Gotha

PRETEK č.:15      DÁTUM:09.07.2011 ČAS ŠTARTU: 6:00:00
Kategória :C   Súradnice :50:53:53  10:43:34
Séria     : 10/ 3
BODOVANIE :150/ 1
Rozpätie  : od  725.676 km do  770.113 km
Počasie   :
   pri štarte:
   pri dolete:
POČET NASADENÝCH HOLUBOV:   334   Z TOHO 20 % :     67

Prvý holub :06-S -02512 449  prilet: 1.18:01:59
            Rýchlos:1037.359m/min , vzdial.: 748.956km
            Chovatež :Huňady Jozef+Pavol   Brezovica
Posledný holub :07-S -02516 42   prilet: 1.20:58:12
            Rýchlos: 833.798m/min , vzdial.: 748.917km
            Chovatež :Matalik Peter        Brezovica

Číslo a názov ZO    počet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  bodov
60    Sabinov                 7      53     13     19.40   24.53   1414
61    Brezovica              13      92     25     37.31   27.17   2406
62    Lipany                  9      67     18     26.87   26.87   1688
63    St.źubovňa             11      85      5      7.46    5.88    717
64    Torysa                  4      37      6      8.96   16.22    849
      Spolu:                 44     334     67                     7074

BODOVACIA TABUźKA pre pretek č.:15
%     poradie   body rychlost nad
1     1 -    3  150   1003.144
2     4 -    7  149    965.177
3     8 -   10  148    963.453
4    11 -   13  147    953.182
5    14 -   17  146    942.570
6    18 -   20  145    941.535
7    21 -   23  144    933.348
8    24 -   27  143    920.346
9    28 -   30  142    913.279
10    31 -   34  141    911.068
11    35 -   37  140    908.476
12    38 -   40  139    904.296
13    41 -   44  138    895.495
14    45 -   47  137    886.155
15    48 -   50  136    879.620
16    51 -   54  135    862.446
17    55 -   57  134    852.096
18    58 -   60  133    848.790
19    61 -   64  132    839.414
20    65 -   67  131    833.798

Gotha 
PORADIE PODźA HOLUBOV
P. POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF

1.Huňady Jozef+Pavol,Brezovica
                                     N/U:10/ 4/ 3 R:-00:00:02
bydl:Brezovica 318  748.956km,P:    3 C:    5 B:  3628
   1   5 06-S -02512 449  A 1037.359  1.18:01:59 150    2.994
  10   6 06-S -02516 50   A  963.453  1.18:57:22 148   29.940
  42  10 07-S -02516 90   H  899.503  1.19:52:38 138  125.749
  61   8 07-S -02512 565  H  847.939  1.20:43:16   0  182.635
                             Spolu               436 bodov

2.Mojzeš Milan+Jaro,Sabinov  N/U:10/ 6/ 3 R: 00:00:00
bydl:Sabinov Jesenskeho36
                           767.171km,P:    1 C:    1 B:  4103
   2   6 07-S -02508 106  A 1003.188  1.18:44:44 150    5.988
   3   5 09-S -02508 315  A 1003.144  1.18:44:46 150    8.982
   7   2 07-S -02508 125  H  965.177  1.19:14:51 149   20.958
  15   1 07-S -02508 116  H  952.179  1.19:25:42   0   44.910
  32   7 09-S -02508 336  A  911.599  1.20:01:34   0   95.808
  38   4 09-S -02508 378  H  907.501  1.20:05:22   0  113.772
                             Spolu               449 bodov

3.Hovančík źubomír,Torysa    N/U:10/ 1/ 1 R: 00:00:00
bydl:Torysa 174     750.417km,P:   17 C:   11 B:  3116
   4   5 06-S -02513 338  H  997.563  1.18:32:15 149   11.976
                             Spolu               149 bodov

4.Fuchs VLadimír,St.źubovňa  N/U:10/ 1/ 1 R:-00:00:02
bydl:źubotin 313/34 746.385km,P:   16 C:   25 B:  1827
   5   2 06-S -02510 101  H  996.065  1.18:29:20 149   14.970
                             Spolu               149 bodov

