Púchov

PRETEK č.: 2      DÁTUM:08.05.2011 ČAS ŠTARTU: 7:00:00
USPORIADATEL:OZ CHPH Sabinov
SPRACOVATEL :Mgr.Milan Blahovský
Zarad.do súťaží:majstr.OZ KT
Kategória :A   Súradnice :49:06:19  18:19:39
Séria     : 30/ 5
BODOVANIE : 40/ 1
Rozpätie  : od  157.157 km do  205.026 km
Počasie   :
   pri štarte:oblačno, po daždi
   pri dolete:zamračené vých.vietor 12 st.C
POČET NASADENÝCH HOLUBOV:  2402   Z TOHO 20 % :    480

Prvý holub :07-S -02516 504  prilet: 1.10:29:30
            Rýchlosť: 963.317m/min , vzdial.: 201.815km
            Chovatež :Mojzeš Milan+Jaro    Sabinov  
Posledný holub :10-S -02514 63   prilet: 1.11:30:41
            Rýchlos: 707.162m/min , vzdial.: 191.417km
            Chovatež :Šramko Štefan        Lipany   

Číslo a názov ZO    počet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  bodov
60    Sabinov                16     477    108     22.50   22.64   1760
61    Brezovica              19     694    140     29.17   20.17   2328
62    Lipany                 12     380     56     11.67   14.74   1138
63    St.źubovňa             13     493     87     18.13   17.65   1414
64    Torysa                 10     358     89     18.54   24.86   1346
      Spolu:                 70    2402    480                     7986

BODOVACIA TABUźKA pre pretek č.: 2
%     poradie   body
1     1 -   24   40  
2    25 -   48   39  
3    49 -   72   38  
4    73 -   96   37  
5    97 -  120   36  
6   121 -  144   35  
7   145 -  168   34  
8   169 -  192   33  
9   193 -  216   32  
10   217 -  240   31  
11   241 -  264   30  
12   265 -  288   29  
13   289 -  312   28  
14   313 -  336   27  
15   337 -  360   26  
16   361 -  384   25  
17   385 -  408   24  
18   409 -  432   23  
19   433 -  456   22  
20   457 -  480   21  

Púchov 
PORADIE PODźA HOLUBOV
P. POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF

1.Mojzeš Milan+Jaro,Sabinov  N/U:49/26/ 5 R: 00:00:00
bydl:Sabinov Jesenskeho36
                           201.815km,P:    1 C:    1 B:   400
   1  17 07-S -02516 504  H  963.317  1.10:29:30  40    0.416
  11  11 07-S -02508 125  H  877.711  1.10:49:56  40    4.580
  12  13 09-S -02508 327  H  877.075  1.10:50:06  40    4.996
  16   2 07-S -02508 116  H  869.517  1.10:52:06  40    6.661
  24  21 08-S -02508 272  H  861.414  1.10:54:17  40    9.992
  25  16 09-S -02508 376  H  861.108  1.10:54:22   0   10.408
  28  30 10-DV-09731 997  A  858.483  1.10:55:05   0   11.657
  39  23 09-S -02508 344  H  851.061  1.10:57:08   0   16.236
  44   7 09-CZ-0234 507   H  849.628  1.10:57:32   0   18.318
  63  37 07-S -02516 507  A  842.124  1.10:59:39   0   26.228
  92   8 10-S -03501 441  H  822.001  1.11:05:31   0   38.301
103   5 10-S -03501 447  H  815.799  1.11:07:23   0   42.881
117  31 09-S -02508 363  A  809.473  1.11:09:19   0   48.709
120  28 09-S -02508 386  A  807.314  1.11:09:59   0   49.958
137  49 09-S -02508 369  H  800.483  1.11:12:07   0   57.036
153  14 08-S -02508 210  H  793.454  1.11:14:21   0   63.697
227   1 10-S -03501 451  H  773.682  1.11:20:51   0   94.505
282  44 09-S -02508 305  H  758.275  1.11:26:09   0  117.402
317  32 10-DV-09731 980  A  748.063  1.11:29:47   0  131.973
319  27 10-S -03506 35   A  747.925  1.11:29:50   0  132.806
342  33 10-CZ-0400 187   A  741.195  1.11:32:17   0  142.381
351  12 09-S -02508 380  H  739.610  1.11:32:52   0  146.128
444  12 08-S -02516 428  H  716.630  1.11:41:37   0  184.846
445   4 10-S -03501 429  H  716.461  1.11:41:41   0  185.262
458  43 09-S -02508 367  H  713.842  1.11:42:43   0  190.674
478  39 10-DV-09731 982  H  707.626  1.11:45:12   0  199.001
                             Spolu               200 bodov

2.Šramko Štefan,Lipany       N/U:30/ 4/ 4 R: 00:00:00
bydl:Dubovica 287   191.417km,P:   39 C:   36 B:   220
   2  20 09-S -02514 138  H  917.480  1.10:28:38  40    0.833
  56  26 09-S -02514 139  H  843.494  1.10:46:56  38   23.314
258  11 10-S -03502 57   H  767.356  1.11:09:27  30  107.410
480   9 10-S -02514 63   H  707.162  1.11:30:41  21  199.833
                             Spolu               129 bodov

3.Štofanik Štefan,Sabinov    N/U:40/ 7/ 5 R: 00:00:00
bydl:Uzovský Šalgov 28
                           198.978km,P:    7 C:    9 B:   351
   3  19 09-S -02508 23   A  895.961  1.10:42:05  40    1.249
  21  10 09-S -02508 8    H  865.059  1.10:50:01  40    8.743
  82  17 10-S -03501 217  A  828.557  1.11:00:09  37   34.138
135  12 08-S -02508 601  H  800.555  1.11:08:33  35   56.203
147  30 09-S -02508 26   H  798.147  1.11:09:18  34   61.199
303   6 09-S -02508 34   H  750.860  1.11:25:00   0  126.145
397  18 05-S -02508 1238 A  728.501  1.11:33:08   0  165.279
                             Spolu               186 bodov

4.Huňady Jozef+Pavol,Brezovica
                                     N/U:49/13/ 5 R:-00:00:01
bydl:Brezovica 318  183.816km,P:   25 C:   12 B:   346
   4  28 07-S -02516 87   H  889.791  1.10:26:35  40    1.665
  73   6 08-S -02512 803  H  835.654  1.10:39:58  37   30.391
210  16 08-CZ-020 2033   H  776.851  1.10:56:37  32   87.427
218  39 08-S -02561 947  A  774.778  1.10:57:15   0   90.758
223  46 05-S -02515 1374 H  774.071  1.10:57:28   0   92.839
309  49 07-S -02516 75   A  749.505  1.11:05:15   0  128.643
331  30 06-S -02512 449  A  744.596  1.11:06:52  27  137.802
347   8 08-KD- 331       H  740.547  1.11:08:13  26  144.463
390  44 07-S -02512 543  H  729.670  1.11:11:55   0  162.365
406  43 05-S -02515 1394 H  726.833  1.11:12:54   0  169.026
420  15 09-CZ-0231 1334  H  723.305  1.11:14:08   0  174.854
428  47 07-S -02404 322  A  720.988  1.11:14:57   0  178.185
455  13 09-S -02516 1296 H  714.774  1.11:17:10   0  189.425
                             Spolu               162 bodov

