Kladno

PRETEK č.:10      DÁTUM:19.06.2011 ČAS ŠTARTU: 6:00:00
Kategória :BC  Súradnice :50:08:42  14:10:28
Séria     : 30/ 5
BODOVANIE : 60/ 1
Rozpätie  : od  473.453 km do  514.933 km
Počasie   :
   pri štarte:
   pri dolete:
POČET NASADENÝCH HOLUBOV:   702   Z TOHO 20 % :    140

Prvý holub :09-S -02510 524  prilet: 1.11:08:51
            Rýchlos:1532.955m/min , vzdial.: 473.453km
            Chovatež :Štefaník Miroslav    St.źubovňa
Posledný holub :09-S -02508 894  prilet: 1.12:46:07
            Rýchlos:1260.468m/min , vzdial.: 511.897km
            Chovatež :Dugas Pavol a Lukᚠ Sabinov  

Číslo a názov ZO    počet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  bodov
60    Sabinov                10     144     17     12.14   11.81    837
61    Brezovica              12     209     42     30.00   20.10   1838
62    Lipany                 10     132     24     17.14   18.18   1073
63    St.źubovňa              9     112     35     25.00   31.25   1607
64    Torysa                  6     105     22     15.71   20.95   1056
      Spolu:                 47     702    140                     6411

BODOVACIA TABUźKA pre pretek č.:10
%     poradie   body rychlost nad
1     1 -    7   60   1499.742
2     8 -   14   59   1491.136
3    15 -   21   58   1397.680
4    22 -   28   57   1382.652
5    29 -   35   56   1372.544
6    36 -   42   55   1364.403
7    43 -   49   54   1358.951
8    50 -   56   53   1353.918
9    57 -   63   52   1342.081
10    64 -   70   51   1334.935
11    71 -   77   50   1327.498
12    78 -   84   49   1320.463
13    85 -   91   48   1315.285
14    92 -   98   47   1310.218
15    99 -  105   46   1304.585
16   106 -  112   45   1290.890
17   113 -  119   44   1281.546
18   120 -  126   43   1270.489
19   127 -  133   42   1264.152
20   134 -  140   41   1260.468

Kladno 
PORADIE PODźA HOLUBOV
P. POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF

1.Štefaník Miroslav,St.źubovňa
                                     N/U: 8/ 3/ 3 R:-00:00:01
bydl:Hniezdne 291   473.453km,P:   23 C:   42 B:   947
   1   7 09-S -02510 524  H 1532.955  1.11:08:51  60    1.425
  19   5 08-S -02510 801  H 1410.136  1.11:35:45  58   27.066
121   4 08-S -02510 1029 H 1279.776  1.12:09:57  43  172.365
                             Spolu               161 bodov

2.Šulík R+T,St.źubovňa       N/U:16/ 6/ 5 R:-00:00:02
bydl:S.źubovňa      476.227km,P:    4 C:   11 B:  2192
   2   3 09-S -02510 17   H 1526.940  1.11:11:53  60    2.849
  15   9 05-S -02510 413  H 1478.048  1.11:22:12  58   21.368
  23   5 08-S -0999 1056  H 1395.673  1.11:41:13  57   32.764
  35  11 09-S -02516 53   A 1372.544  1.11:46:58  56   49.858
114   1 10-S -03505 453  H 1289.598  1.12:09:17  44  162.393
133  13 10-S -03505 488  H 1264.152  1.12:16:43   0  189.459
                             Spolu               275 bodov

3.Sedlák Jozef,Torysa        N/U:25/ 4/ 4 R:+00:00:01
bydl:Torysa 274     495.274km,P:   15 C:   12 B:  2125
   3  24 10-S -03503 338  A 1510.135  1.11:27:58  60    4.274
  27   8 09-S -02513 285  H 1383.769  1.11:57:55  57   38.462
  62   9 10-S -03503 315  H 1342.873  1.12:08:49  52   88.319
  92   4 09-S -02513 284  H 1315.178  1.12:16:35  47  131.054
                             Spolu               216 bodov

4.Ištvan Milan+Miloš,Lipany  N/U:30/ 7/ 5 R:-00:00:01
bydl:Krivany 99     496.806km,P:    1 C:    8 B:  2275
   4  24 09-S -02514 986  A 1504.333  1.11:30:15  60    5.698
   5   4 06-S -02514 711  H 1500.773  1.11:31:02  60    7.123
  17  20 09-M -55 1754    A 1431.443  1.11:47:04  58   24.217
  58  12 09-S -02514 939  H 1352.037  1.12:07:27  52   82.621
  83  14 08-S -02514 57   H 1322.700  1.12:15:36  49  118.234
  89  18 08-S -02514 37   A 1316.856  1.12:17:16   0  126.781
107  15 09-S -02516 1382 A 1295.959  1.12:23:21   0  152.422
                             Spolu               279 bodov