5.Matalik Peter,Brezovica    N/U:15/ 8/ 3 R:+00:00:01
bydl:Brezovica 315  748.917km,P:    2 C:    2 B:  3878
   6  12 08-S -02512 819  A  984.769  1.18:40:30   0   17.964
  12   3 06-S -02516 6    H  954.399  1.19:04:42 147   35.928
  14   2 07-S -02516 51   H  952.215  1.19:06:30 146   41.916
  18   4 06-S -02512 962  A  941.935  1.19:15:05 145   53.892
  19   5 07-S -02516 893  A  941.738  1.19:15:15   0   56.886
  37   9 07-S -02516 32   A  908.476  1.19:44:22   0  110.778
  44  10 09-S -02516 1151 A  895.495  1.19:56:19   0  131.737
  67  11 07-S -02516 42   H  833.798  1.20:58:12   0  200.000
                             Spolu               438 bodov

6.Sedlák Jozef,Torysa        N/U:10/ 2/ 2 R:+00:00:03
bydl:Torysa 274     750.478km,P:   10 C:   10 B:  3126
   8   8 05-S -02513 107  A  964.377  1.18:58:12 148   23.952
  31   2 09-S -02514 825  H  913.027  1.19:41:58 141   92.814
                             Spolu               289 bodov

7.Ďurica Andrej,Brezovica    N/U: 4/ 1/ 1 R:+00:00:01
bydl:Brezovica 249  748.273km,P:   18 C:   13 B:  2854
   9   2 07-S -02512 123  H  963.897  1.18:56:18 148   26.946
                             Spolu               148 bodov

8.Dzurus Jozef,Brezovica     N/U: 3/ 1/ 1 R: 00:00:00
bydl:Poloma 96      746.256km,P:   19 C:   33 B:  1597
  11   2 07-S -02512 160  H  955.065  1.19:01:22 147   32.934
                             Spolu               147 bodov

9.Ištvan Milan+Miloš,Lipany  N/U:15/ 6/ 3 R:-00:00:02
bydl:Krivany 99     751.886km,P:    5 C:    6 B:  3601
  13   4 08-S -02514 70   H  953.182  1.19:08:49 147   38.922
  21   2 06-S -02514 586  H  937.377  1.19:22:07 144   62.874
  36   6 07-S -02514 818  H  909.100  1.19:47:04 140  107.784
  39   1 07-S -02516 249  H  906.542  1.19:49:24   0  116.766
  63   3 07-S -02514 824  H  839.815  1.20:55:18   0  188.623
  65  12 07-S -02514 806  A  836.327  1.20:59:02   0  194.611
                             Spolu               431 bodov

10.Ščislák Václav,Lipany      N/U:11/ 5/ 3 R:-00:00:04
bydl:Krivany 20     752.365km,P:    4 C:    3 B:  3853
  16   8 07-S -02514 67   A  948.838  1.19:12:56 146   47.904
  20   1 07-S -02514 27   A  941.535  1.19:19:05 145   59.880
  22  10 07-S -02516 802  H  934.015  1.19:25:31 144   65.868
  29   9 08-S -02514 435  H  914.785  1.19:42:27   0   86.826
  66   5 06-S -02514 811  A  835.435  1.21:00:34   0  197.605
                             Spolu               435 bodov

11.Klein Slavomír,Sabinov     N/U:10/ 3/ 3 R:-00:00:01
bydl:Sabinov Sadová 11
                           766.168km,P:    6 C:    4 B:  3674
  17   6 07-S -02508 69   H  942.570  1.19:32:51 146   50.898
  41  10 04-M -55 1541    A  902.595  1.20:08:51 138  122.754
  46   2 07-S -02516 516  H  888.998  1.20:21:50 137  137.725
                             Spolu               421 bodov

12.Šulík R+T,St.źubovňa       N/U: 9/ 2/ 2 R:-00:00:03
bydl:S.źubovňa      730.765km,P:   11 C:    9 B:  3133
  23   4 05-S -02510 418  H  933.348  1.19:02:57 144   68.862
  28   5 07-S -02516 435  H  916.856  1.19:17:02 142   83.832
                             Spolu               286 bodov

13.Ďurica Miro+Erik,Brezovica N/U:10/ 2/ 2 R:+00:00:02
bydl:Brezovica 368  749.057km,P:   12 C:    8 B:  3170
  24   5 05-S -02513 695  H  932.572  1.19:23:13 143   71.856
  60   4 06-S -02512 45   H  848.790  1.20:42:30 133  179.641
                             Spolu               276 bodov

14.Gergelčík Matej,Brezovica  N/U: 5/ 1/ 1 R: 00:00:03
bydl:Brezovica 29   748.833km,P:   21 C:   36 B:  1414
  25   4 09-S -02512 509  H  928.382  1.19:26:36 143   74.850
                             Spolu               143 bodov