5.Grinč Marián,St.źubovňa    N/U:38/14/ 5 R:-00:00:01
bydl:źubotín Jarkova248/7
                           186.070km,P:   13 C:    7 B:   360
   5  33 09-S -02510 435  A  880.388  1.10:31:21   0    2.082
  40  27 10-BE- 6032231   H  851.060  1.10:38:38  39   16.653
112  37 09-S -02510 440  A  810.821  1.10:49:29   0   46.628
115   8 10-S -03506 651  A  809.998  1.10:49:43  36   47.877
125  18 09-S -02516 226  H  805.033  1.10:51:08  35   52.040
148   1 06-S -02516 107  A  797.557  1.10:53:18  34   61.615
181   2 09-NL- 1607640   A  784.774  1.10:57:06  33   75.354
182  25 09-VR-98 120     H  784.719  1.10:57:07   0   75.770
193  23 09-BE- 6002980   H  782.903  1.10:57:40   0   80.350
194  24 10-VR-98 339     H  782.739  1.10:57:43   0   80.766
219  16 07-S -02516 350  H  774.700  1.11:00:11   0   91.174
334  21 09-S -02516 167  H  743.933  1.11:10:07   0  139.051
440   4 08-S -02510 204  A  717.863  1.11:19:12   0  183.181
466  26 10-S -03506 648  H  710.869  1.11:21:45   0  194.005
                             Spolu               177 bodov

6.Klein Slavomír,Sabinov     N/U:28/10/ 5 R: 00:00:00
bydl:Sabinov Sadová 11
                           200.937km,P:    2 C:    2 B:   391
   6   8 08-S -02508 383  A  879.502  1.10:48:28  40    2.498
  14  26 09-S -02516 254  H  870.737  1.10:50:46  40    5.828
  17  18 06-S -02508 124  H  867.479  1.10:51:38  40    7.077
  18   5 08-S -02508 316  H  866.793  1.10:51:49  40    7.494
113  25 09-S -02508 800  H  810.720  1.11:07:51  36   47.044
188  11 09-S -02508 486  A  783.686  1.11:16:24   0   78.268
246  10 08-S -02508 390  A  770.513  1.11:20:47   0  102.415
312  16 08-S -02508 358  H  748.880  1.11:28:19   0  129.892
369  17 08-S -02516 417  H  733.659  1.11:33:53   0  153.622
465   3 08-S -02508 312  H  711.996  1.11:42:13   0  193.589
                             Spolu               196 bodov

7.Šulik Ján,St.źubovňa       N/U:33/ 4/ 4 R: 00:00:00
bydl:źubotin        186.070km,P:   40 C:   49 B:   129
   7  28 10-S -03506 698  H  878.932  1.10:31:42  40    2.914
165  29 10-S -03505 968  H  790.330  1.10:55:26  34   68.693
214   5 09-S -02510 815  A  775.777  1.10:59:51  32   89.092
424  25 10-S -03505 955  H  722.088  1.11:17:41  23  176.520
                             Spolu               129 bodov

8.Jozef Kopnický,Brezovica   N/U:30/ 4/ 4 R:-00:00:01
bydl:Brezovica      182.767km,P:   37 C:   47 B:   164
   8   4 10-S -03502 316  H  878.547  1.10:28:02  40    3.331
133  30 09-S -02512 1237 A  801.610  1.10:48:00  35   55.371
145  25 03-S -2801 2121  H  798.400  1.10:48:55  34   60.366
213  26 10-S -03504 1393 A  775.916  1.10:55:33  32   88.676
                             Spolu               141 bodov

9.Dujava Miroslav,Sabinov    N/U:30/ 7/ 5 R:+00:00:01
bydl:Sabinov Ovocinárska
                           200.978km,P:    5 C:   10 B:   349
   9   3 09-S -02508 224  A  878.528  1.10:48:46  40    3.747
  10   1 09-S -02509 393  A  878.336  1.10:48:49  40    4.163
  30   2 09-S -02508 202  A  855.650  1.10:54:53  39   12.490
136  24 09-S -02508 226  H  800.497  1.11:11:04  35   56.619
174   4 09-S -02508 206  A  788.510  1.11:14:53  33   72.440
191   9 09-S -02508 232  A  783.235  1.11:16:36   0   79.517
273  28 08-S -02511 52   H  763.884  1.11:23:06   0  113.655
                             Spolu               187 bodov

10.Sudimak Pavol,Brezovica    N/U:44/ 8/ 5 R: 00:00:00
bydl:Brezovica 262  182.827km,P:    6 C:   24 B:   312
  13   6 08-S -02512 409  H  871.781  1.10:29:43  40    5.412
  45  19 09-S -02516 1182 A  849.108  1.10:35:19  39   18.734
  80  17 08-S -02512 427  A  830.151  1.10:40:14  37   33.306
118  14 09-S -02516 1295 A  808.432  1.10:46:09  36   49.126
132  20 07-S -02512 699  H  801.873  1.10:48:00  35   54.954
284   7 08-S -02512 436  H  758.146  1.11:01:09   0  118.235
362   3 08-S -02512 750  A  736.068  1.11:08:23   0  150.708
457   9 09-S -02516 1277 H  714.121  1.11:16:01   0  190.258
                             Spolu               187 bodov

11.MVDr.Bodnár Ľubomír,Torysa N/U:40/19/ 5 R: 00:00:00
bydl:Sabinov Moyzes. 100
                           202.161km,P:    9 C:    4 B:   385
  15  32 10-S -03503 488  H  870.571  1.10:52:13   0    6.245
  26   3 10-S -02607 177  A  858.859  1.10:55:23  39   10.824
  58  15 09-S -02513 163  H  843.274  1.10:59:44  38   24.147
  60  37 10-S -03503 964  H  842.689  1.10:59:54   0   24.979
  71  17 08-S -02601 806  H  838.031  1.11:01:14  38   29.559
102  33 08-S -02513 6    A  816.537  1.11:07:35   0   42.465
106   7 10-S -03503 971  H  814.290  1.11:08:16  36   44.130
141  25 09-S -02511 562  H  799.371  1.11:12:54  35   58.701
157   1 09-S -02513 178  A  792.840  1.11:14:59   0   65.362
234  16 08-S -02513 74   H  772.295  1.11:21:46   0   97.419
237  19 10-S -03503 997  H  771.705  1.11:21:58   0   98.668
266  36 10-S -03503 926  A  765.906  1.11:23:57   0  110.741
301   2 10-S -03503 981  H  751.528  1.11:29:00   0  125.312
350   8 10-S -02607 163  A  739.659  1.11:33:19   0  145.712
377   4 10-S -03503 988  A  732.689  1.11:35:55   0  156.953
378  34 09-S -02513 143  A  732.423  1.11:36:01   0  157.369
388  23 06-S -02513 659  H  729.823  1.11:37:00   0  161.532
449  12 07-S -02513 27   H  715.530  1.11:42:32   0  186.928
450  29 08-S -01011 595  A  715.445  1.11:42:34   0  187.344
                             Spolu               186 bodov