5.Hovančík źubomír,Torysa    N/U:24/ 7/ 5 R: 00:00:00
bydl:Torysa 174     495.228km,P:    6 C:   10 B:  2243
   6  21 10-M -55 1391    A 1499.782  1.11:30:12  60    8.547
   8   3 07-S -02513 255  H 1498.269  1.11:30:32  59   11.396
  24  18 10-S -03506 260  H 1393.831  1.11:55:18  57   34.188
  63  23 09-S -02516 1314 A 1342.081  1.12:09:00  52   89.744
101   5 10-S -03506 267  H 1306.498  1.12:19:03  46  143.875
102  17 10-S -03506 280  H 1306.326  1.12:19:06   0  145.299
139  22 10-S -03506 257  A 1260.603  1.12:32:51   0  198.006
                             Spolu               274 bodov

6.Matalik Peter,Brezovica    N/U:27/ 7/ 5 R: 00:00:00
bydl:Brezovica 315  493.565km,P:    5 C:    1 B:  2681
   7  11 08-S -02516 916  H 1499.742  1.11:29:06  60    9.972
  30  17 07-S -02516 33   H 1382.019  1.11:57:08  56   42.735
  47   2 08-S -02516 912  H 1359.933  1.12:02:56  54   66.952
  50  21 08-CZ-020 2071   A 1358.810  1.12:03:14  53   71.225
  64  13 09-S -02512 109  A 1341.391  1.12:07:57  51   91.168
  69  26 10-M -55 1337    A 1336.307  1.12:09:21   0   98.291
115  16 09-S -02512 14   A 1288.009  1.12:23:12   0  163.818
                             Spolu               274 bodov

7.Mojzeš Milan+Jaro,Sabinov  N/U:15/ 4/ 4 R: 00:00:00
bydl:Sabinov Jesenskeho36
                           511.919km,P:   18 C:    2 B:  2647
   9   7 09-S -02508 367  H 1496.256  1.11:42:08  59   12.821
  39   5 09-S -02508 344  H 1368.280  1.12:14:08  55   55.556
  76   4 08-S -02508 272  H 1327.533  1.12:25:37  50  108.262
124  12 09-S -02508 363  A 1274.381  1.12:41:42  43  176.638
                             Spolu               207 bodov

8.Adamko Ondrej,Sabinov      N/U:15/ 3/ 3 R: 00:00:00
bydl:Lipany J.Kráža 23
                           501.044km,P:   22 C:   27 B:  1462
  10   5 08-S -02405 912  H 1494.538  1.11:35:15  59   14.245
  20   3 06-S -02514 119  H 1405.125  1.11:56:35  58   28.490
108  11 08-KD- 956       A 1295.580  1.12:26:44  45  153.846
                             Spolu               162 bodov

9.Ščislák Václav,Lipany      N/U:26/ 6/ 5 R:-00:00:02
bydl:Krivany 20     497.294km,P:    2 C:    4 B:  2450
  11   6 08-S -02514 405  A 1493.974  1.11:32:52  59   15.670
  28  20 04-S -02514 32   H 1382.652  1.11:59:40  57   39.886
  33   3 05-S -02514 519  A 1373.677  1.12:02:01  56   47.009
  56   9 05-S -02514 547  A 1353.918  1.12:07:18  53   79.772
  61  24 09-S -02514 813  H 1345.553  1.12:09:35  52   86.895
122  15 09-S -02514 832  H 1278.062  1.12:29:06   0  173.789
                             Spolu               277 bodov

10.Ďurica Miro+Erik,Brezovica N/U:22/ 4/ 4 R:+00:00:01
bydl:Brezovica 368  493.721km,P:   20 C:    9 B:  2257
  12  12 09-S -02512 831  H 1492.431  1.11:30:49  59   17.094
  71  21 08-S -02512 759  H 1334.922  1.12:09:51  50  101.140
  84  13 09-VR-98 91      H 1320.463  1.12:13:54  49  119.658
  87   8 10-S -03504 891  A 1318.054  1.12:14:35  48  123.932
                             Spolu               206 bodov

