km,P:   26 C:   10 B:  2501
  35   7 07-S -02510 1426 H 1065.554  1.19:42:03 139  112.903
                             Spolu               139 bodov

26.Fuchs VLadimír,St.źubovňa  N/U: 8/ 1/ 1 R:-00:00:02
bydl:źubotin 313/34 732.072km,P:   27 C:   25 B:  1594
  37   6 08-S -02516 224  H 1059.669  1.19:45:51 139  119.355
                             Spolu               139 bodov

27.Šramko Štefan,Lipany       N/U: 5/ 1/ 1 R:+00:00:01
bydl:Dubovica 287   744.244km,P:   28 C:   39 B:  1109
  41   5 06-S -02514 766  A 1052.530  1.20:02:06 137  132.258
                             Spolu               137 bodov

28.Stolarik Pavol,Lipany      N/U:10/ 2/ 2 R:-00:00:03
bydl:Lipany J.Kráža 743.854km,P:   15 C:   26 B:  1525
  42   1 08-S -02404 1049 H 1050.443  1.20:03:08 137  135.484
  45   5 06-S -02514 1420 H 1046.012  1.20:06:08 136  145.161
                             Spolu               273 bodov

29.Novický Štef.+Adrian,LipanyN/U: 5/ 1/ 1 R:-00:00:02
bydl:Pečovská Nová Ves404
                           750.571km,P:   29 C:   46 B:   862
  46   2 07-S -02514 716  H 1041.110  1.20:15:56 136  148.387
                             Spolu               136 bodov

30.Dujava Miroslav,Sabinov    N/U: 3/ 1/ 1 R:+00:00:02
bydl:Sabinov Ovocinárska
                           754.111km,P:   30 C:   19 B:  1922
  56   2 07-S -02402 469  A 1000.767  1.20:48:32 133  180.645
                             Spolu               133 bodov

31.Girášek Pavol,Lipany       N/U: 6/ 1/ 1 R:+00:00:11
bydl:               746.632km,P:   31 C:   43 B:  1015
  58   3 07-S -02514 749  H  993.655  1.20:46:24 132  187.097
                             Spolu               132 bodov

32.Huňady Jozef+Pavol,Brezovica
                                     N/U:10/ 1/ 1 R:-00:00:02
bydl:Brezovica 318  738.140km,P:   32 C:    8 B:  2652
  60   8 07-S -02512 565  H  986.752  1.20:43:03 131  193.548
                             Spolu               131 bodov