12.Matalik Peter,Brezovica    N/U:77/31/ 5 R:+00:00:01
bydl:Brezovica 315  183.796km,P:    3 C:    3 B:   387
  19  76 10-S -03506 456  A  866.417  1.10:32:08   0    7.910
  22  41 10-M -55 13337   A  865.058  1.10:32:28   0    9.159
  23   4 09-VR-98 286     H  863.906  1.10:32:45  40    9.575
  27  26 07-S -02516 41   H  858.659  1.10:34:03  39   11.241
  31   5 09-S -02516 1140 A  855.528  1.10:34:50  39   12.906
  49  23 10-S -03504 1413 H  848.289  1.10:36:40  38   20.400
  74  16 09-S -02516 1122 A  834.046  1.10:40:22  37   30.808
  75  24 09-M -55 1748    H  833.227  1.10:40:35   0   31.224
  83  12 08-CZ-020 2071   A  828.470  1.10:41:51   0   34.555
  95  63 09-VR-98 281     A  820.762  1.10:43:56   0   39.550
123  52 09-S -02512 44   H  805.357  1.10:48:13   0   51.207
149  17 07-S -02516 33   H  797.322  1.10:50:31   0   62.032
154  33 09-S -02516 1152 H  793.421  1.10:51:39   0   64.113
203  59 10-S -03506 481  A  779.898  1.10:55:40   0   84.513
211  51 10-S -03506 480  H  776.548  1.10:56:41   0   87.843
239  67 10-M -55 1348    H  771.334  1.10:58:17   0   99.500
243  40 09-M -55 1741    H  770.795  1.10:58:27   0  101.166
245  39 07-S -02512 661  A  770.525  1.10:58:32   0  101.998
255  18 09-S -02516 1154 H  768.324  1.10:59:13   0  106.162
261  32 10-S -03506 457  A  767.095  1.10:59:36   0  108.659
290  19 09-S -02512 14   A  756.103  1.11:03:05   0  120.733
306  27 09-M -55 1736    A  750.239  1.11:04:59   0  127.394
322  54 10-S -03506 477  H  747.341  1.11:05:56   0  134.055
345  20 07-S -02516 893  A  740.914  1.11:08:04   0  143.630
358  62 10-S -03506 472  H  738.186  1.11:08:59   0  149.042
385  73 10-VR-98 423     H  730.702  1.11:11:32   0  160.283
387  22 08-S -02516 916  H  730.509  1.11:11:36   0  161.116
415  47 07-S -02516 32   A  724.224  1.11:13:47   0  172.773
459  21 09-VR-98 287     A  713.632  1.11:17:33   0  191.091
461  75 10-S -03504 1610 A  713.355  1.11:17:39   0  191.923
462  60 09-S -02516 1121 H  713.263  1.11:17:41   0  192.340
                             Spolu               193 bodov

13.Peter Vrábeľ,Torysa        N/U:21/ 4/ 4 R:+00:00:01
bydl:Torysa 365     186.347km,P:   43 C:   28 B:   279
  20  15 10-S -03502 319  H  866.260  1.10:35:07  40    8.326
217   4 09-S -02512 9    H  774.939  1.11:00:28  31   90.341
464  13 10-M -55 1304    A  712.245  1.11:21:38  21  193.172
473  12 09-S -02512 828  H  709.488  1.11:22:39  21  196.919
                             Spolu               113 bodov

14.Žihala Rado+Patricia,TorysaN/U:50/17/ 5 R: 00:00:00
bydl:Šar.Dravce     184.980km,P:   10 C:    8 B:   352
  29  17 10-S -03503 112  H  855.795  1.10:36:09  39   12.073
  76   9 10-S -02303 859  H  832.931  1.10:42:05  37   31.640
  97   3 10-S -02303 303  H  819.584  1.10:45:42  36   40.383
  99   2 09-S -02513 388  H  818.254  1.10:46:04  36   41.216
121  38 10-S -03503 427  A  806.013  1.10:49:30   0   50.375
155   7 10-S -03504 38   H  792.885  1.10:53:18  34   64.530
160  39 10-S -03503 117  A  791.471  1.10:53:43   0   66.611
206  41 10-S -02303 302  A  779.191  1.10:57:24   0   85.762
207  18 10-S -03503 423  H  778.863  1.10:57:30   0   86.178
208  14 10-S -03503 132  H  778.699  1.10:57:33   0   86.595
250  26 10-S -02513 318  H  769.574  1.11:00:22   0  104.080
252   5 10-S -02804 181  H  769.308  1.11:00:27   0  104.913
335   4 10-S -02303 867  H  743.439  1.11:08:49   0  139.467
338   1 10-S -03503 436  H  742.494  1.11:09:08   0  140.716
346  27 08-S -02513 300  A  740.661  1.11:09:45   0  144.047
353  16 10-S -03503 134  H  739.476  1.11:10:09   0  146.961
414  20 10-S -03503 101  H  724.607  1.11:15:17   0  172.356
                             Spolu               182 bodov

15.Klembara Ján st.+ml.,TorysaN/U:30/ 5/ 5 R:+00:00:01
bydl:Torysa 140     186.585km,P:   12 C:   43 B:   180
  32  15 09-S -02513 330  H  855.502  1.10:38:06  39   13.322
  33   9 09-S -02513 306  H  855.437  1.10:38:07  39   13.739
116   3 09-S -02513 339  H  809.889  1.10:50:23  36   48.293
124  19 10-S -03506 212  A  805.055  1.10:51:46  35   51.624
232  10 07-S -02513 69   H  772.929  1.11:01:24  31   96.586
                             Spolu               180 bodov

16.Dzurus Jozef,Brezovica     N/U:39/ 8/ 5 R: 00:00:00
bydl:Poloma 96      182.037km,P:   27 C:   35 B:   233
  34  29 10-S -03506 439  A  854.901  1.10:32:56  39   14.155
  86  17 10-S -03504 682  H  825.066  1.10:40:38  37   35.803
238  28 09-S -02514 322  H  771.398  1.10:55:59  31   99.084
242  26 08-S -03004 1217 H  771.017  1.10:56:06  30  100.749
313  32 10-S -03504 487  A  748.302  1.11:03:16   0  130.308
368  11 08-S -02512 1160 A  734.662  1.11:07:47  25  153.206
383  18 10-S -03504 641  A  730.779  1.11:09:06   0  159.450
442  12 07-S -02512 160  H  717.434  1.11:13:44   0  184.013
                             Spolu               162 bodov