11.Gergelčík Matej,Brezovica  N/U:15/ 3/ 3 R:-00:00:09
bydl:Brezovica 29   493.510km,P:   24 C:   35 B:  1127
  13   2 10-S -02505 500  H 1491.793  1.11:30:49  59   18.519
103  13 10-S -03504 1170 A 1305.755  1.12:17:57  46  146.724
135   8 08-S -02512 708  H 1262.928  1.12:30:46  41  192.308
                             Spolu               146 bodov

12.Sudimak Pavol,Brezovica    N/U:21/ 7/ 5 R: 00:00:00
bydl:Brezovica 262  492.547km,P:    8 C:   13 B:  2090
  14  10 10-S -03504 1219 H 1491.136  1.11:30:19  59   19.943
  26  21 07-S -02512 700  H 1389.871  1.11:54:23  57   37.037
  74   1 08-S -02512 422  A 1331.868  1.12:09:49  50  105.413
  78  12 09-S -02516 1181 H 1325.655  1.12:11:33  49  111.111
  93   7 10-S -03504 1242 A 1313.225  1.12:15:04  47  132.479
127  16 08-S -02512 401  H 1270.106  1.12:27:48   0  180.912
129   2 08-S -02512 425  A 1269.887  1.12:27:52   0  183.761
                             Spolu               262 bodov

13.Frimer J.+Rabatin J.,TorysaN/U:12/ 4/ 4 R:+00:00:04
bydl:Torysa 250     495.507km,P:   16 C:    5 B:  2429
  16   9 09-S -02513 868  A 1436.252  1.11:45:00  58   22.792
  57   7 09-S -02513 517  A 1352.797  1.12:06:17  52   81.197
  67   3 10-S -03503 312  H 1337.762  1.12:10:24  51   95.442
  75   1 09-S -02513 874  H 1331.769  1.12:12:04  50  106.838
                             Spolu               211 bodov

14.Ďurica Andrej,Brezovica    N/U:15/ 4/ 4 R:+00:00:01
bydl:Brezovica 249  492.923km,P:   19 C:   14 B:  1995
  18   4 04-S -02512 255  A 1421.552  1.11:46:45  58   25.641
  48   7 07-S -02516 30   A 1359.413  1.12:02:36  54   68.376
  95  10 07-S -02512 123  H 1311.256  1.12:15:55  47  135.328
  96  14 07-S -02516 22   H 1311.140  1.12:15:57  47  136.752
                             Spolu               206 bodov

15.Pjura Ján,St.źubovňa       N/U:10/ 6/ 5 R:-00:00:01
bydl:Hromoš 42      486.346km,P:    3 C:   46 B:   769
  21   6 07-S -02510 720  H 1397.680  1.11:47:58  58   29.915
  31   7 08-S -02510 406  H 1378.857  1.11:52:43  56   44.160
  45   4 07-S -02510 711  A 1360.726  1.11:57:25  54   64.103
  46  10 09-S -02510 208  H 1360.726  1.11:57:25  54   65.527
  52   5 09-S -02510 281  H 1358.255  1.11:58:04  53   74.074
106   2 06-S -02510 1277 A 1302.654  1.12:13:21   0  150.997
                             Spolu               275 bodov

16.VolkHudak Karol,St.źubovňa N/U:15/ 5/ 5 R:+00:00:04
bydl:źubotin        492.231km,P:    7 C:   16 B:  1960
  22  12 09-S -02510 195  A 1397.457  1.11:52:14  57   31.339
  32   3 09-S -02516 97   H 1374.947  1.11:58:00  56   45.584
  38   9 09-VR-98 170     A 1369.464  1.11:59:26  55   54.131
  42   2 09-VR-98 168     H 1364.403  1.12:00:46  55   59.829
100  10 05-S -02510 172  A 1308.081  1.12:16:18  46  142.450
                             Spolu               269 bodov

17.Fuchs VLadimír,St.źubovňa  N/U:15/ 6/ 5 R:-00:00:01
bydl:źubotin 313/34 491.872km,P:    9 C:   28 B:  1455
  25   3 08-S -02510 71   H 1391.631  1.11:53:27  57   35.613
  66  11 08-S -02510 3    H 1339.399  1.12:07:14  51   94.017
  80   2 06-S -02510 101  H 1324.789  1.12:11:17  49  113.960
  97   1 08-S -02510 24   H 1310.552  1.12:15:19  47  138.177
105   4 07-S -02516 262  H 1304.585  1.12:17:02  46  149.573
112   5 07-S -02510 436  H 1290.890  1.12:21:02   0  159.544
                             Spolu               250 bodov