17.VolkHudak Karol,St.źubovňa N/U:60/18/ 5 R:+00:00:02
bydl:źubotin        186.342km,P:   29 C:   30 B:   267
  35  39 10-S -03506 507  H  854.780  1.10:38:00   0   14.571
  48   2 10-VR-98 342     H  848.423  1.10:39:38  39   19.983
  81  44 10-S -03506 517  H  829.231  1.10:44:43   0   33.722
187  32 09-VR-98 177     H  784.048  1.10:57:40   0   77.852
189  43 08-CZ-0276 421   A  783.608  1.10:57:48   0   78.684
197  53 10-S -03506 506  H  781.363  1.10:58:29   0   82.015
224  11 07-S -02516 372  A  773.899  1.11:00:47  31   93.256
248  33 09-S -02510 198  H  770.327  1.11:01:54   0  103.247
249   4 07-S -02514 998  H  769.902  1.11:02:02  30  103.664
268  59 07-S -02516 375  H  765.474  1.11:03:26   0  111.574
269   3 08-S -02516 189  H  765.474  1.11:03:26  29  111.990
286  24 09-S -02516 165  H  757.590  1.11:05:58  29  119.067
336  46 10-S -03506 650  H  742.941  1.11:10:49   0  139.883
343  35 10-S -03506 509  H  741.168  1.11:11:25   0  142.798
403  28 10-S -03505 836  H  727.378  1.11:16:11   0  167.777
408  36 10-S -03505 830  H  726.716  1.11:16:25   0  169.858
434  37 10-S -03506 511  H  719.930  1.11:18:50   0  180.683
446  17 10-S -03506 539  H  716.424  1.11:20:06   0  185.679
                             Spolu               158 bodov

18.Dugas Pavol a Lukáš,SabinovN/U:40/15/ 5 R: 00:00:00
bydl:Sabinov F.Kráža 37
                           201.833km,P:    4 C:    5 B:   373
  36  26 09-S -02508 1085 H  852.515  1.10:56:45  39   14.988
  43  12 10-S -03501 331  H  850.420  1.10:57:20  39   17.902
  61  33 10-S -03501 334  H  842.609  1.10:59:32   0   25.396
  65  25 10-S -03501 321  H  841.848  1.10:59:45  38   27.061
  78   8 10-S -03501 332  H  831.501  1.11:02:44  37   32.473
101  17 07-S -02508 243  A  817.413  1.11:06:55  36   42.048
186  22 09-S -02508 879  A  784.528  1.11:17:16   0   77.435
225  40 08-S -02508 122  A  773.850  1.11:20:49   0   93.672
241  18 10-S -03501 314  A  771.140  1.11:21:44   0  100.333
244   6 09-S -02508 855  H  770.698  1.11:21:53   0  101.582
279  34 06-S -02508 406  A  759.389  1.11:25:47   0  116.153
293   3 10-S -03501 354  H  755.693  1.11:27:05   0  121.982
299  29 10-S -03501 306  H  752.079  1.11:28:22   0  124.480
329  13 10-S -03501 346  H  744.863  1.11:30:58   0  136.969
379  21 09-S -02508 891  A  732.385  1.11:35:35   0  157.785
                             Spolu               189 bodov

19.Fuchs Pavol+Marek,St.źubovňa
                                     N/U:50/ 6/ 5 R:-00:00:01
bydl:źubotin 312/32 186.133km,P:   21 C:   13 B:   345
  37  25 07-S -02516 288  A  852.257  1.10:38:24  39   15.404
105   2 08-S -02516 40   H  814.943  1.10:48:24  36   43.714
176   9 10-S -03505 152  H  787.753  1.10:56:17  33   73.272
235  30 10-S -03505 142  A  771.802  1.11:01:10  31   97.835
307  27 09-VR-98 131     A  750.032  1.11:08:10  28  127.810
375  23 07-S -02803 380  A  732.951  1.11:13:57   0  156.120
                             Spolu               167 bodov

20.Sokol A.,St.źubovňa        N/U:38/11/ 5 R:-00:00:15
bydl:St.źubovňa N.G.Štef.
                           172.894km,P:   19 C:   46 B:   168
  38  38 08-S -0999 1061  H  851.136  1.10:23:08   0   15.820
  42  27 07-S -02510 283  H  850.996  1.10:23:10  39   17.485
  91   8 08-S -02510 685  A  822.521  1.10:30:12  37   37.885
  96   5 07-S -02510 247  A  820.115  1.10:30:49  37   39.967
150  35 05-S -02510 992  H  796.991  1.10:36:56   0   62.448
166  31 09-VR-98 238     H  790.072  1.10:38:50   0   69.109
251  20 09-S -02510 377  A  769.444  1.10:44:42  30  104.496
366  24 07-S -02510 1371 H  734.781  1.10:55:18  25  152.373
404  14 09-VR-98 237     A  727.209  1.10:57:45   0  168.193
407  26 08-S -02510 282  H  726.751  1.10:57:54   0  169.442
410   9 09-VR-98 241     A  726.344  1.10:58:02   0  170.691
                             Spolu               168 bodov

21.Vrabeľ Anton,Brezovica     N/U:30/ 7/ 5 R:-00:00:01
bydl:Brezovica 500  183.680km,P:   15 C:   19 B:   325
  41   2 09-S -02516 1197 H  851.027  1.10:35:50  39   17.069
  50   4 10-S -03504 1105 H  847.950  1.10:36:37  38   20.816
  85  30 07-S -02516 20   A  825.466  1.10:42:31  37   35.387
233  12 10-S -03504 1113 A  772.360  1.10:57:49  31   97.002
287  25 10-S -03504 1108 A  757.339  1.11:02:32  29  119.484
348  26 09-S -02512 437  H  740.197  1.11:08:09   0  144.879
367  24 09-VR-98 90      A  734.720  1.11:10:00   0  152.789
                             Spolu               174 bodov

22.Tomáš Kocurko,Lipany       N/U:30/ 6/ 5 R: 00:00:00
bydl:Lipany         191.542km,P:   32 C:   33 B:   243
  46   7 07-S -02514 208  H  849.096  1.10:45:35  39   19.151
169  23 09-S -02514 179  A  789.593  1.11:02:35  33   70.358
320   9 10-S -03502 675  H  747.627  1.11:16:12  27  133.222
337   8 09-S -02514 174  H  742.795  1.11:17:52  26  140.300
382  18 10-S -03502 682  H  731.030  1.11:22:01  25  159.034
409   6 07-S -02514 528  H  726.409  1.11:23:41   0  170.275
                             Spolu               150 bodov