18.Huňady Jozef+Pavol,Brezovica
                                     N/U:22/ 4/ 4 R:-00:00:01
bydl:Brezovica 318  493.601km,P:   17 C:    3 B:  2521
  29   2 07-S -02516 92   H 1382.055  1.11:57:09  56   41.311
  36   3 09-CZ-0231 1334  H 1371.495  1.11:59:54  55   51.282
  68  21 09-S -02516 1296 H 1336.887  1.12:09:13  51   96.866
  90  19 08-CZ-020 2033   H 1315.334  1.12:15:16  48  128.205
                             Spolu               210 bodov

19.Bujňák Vincent,Lipany      N/U:10/ 2/ 2 R:-00:00:02
bydl:Lipany Komenského 3
                           500.884km,P:   26 C:   15 B:  1977
  34   9 06-S -02516 661  H 1372.849  1.12:04:51  56   48.433
123  10 09-S -02514 624  H 1277.331  1.12:32:08  43  175.214
                             Spolu                99 bodov

20.Klembara Ján st.+ml.,TorysaN/U:28/ 5/ 5 R:+00:00:02
bydl:Torysa 140     495.706km,P:   10 C:   18 B:  1801
  37  26 10-S -03506 213  A 1369.984  1.12:01:50  55   52.707
  59  24 10-S -03506 212  A 1351.987  1.12:06:39  52   84.046
  70  19 09-S -02513 340  A 1334.935  1.12:11:20  51   99.715
  94   2 09-S -02513 330  H 1312.665  1.12:17:38  47  133.903
113  18 10-S -03503 351  A 1289.893  1.12:24:18  44  160.969
                             Spolu               249 bodov

21.TomᚠKocurko,Lipany       N/U:20/ 5/ 5 R:-00:00:01
bydl:Lipany         500.344km,P:   14 C:   40 B:  1022
  40   1 07-S -02514 523  H 1366.936  1.12:06:02  55   56.980
118  14 02-S -28 3496    A 1282.002  1.12:30:17  44  168.091
125   8 07-S -02514 196  A 1271.630  1.12:33:28  43  178.063
130  18 09-S -02514 162  A 1267.978  1.12:34:36  42  185.185
137  13 10-S -03502 694  H 1262.008  1.12:36:28  41  195.157
                             Spolu               225 bodov

22.Mišenko Jozef,Torysa       N/U: 9/ 2/ 2 R:+00:00:05
bydl:Š.Dravce 140   493.528km,P:   25 C:   38 B:  1059
  41   5 06-S -02513 748  A 1366.609  1.12:01:08  55   58.405
  65   7 09-S -02513 97   A 1341.230  1.12:07:58  51   92.593
                             Spolu               106 bodov

23.Freninec Michal+Ivan,Sabinov
                                     N/U:13/ 1/ 1 R: 00:00:00
bydl:Jakubovany 67  514.933km,P:   30 C:   29 B:  1450
  43  11 08-S -02508 733  H 1362.797  1.12:17:51  54   61.254
                             Spolu                54 bodov

24.Klein Slavomír,Sabinov     N/U:23/ 5/ 5 R: 00:00:00
bydl:Sabinov Sadová 11
                           510.931km,P:   13 C:    7 B:  2301
  44   9 08-S -02508 312  H 1362.180  1.12:15:05  54   62.678
116  21 08-S -02508 320  A 1286.764  1.12:37:04  44  165.242
119   2 08-S -02508 380  H 1281.546  1.12:38:41  44  169.516
120   6 08-S -02508 334  H 1281.010  1.12:38:51  43  170.940
131   4 09-S -02508 455  H 1265.725  1.12:43:40  42  186.610
                             Spolu               227 bodov

25.Štefan Čarák,Brezovica     N/U:32/ 7/ 5 R: 00:00:00
bydl:               484.715km,P:   11 C:   26 B:  1465
  49   8 10-S -02303 630  A 1358.951  1.11:56:41  54   69.801
  51  17 08-S -02303 357  A 1358.379  1.11:56:50  53   72.650
  82  26 08-S -02210 912  H 1323.333  1.12:06:17  49  116.809
  98  19 07-S -02502 634  A 1310.218  1.12:09:57  47  139.601
110  30 08-S -02303 320  A 1291.024  1.12:15:27  45  156.695
132  24 08-S -02303 336  A 1264.694  1.12:23:16   0  188.034
134  25 09-S -02210 404  H 1263.430  1.12:23:39   0  190.883
                             Spolu               248 bodov