23.Hovančík Ľubomír,Torysa    N/U:44/11/ 5 R: 00:00:00
bydl:Torysa 174     186.143km,P:   36 C:   16 B:   340
  47  24 08-S -02702 431  H  848.741  1.10:39:19  39   19.567
  59  40 10-S -02302 770  H  842.975  1.10:40:49   0   24.563
104  42 09-S -02516 1314 A  815.761  1.10:48:11   0   43.297
236  13 08-S -02513 427  H  771.790  1.11:01:11  31   98.251
300   6 06-S -02513 338  H  751.789  1.11:07:36  28  124.896
323  41 09-M -55 4553    H  747.162  1.11:09:08   0  134.471
363   2 10-S -03506 267  H  735.986  1.11:12:55  25  151.124
418  44 09-VR-98 38      H  723.447  1.11:17:18   0  174.022
419  23 09-VR-98 44      H  723.400  1.11:17:19  23  174.438
422  19 10-S -03506 257  A  722.792  1.11:17:32   0  175.687
423  38 07-S -02516 260  H  722.091  1.11:17:47   0  176.103
                             Spolu               146 bodov

24.Adamko Ondrej,Sabinov      N/U:37/10/ 5 R: 00:00:00
bydl:Lipany J.Kráža 23
                           192.099km,P:   11 C:   17 B:   336
  51   7 08-S -02516 455  H  847.932  1.10:46:33  38   21.232
  52  22 07-S -02516 827  H  847.496  1.10:46:40  38   21.649
108  29 09-S -02508 127  H  813.864  1.10:56:02  36   44.963
152   3 09-M -55 4577    H  793.470  1.11:02:06  34   63.281
163  15 05-S -02514 667  H  790.639  1.11:02:58  34   67.860
205  26 05-S -02514 620  H  779.254  1.11:06:31   0   85.346
355  34 06-S -02514 111  H  739.174  1.11:19:53   0  147.794
364  24 05-S -02514 642  H  735.026  1.11:21:21   0  151.540
417  17 09-S -02508 113  H  723.764  1.11:25:25   0  173.605
474  12 09-M -55 4580    H  708.852  1.11:31:00   0  197.336
                             Spolu               180 bodov

25.Bujňák Vincent,Lipany      N/U:31/ 7/ 5 R:-00:00:02
bydl:Lipany Komenského 3
                           191.916km,P:   17 C:   18 B:   331
  53  18 09-S -02514 624  H  845.135  1.10:47:05  38   22.065
156  30 09-S -02514 619  H  792.878  1.11:02:03  34   64.946
164  14 10-S -03502 1033 A  790.483  1.11:02:47  34   68.276
180  17 08-S -02516 806  H  784.933  1.11:04:30  33   74.938
200   2 10-S -03502 1009 A  780.464  1.11:05:54  32   83.264
212   9 10-S -03502 1024 A  775.993  1.11:07:19   0   88.260
330  16 06-S -02516 661  H  744.775  1.11:17:41   0  137.386
                             Spolu               171 bodov

26.Ištvan Milan+Miloš,Lipany  N/U:50/17/ 5 R: 00:00:00
bydl:Krivany 99     188.147km,P:    8 C:   31 B:   247
  54  20 03-S -2802 1077  A  844.340  1.10:42:50  38   22.481
  55  15 09-S -02514 947  H  843.582  1.10:43:02  38   22.898
  62  20 09-S -02514 860  A  842.512  1.10:43:19  38   25.812
  69  38 08-S -02514 12   A  838.819  1.10:44:18   0   28.726
  77   3 08-S -02514 70   H  832.877  1.10:45:54  37   32.057
140  12 09-S -02514 841  H  800.058  1.10:55:10  35   58.285
161   5 09-S -02514 952  H  791.143  1.10:57:49   0   67.027
173  10 09-S -02514 980  H  788.601  1.10:58:35   0   72.023
222  43 08-S -02514 36   A  774.214  1.11:03:01   0   92.423
253  29 10-S -03503 381  H  769.150  1.11:04:37   0  105.329
271  14 09-S -02514 967  H  764.359  1.11:06:09   0  112.823
275  13 09-S -02514 990  H  761.883  1.11:06:57   0  114.488
294  22 08-S -02514 37   A  755.560  1.11:09:01   0  122.398
341  11 08-S -02514 7    H  741.417  1.11:13:46   0  141.965
393  17 09-S -02516 1382 A  729.158  1.11:18:02   0  163.614
469  37 08-S -02514 23   A  710.480  1.11:24:49   0  195.254
479  24 08-S -02514 452  A  707.453  1.11:25:57   0  199.417
                             Spolu               186 bodov

27.Stolarik Pavol,Lipany      N/U:24/10/ 5 R:-00:00:01
bydl:Lipany J.Kráža 192.099km,P:   14 C:   15 B:   344
  57  23 10-S -03502 5    H  843.341  1.10:47:47  38   23.730
110  11 06-S -02516 670  H  812.602  1.10:56:24  36   45.795
111   9 10-S -03502 4    H  811.172  1.10:56:49  36   46.211
183   3 08-S -02512 1159 A  784.718  1.11:04:48  33   76.187
204  12 07-S -02514 248  H  779.886  1.11:06:19  32   84.929
321  13 08-S -02404 1049 H  747.612  1.11:16:57   0  133.639
326  17 08-S -02514 1055 H  746.209  1.11:17:26   0  135.720
332   4 10-S -03506 167  H  743.945  1.11:18:13   0  138.218
340  20 10-S -03506 169  H  741.695  1.11:19:00   0  141.549
372   7 06-S -02514 1420 H  733.529  1.11:21:53   0  154.871
                             Spolu               175 bodov

28.Štefan Čarák,Brezovica     N/U:79/11/ 5 R: 00:00:00
bydl:               172.811km,P:   16 C:   27 B:   288
  64  27 07-S -02502 634  A  842.022  1.10:25:14  38   26.644
  87  24 07-PL-0262 11355 A  824.808  1.10:29:31  37   36.220
  89  51 10-S -02210 593  H  823.956  1.10:29:44   0   37.052
131   4 08-S -02303 315  H  802.031  1.10:35:28  35   54.538
151  41 08-S -0999 1418  H  793.500  1.10:37:47   0   62.864
159  10 08-S -02210 912  H  791.561  1.10:38:19  34   66.195
175  63 10-S -02303 668  A  787.892  1.10:39:20   0   72.856
291  28 08-S -02303 329  H  756.064  1.10:48:34  28  121.149
365  15 08-S -02303 330  A  734.949  1.10:55:08   0  151.957
402  59 10-S -02303 691  H  727.574  1.10:57:31   0  167.361
470  52 10-S -02303 616  A  710.036  1.11:03:23   0  195.670
                             Spolu               172 bodov

29.František Miškay,Sabinov   N/U:44/11/ 5 R: 00:00:00
bydl:Ražňany 11     201.001km,P:   20 C:   14 B:   344
  66  20 10-S -03501 1185 H  839.603  1.10:59:24  38   27.477
  70  41 10-S -03501 1164 H  838.203  1.10:59:48   0   29.142
138  14 09-S -02402 544  H  800.269  1.11:11:10  35   57.452
162  16 09-S -02508 1184 H  791.135  1.11:14:04  34   67.444
256  25 10-S -03501 1173 H  767.814  1.11:21:47  30  106.578
263   8 10-S -03501 1156 H  766.789  1.11:22:08  30  109.492
277  21 10-S -03501 1193 H  761.223  1.11:24:03   0  115.321
304  29 09-S -02509 8    H  750.377  1.11:27:52   0  126.561
356  11 04-S -02509 370  H  738.612  1.11:32:08   0  148.210
357  27 10-S -03501 1159 H  738.205  1.11:32:17   0  148.626
427  30 10-S -03501 1157 H  721.339  1.11:38:39   0  177.769
                             Spolu               167 bodov

30.Genčúr František,Brezovica N/U:62/12/ 5 R:-00:00:01
bydl:Brezovica 18   183.940km,P:   34 C:   23 B:   312
  67  58 10-S -03506 420  H  839.589  1.10:39:05   0   27.893
  84  11 07-S -02516 6    H  827.316  1.10:42:20  37   34.971
  93  55 10-S -03504 511  H  821.650  1.10:43:52   0   38.718
185  50 10-S -03506 416  H  784.560  1.10:54:27   0   77.019
231   1 07-S -02516 12   H  773.020  1.10:57:57  31   96.170
297  14 09-M -55 3101    H  752.311  1.11:04:30  28  123.647
298  29 09-S -02512 308  H  752.157  1.11:04:33  28  124.063
305  56 10-M -55 1306    H  750.316  1.11:05:09   0  126.978
391  30 10-S -03504 516  A  729.583  1.11:12:07  24  162.781
396  43 10-S -03504 538  A  728.523  1.11:12:29   0  164.863
471   7 10-S -03506 414  H  710.010  1.11:19:04   0  196.087
472  33 06-S -02512 1122 A  709.873  1.11:19:07   0  196.503
                             Spolu               148 bodov

31.Ďurica Miro+Erik,Brezovica N/U:40/11/ 5 R: 00:00:00
bydl:Brezovica 368  184.019km,P:   30 C:   21 B:   324
  68  15 10-S -03504 867  H  839.567  1.10:39:11  38   28.310
142   8 08-S -02512 777  H  799.272  1.10:50:14  35   59.117
230  21 06-S -02512 63   A  773.189  1.10:58:00  31   95.754
302  40 10-S -03504 866  H  750.894  1.11:05:04   0  125.729
328  20 07-AU- 1497      H  745.419  1.11:06:52  27  136.553
344  13 06-S -02512 580  H  740.966  1.11:08:21  26  143.214
361   6 09-S -02512 811  A  736.223  1.11:09:57   0  150.291
399   2 08-S -02512 795  A  728.355  1.11:12:39   0  166.112
401  32 09-VR-98 91      H  728.211  1.11:12:42   0  166.944
439  36 09-S -02512 1035 A  718.403  1.11:16:09   0  182.764
456  38 09-S -02508 219  A  714.544  1.11:17:32   0  189.842
                             Spolu               157 bodov

32.Girášek Pavol,Lipany       N/U:29/ 3/ 3 R:+00:00:02
bydl:               193.780km,P:   44 C:   40 B:   201
  72   6 06-S -02508 1368 H  835.679  1.10:51:53  38   29.975
192  27 06-S -02508 1323 H  783.108  1.11:07:27  33   79.933
262   5 07-S -02514 787  H  766.889  1.11:12:41  30  109.076
                             Spolu               101 bodov

33.Frimer J.+Rabatin J.,TorysaN/U:44/14/ 5 R:+00:00:02
bydl:Torysa 250     186.575km,P:   23 C:   11 B:   348
  79   9 10-S -03503 212  A  830.514  1.10:44:39  37   32.889
114  13 09-S -02513 521  A  810.139  1.10:50:18  36   47.460
134  18 10-S -03503 223  H  801.095  1.10:52:54  35   55.787
179  36 09-S -02513 854  H  785.800  1.10:57:26   0   74.521
265  42 10-S -03503 822  H  766.274  1.11:03:29   0  110.325
308  15 10-S -03503 221  H  749.699  1.11:08:52  28  128.226
324  26 10-S -03503 238  H  746.599  1.11:09:54  27  134.888
352  17 09-S -02513 515  H  739.545  1.11:12:17   0  146.545
384   5 09-S -02513 855  H  730.711  1.11:15:20   0  159.867
386  35 09-S -02513 852  H  730.568  1.11:15:23   0  160.699
405   7 09-S -02513 558  H  726.916  1.11:16:40   0  168.609
425   6 09-S -02513 868  A  721.900  1.11:18:27   0  176.936
433  24 10-S -03503 213  H  719.950  1.11:19:09   0  180.266
438  14 08-S -02510 150  H  718.471  1.11:19:41   0  182.348
                             Spolu               163 bodov

34.Sedlák Jozef,Torysa        N/U:40/ 8/ 5 R:+00:00:01
bydl:Torysa 274     186.119km,P:   22 C:   29 B:   275
  88   9 10-S -03506 209  H  824.630  1.10:45:42  37   36.636
122   7 09-S -02514 825  H  805.361  1.10:51:06  35   50.791
129  14 10-S -03506 202  A  803.507  1.10:51:38  35   53.705
254  31 09-S -02513 279  A  768.875  1.11:02:04   0  105.745
295  12 10-S -03503 325  H  753.315  1.11:07:04  28  122.814
296  15 08-S -02513 228  A  752.655  1.11:07:17  28  123.231
429  29 05-S -02513 204  H  720.926  1.11:18:10   0  178.601
447  26 05-S -02513 105  A  716.118  1.11:19:54   0  186.095
                             Spolu               163 bodov

35.Šulík R+T,St.źubovňa       N/U:40/13/ 5 R:-00:00:02
bydl:S.źubovňa      171.404km,P:   18 C:    6 B:   364
  90  12 09-S -02510 3    H  823.728  1.10:28:05  37   37.469
127   4 10-S -03505 493  H  804.210  1.10:33:08  35   52.873
168  28 06-S -02516 282  A  789.880  1.10:37:00  34   69.942
184  23 10-S -03505 482  H  784.637  1.10:38:27  33   76.603
195   8 08-S -02510 383  H  782.488  1.10:39:03  32   81.182
196  10 10-S -03505 47   H  781.893  1.10:39:13   0   81.599
220  32 10-S -03505 467  H  774.649  1.10:41:16   0   91.590
272   5 06-S -02510 329  H  764.343  1.10:44:15   0  113.239
278  20 09-S -02510 39   H  760.781  1.10:45:18   0  115.737
311  13 07-S -02516 471  H  748.980  1.10:48:51   0  129.475
354   2 08-S -02510 367  H  739.288  1.10:51:51   0  147.377
389  39 07-S -02510 471  H  729.689  1.10:54:54   0  161.948
430   1 10-S -03505 470  H  720.841  1.10:57:47   0  179.017
                             Spolu               171 bodov