26.Fuchs Pavol+Marek,St.źubovňa
                                     N/U:20/ 6/ 5 R:-00:00:02
bydl:źubotin 312/32 491.891km,P:   12 C:    6 B:  2362
  53  19 09-CZ-019 5200   A 1357.065  1.12:02:28  53   75.499
  54  16 09-VR-98 133     A 1356.379  1.12:02:39  53   76.923
109  14 09-S -02516 238  H 1291.278  1.12:20:56  45  155.271
111   7 07-S -02516 277  H 1290.996  1.12:21:01  45  158.120
126  15 09-VR-98 131     A 1270.489  1.12:27:10  43  179.487
128  18 07-S -02516 288  A 1269.997  1.12:27:19   0  182.336
                             Spolu               239 bodov

27.Vrabež Anton,Brezovica     N/U:22/ 4/ 4 R:-00:00:01
bydl:Brezovica 500  493.232km,P:   21 C:   17 B:  1932
  55  20 09-S -02512 437  H 1355.281  1.12:03:56  53   78.348
  73  12 08-S -02512 1030 H 1332.459  1.12:10:10  50  103.989
  91   1 06-S -02512 778  H 1315.285  1.12:15:00  48  129.630
  99  22 10-S -03504 1119 H 1308.308  1.12:17:00  46  141.026
                             Spolu               197 bodov

28.Stolarik Pavol,Lipany      N/U: 6/ 2/ 2 R:-00:00:01
bydl:Lipany J.Kráža 501.052km,P:   28 C:   34 B:  1252
  60   1 04-S -02515 946  A 1350.787  1.12:10:56  52   85.470
117   5 09-S -02514 319  H 1284.200  1.12:30:10  44  166.667
                             Spolu                96 bodov

29.Dujava Miroslav,Sabinov    N/U:25/ 1/ 1 R:+00:00:01
bydl:Sabinov Ovocinárska
                           510.987km,P:   32 C:   19 B:  1789
  72  14 09-S -02508 205  H 1334.460  1.12:22:55  50  102.564
                             Spolu                50 bodov

30.Palenčar Jaroslav,Sabinov  N/U:10/ 1/ 1 R: 00:00:00
bydl:Sabinov Jarkova 39
                           513.233km,P:   31 C:   61 B:   217
  77   7 10-CZ-09 449     H 1327.498  1.12:26:37  50  109.687
                             Spolu                50 bodov

31.Ňaňko Ján,St.źubovňa       N/U: 5/ 2/ 2 R:+00:00:01
bydl:Jarabina 65    474.245km,P:   27 C:   49 B:   558
  79   1 08-S -02510 254  H 1325.632  1.11:57:45  49  112.536
  86   3 08-S -02510 712  H 1318.629  1.11:59:39  48  122.507
                             Spolu                97 bodov

32.Matvija Michal+Ján,Lipany  N/U: 5/ 1/ 1 R:+00:00:01
bydl:Rožkovany 79   502.890km,P:   33 C:   53 B:   415
  81   3 06-S -02514 1064 H 1323.801  1.12:19:53  49  115.385
                             Spolu                49 bodov

33.Girášek Pavol,Lipany       N/U: 7/ 1/ 1 R:+00:00:09
bydl:               503.335km,P:   34 C:   43 B:   883
  85   3 07-S -02514 787  H 1318.897  1.12:21:38  48  121.083
                             Spolu                48 bodov

34.Ján Cvanciger,Brezovica    N/U:10/ 2/ 2 R:+00:00:52
bydl:Brezovica      492.364km,P:   29 C:   39 B:  1022
  88  10 09-S -02512 1375 H 1317.244  1.12:13:47  48  125.356
136   7 10-S -03504 931  H 1262.040  1.12:30:08  41  193.732
                             Spolu                89 bodov

35.Štofanik Štefan,Sabinov    N/U:10/ 1/ 1 R:+00:00:01
bydl:Uzovský Šalgov 28
                           509.599km,P:   35 C:   23 B:  1491
104   3 08-S -02508 611  H 1305.660  1.12:30:18  46  148.148
                             Spolu                46 bodov

36.Vojtek Jozef+Patrik,St.źubovňa
                                     N/U: 6/ 1/ 1 R: 00:00:00
bydl:S.źubovňa Kom.1070/6
                           477.005km,P:   37 C:   31 B:  1349
138   1 10-S -03506 685  H 1261.862  1.12:18:01  41  196.581
                             Spolu                41 bodov

37.Dugas Pavol a Lukáš,SabinovN/U:15/ 1/ 1 R: 00:00:00
bydl:Sabinov F.Kráža 37
                           511.897km,P:   36 C:   21 B:  1627
140   6 09-S -02508 894  A 1260.468  1.12:46:07  41  199.430
                             Spolu                41 bodov