36.Dzurik Marian st.+ml,Sabinov
                                     N/U:40/10/ 5 R:+00:00:01
bydl:Sabinov Hliník 7
                           201.637km,P:   31 C:   22 B:   323
  94  28 10-S -03501 40   H  820.830  1.11:05:39  37   39.134
100  17 09-S -02508 917  A  817.779  1.11:06:34  36   41.632
172  10 10-S -03501 57   A  788.620  1.11:15:41  33   71.607
209  34 10-S -03501 31   H  777.471  1.11:19:21   0   87.011
325  33 08-S -02508 853  A  746.481  1.11:30:07   0  135.304
360  37 10-S -03501 14   H  736.529  1.11:33:46   0  149.875
371  25 10-S -0999 7192  H  733.537  1.11:34:53  25  154.455
374   6 09-S -02508 958  H  733.270  1.11:34:59  25  155.704
412  20 07-S -02508 749  A  725.487  1.11:37:56   0  171.524
460  17 10-S -0999 7189  A  713.549  1.11:42:35   0  191.507
                             Spolu               156 bodov

37.Ján Cvanciger,Brezovica    N/U:25/ 6/ 5 R:+00:00:10
bydl:Brezovica      182.708km,P:   28 C:   42 B:   181
  98   2 10-AU- 80        H  818.890  1.10:43:07  36   40.799
177  22 06-S -02512 997  A  787.308  1.10:52:04  33   73.689
198  21 09-S -02513 896  A  781.360  1.10:53:50  32   82.431
201  17 09-S -02512 1398 H  780.359  1.10:54:08  32   83.680
339   6 09-S -02512 206  H  742.012  1.11:06:14  26  141.132
380   5 08-S -02505 1145 H  732.052  1.11:09:35   0  158.201
                             Spolu               159 bodov

38.Gergelčík Matej,Brezovica  N/U:26/ 6/ 5 R:-00:00:11
bydl:Brezovica 29   183.880km,P:   35 C:   26 B:   288
107  13 07-S -02512 214  A  813.928  1.10:45:55  36   44.546
199   6 10-S -02505 500  H  781.028  1.10:55:26  32   82.848
259  21 10-S -03504 1162 H  767.179  1.10:59:41  30  107.827
292  20 09-S -02512 509  H  755.775  1.11:03:18  28  121.565
467  11 10-S -03504 1156 H  710.602  1.11:18:46  21  194.421
468  18 10-S -03504 1148 H  710.510  1.11:18:48   0  194.838
                             Spolu               147 bodov

39.Novický Štef.+Adrian,LipanyN/U:25/ 2/ 2 R: 00:00:00
bydl:Pečovská Nová Ves404
                           197.626km,P:   50 C:   51 B:   112
109   8 09-S -02514 579  H  813.834  1.11:02:50  36   45.379
289  24 08-S -02508 38   H  756.318  1.11:21:18  28  120.316
                             Spolu                64 bodov

40.Šefčík Ľubomír,Brezovica   N/U:30/ 3/ 3 R: 00:00:00
bydl:Brezovička 7   184.036km,P:   46 C:   41 B:   190
119  22 09-S -02512 277  H  807.589  1.10:47:53  36   49.542
158   2 10-S -03506 495  A  792.121  1.10:52:20  34   65.779
392   6 09-S -02516 1169 A  729.192  1.11:12:23  24  163.197
                             Spolu                94 bodov

41.Fuchs VLadimír,St.źubovňa  N/U:30/ 4/ 4 R:-00:00:01
bydl:źubotin 313/34 186.113km,P:   42 C:   39 B:   207
126  13 09-S -02510 694  H  804.987  1.10:51:12  35   52.456
216   1 08-S -02516 102  H  775.040  1.11:00:08  32   89.925
228  17 07-S -02516 62   H  773.591  1.11:00:35  31   94.921
475   7 08-S -02516 109  H  708.597  1.11:22:39  21  197.752
                             Spolu               119 bodov

42.Galovič Jozef,Sabinov      N/U:36/ 3/ 2 R:-00:00:40
bydl:Sabinov Zahradna 12
                           202.136km,P:   52 C:   58 B:    58
128  18 09-S -02602 962  A  803.775  1.11:11:29  35   53.289
431  29 10-S -0999 7158  H  720.157  1.11:40:41  23  179.434
436  35 04-S -02508 340  H  719.729  1.11:40:51   0  181.515
                             Spolu                58 bodov

43.Ďurica Andrej,Brezovica    N/U:26/ 7/ 5 R: 00:00:00
bydl:Brezovica 249  183.191km,P:   26 C:   20 B:   325
130  23 07-S -02516 30   A  802.882  1.10:48:10  35   54.122
143   1 09-S -02516 1119 A  799.088  1.10:49:15  35   59.534
190  19 10-S -03504 339  H  783.537  1.10:53:48  33   79.101
257  15 09-S -02512 773  A  767.775  1.10:58:36  30  106.994
281   3 10-S -03504 317  A  758.293  1.11:01:35  29  116.986
327  18 10-S -03504 699  A  746.145  1.11:05:31   0  136.137
411  14 07-S -02512 113  H  725.509  1.11:12:30   0  171.107
                             Spolu               162 bodov

44.Ščislák Václav,Lipany      N/U:33/ 3/ 3 R:-00:00:02
bydl:Krivany 20     188.651km,P:   47 C:   32 B:   244
139  19 09-S -02514 858  H  800.216  1.10:55:45  35   57.868
276  17 09-S -02514 837  H  761.508  1.11:07:44  29  114.904
426  10 09-S -02514 826  H  721.557  1.11:21:27  23  177.352
                             Spolu                87 bodov

45.Freninec Michal+Ivan,Sabinov
                                     N/U:30/ 6/ 5 R: 00:00:00
bydl:Jakubovany 67  205.026km,P:   24 C:   38 B:   209
144  22 08-S -02508 739  H  798.440  1.11:16:47  35   59.950
167   8 08-S -02508 738  H  789.979  1.11:19:32  34   69.525
170  15 10-S -03501 978  H  789.321  1.11:19:45  33   70.774
240  23 10-S -03501 372  H  771.209  1.11:25:51  31   99.917
280  10 10-S -0999 4941  H  758.887  1.11:30:10  29  116.570
359   3 08-S -02508 733  H  736.753  1.11:38:17   0  149.459
                             Spolu               162 bodov

46.Vojtek Jozef+Patrik,St.źubovňa
                                     N/U:58/10/ 5 R:-00:00:01
bydl:S.źubovňa Kom.1070/6
                           172.179km,P:   41 C:   25 B:   304
146  57 08-S -02510 308  A  798.172  1.10:35:43   0   60.783
270  20 07-S -02510 146  A  765.410  1.10:44:57  29  112.406
394  26 09-VR-98 103     A  729.006  1.10:56:11  24  164.030
395  12 09-S -02510 1088 H  728.749  1.10:56:16  24  164.446
398  54 10-VR-98317      A  728.389  1.10:56:23   0  165.695
448   6 07-S -03204 77   A  715.772  1.11:00:33  22  186.511
451  34 10-S -03505 214  H  715.425  1.11:00:40   0  187.760
452   8 09-VR-98 110     H  715.128  1.11:00:46  22  188.177
453  32 10-S -03502 1010 H  715.079  1.11:00:47   0  188.593
476  18 08-S -02510 486  A  708.556  1.11:03:00   0  198.168
                             Spolu               121 bodov

47.Mišenko Jozef,Torysa       N/U:42/ 8/ 5 R:+00:00:03
bydl:Š.Dravce 140   184.842km,P:   38 C:   37 B:   215
171  18 09-S -02513 919  A  789.136  1.10:54:14  33   71.191
267  40 07-S -02513 426  H  765.761  1.11:01:23   0  111.157
314  17 10-S -03503 15   H  748.298  1.11:07:01  27  130.724
315   8 10-S -03503 33   A  748.197  1.11:07:03  27  131.141
316  36 10-S -03503 71   A  748.146  1.11:07:04   0  131.557
349  15 09-S -02513 725  H  739.861  1.11:09:50  26  145.296
373   4 10-S -03503 706  H  733.306  1.11:12:04  25  155.287
443  13 08-S -02513 555  H  716.673  1.11:17:55   0  184.430
                             Spolu               138 bodov

48.Ňaňko Ján,St.źubovňa       N/U:33/ 1/ 1 R: 00:00:00
bydl:Jarabina 65    170.983km,P:   54 C:   54 B:    69
178  26 09-S -02510 348  H  786.069  1.10:37:31  33   74.105
                             Spolu                33 bodov

49.Palenčar Jaroslav,Sabinov  N/U:15/ 1/ 1 R:-00:00:01
bydl:Sabinov Jarkova 39
                           202.595km,P:   55 C:   59 B:    58
202   8 10-S -03506 41   H  779.911  1.11:19:46  32   84.097
                             Spolu                32 bodov

50.Jarinčik Štefan,St.źubovňa N/U:19/ 2/ 2 R:-00:00:42
bydl:Šambron 31     176.644km,P:   51 C:   57 B:    61
215  13 00-S -02510 982  H  775.491  1.10:47:47  32   89.509
274  15 07-S -02510 13   H  763.811  1.10:51:16  29  114.072
                             Spolu                61 bodov

51.Lukáč Viliam,Brezovica     N/U:30/ 8/ 5 R: 00:00:00
bydl:Brezovica 338  183.897km,P:   33 C:   44 B:   173
221   9 08-S -0999 3267  H  774.303  1.10:57:30  31   92.007
226  29 08-S -02514 685  H  773.760  1.10:57:40  31   94.088
264  25 05-S -02512 415  H  766.504  1.10:59:55  30  109.908
285  16 09-S -02512 401  H  757.973  1.11:02:37  29  118.651
310  23 08-S -02512 485  H  749.377  1.11:05:24  28  129.059
370  26 09-S -02512 854  H  733.632  1.11:10:40   0  154.038
416   3 07-S -02503 1041 H  723.766  1.11:14:05   0  173.189
477  27 10-S -03506 489  H  708.522  1.11:19:33   0  198.585
                             Spolu               149 bodov

52.Štefaník Miroslav,St.źubovňa
                                     N/U:43/ 3/ 3 R:-00:00:01
bydl:Hniezdne 291   168.763km,P:   48 C:   34 B:   240
229  22 09-S -02510 1218 A  773.255  1.10:38:15  31   95.337
247  20 09-S -02510 504  H  770.490  1.10:39:02  30  102.831
454  21 10-S -03505 856  A  714.795  1.10:56:06  22  189.009
                             Spolu                83 bodov

53.Michalík Štefan,Lipany     N/U:31/ 3/ 3 R:-00:00:01
bydl:Lipany Hviezd.101
                           191.482km,P:   49 C:   53 B:    75
260  26 08-S -02516 876  H  767.104  1.11:09:37  30  108.243
400  27 09-S -02514 739  H  728.299  1.11:22:55  24  166.528
463  17 08-S -02514 995  H  712.580  1.11:28:43  21  192.756
                             Spolu                75 bodov

54.Albin Merta,Brezovica      N/U:30/ 4/ 4 R: 00:00:00
bydl:Brezovica      183.898km,P:   45 C:   45 B:   172
283  15 08-S -02512 241  H  758.238  1.11:02:32  29  117.818
381  16 10-S -03504 261  H  731.205  1.11:11:30  25  158.618
421   9 08-S -02512 163  H  723.201  1.11:14:17  23  175.271
441  30 06-S -02512 85   A  717.464  1.11:16:19  22  183.597
                             Spolu                99 bodov

55.Angelovič Emil+Pavol,TorysaN/U:34/ 2/ 2 R: 00:00:00
bydl:Torysa 133     186.383km,P:   53 C:   61 B:    52
288   6 10-S -03506 224  H  756.578  1.11:06:21  29  119.900
413  29 10-S -03503 218  A  724.944  1.11:17:06  23  171.940
                             Spolu                52 bodov

56.Matvija Michal+Ján,Lipany  N/U:39/ 1/ 0 R: 00:00:00
bydl:Rožkovany 79   193.396km,P:   86 C:   52 B:   103
318  32 09-S -02516 1008 H  748.002  1.11:18:33   0  132.390
                             Spolu                 0 bodov

57.Pjura Ján,St.źubovňa       N/U:30/ 1/ 1 R:-00:00:01
bydl:Hromoš 42      179.823km,P:   56 C:   50 B:   120
333   4 07-S -02510 720  H  743.941  1.11:01:43  27  138.634
                             Spolu                27 bodov

58.Sabol Jozef,Sabinov        N/U:25/ 1/ 1 R:-00:00:06
bydl:Sabinov Pridavkova
                           202.595km,P:   57 C:   60 B:    52
376   1 05-S -02508 871  H  732.933  1.11:36:25  25  156.536
                             Spolu                25 bodov

59.Šašala Anton,Torysa        N/U:13/ 1/ 1 R:+00:00:02
bydl:Torysa 207     185.963km,P:   58 C:   48 B:   162
432   8 09-S -02513 243  H  719.950  1.11:18:18  23  179.850
                             Spolu                23 bodov

60.Marián Jacko,Brezovica     N/U:15/ 1/ 1 R:-00:00:28
bydl:Brezovica 480  183.796km,P:   60 C:   56 B:    65
435  12 08-S -02512 1126 A  719.875  1.11:15:19  22  181.099
                             Spolu                22 bodov

61.Ladislav Kubek,Sabinov     N/U:12/ 1/ 1 R: 00:00:00
bydl:Murgašová 9    202.228km,P:   59 C:   65 B:    22
437   7 04-S -02508 1368 H  718.692  1.11:41:23  22  181.932
                             Spolu                22 bodov