15.Vojtek Jozef+Patrik,St.źubovňa
                                     N/U:10/ 1/ 1 R:-00:00:01
bydl:S.źubovňa Kom.1070/6
                           731.532km,P:   22 C:   29 B:  1727
  26   6 08-KD- 393       H  922.487  1.19:13:00 143   77.844
                             Spolu               143 bodov

16.Palenčar Jaroslav,Sabinov  N/U: 4/ 1/ 1 R: 00:00:00
bydl:Sabinov Jarkova 39
                           768.596km,P:   20 C:   57 B:   360
  27   1 08-S -02508 796  H  920.346  1.19:55:07 143   80.838
                             Spolu               143 bodov

17.Klembara Ján st.+ml.,TorysaN/U:10/ 3/ 3 R:+00:00:04
bydl:Torysa 140     750.898km,P:    9 C:   15 B:  2788
  30   5 08-S -02513 644  A  913.279  1.19:42:12 142   89.820
  47   1 08-S -02513 622  H  886.155  1.20:07:22 137  140.719
  64   6 07-S -02513 70   A  839.414  1.20:54:33 132  191.617
                             Spolu               411 bodov

18.Stolarik Pavol,Lipany      N/U: 6/ 4/ 3 R:-00:00:03
bydl:Lipany J.Kráža 756.151km,P:    7 C:   22 B:  2217
  33   6 08-S -02404 1049 H  911.117  1.19:49:55 141   98.802
  43   2 07-S -02514 248  H  896.586  1.20:03:22 138  128.743
  48   4 06-S -02514 1403 H  883.836  1.20:15:32 136  143.713
  49   3 06-S -02514 1420 H  881.569  1.20:17:44   0  146.707
                             Spolu               415 bodov

19.Bujňák Vincent,Lipany      N/U: 5/ 1/ 1 R:-00:00:03
bydl:Lipany Komenského 3
                           755.989km,P:   23 C:   17 B:  2508
  34   2 06-S -02514 702  A  911.068  1.19:49:47 141  101.796
                             Spolu               141 bodov

20.Sudimak Pavol,Brezovica    N/U: 9/ 5/ 3 R:+00:00:01
bydl:Brezovica 262  747.899km,P:    8 C:    7 B:  3311
  35   7 08-S -02512 434  H  909.281  1.19:42:31 140  104.790
  45   9 07-S -02512 700  H  893.707  1.19:56:51 137  134.731
  54   5 07-S -02512 779  A  862.446  1.20:27:11 135  161.677
  56   4 08-S -02512 425  A  857.633  1.20:32:03   0  167.665
  57   6 06-S -02512 608  H  852.096  1.20:37:43   0  170.659
                             Spolu               412 bodov

21.VolkHudak Karol,St.źubovňa N/U:10/ 1/ 1 R:+00:00:09
bydl:źubotin        746.768km,P:   24 C:   18 B:  2472
  40   9 07-S -02402 634  A  904.296  1.19:45:48 139  119.760
                             Spolu               139 bodov

22.Vrabež Anton,Brezovica     N/U: 7/ 1/ 1 R:-00:00:02
bydl:Brezovica 500  748.542km,P:   25 C:   21 B:  2311
  50   5 08-KD- 473       H  879.620  1.20:10:59 136  149.701
                             Spolu               136 bodov

23.Adamko Ondrej,Sabinov      N/U:10/ 2/ 2 R: 00:00:00
bydl:Lipany J.Kráža 23
                           756.141km,P:   14 C:   20 B:  2348
  51   7 07-S -02516 827  H  878.179  1.20:21:02 135  152.695
  58   5 06-S -02514 121  H  851.015  1.20:48:31 133  173.653
                             Spolu               268 bodov

24.Štefan Čarák,Brezovica     N/U:10/ 2/ 2 R:-00:00:01
bydl:               740.595km,P:   13 C:   24 B:  2013
  52  10 07-S -02303 640  H  872.160  1.20:09:09 135  155.689
  53   5 07-S -02303 639  H  869.243  1.20:12:00 135  158.683
                             Spolu               270 bodov

25.TomᚠKocurko,Lipany       N/U: 5/ 2/ 2 R:-00:00:02
bydl:Lipany         755.417km,P:   15 C:   35 B:  1540
  55   2 07-S -02514 201  A  859.258  1.20:39:09 134  164.671
  62   4 02-S -28 3496    A  845.080  1.20:53:54 132  185.629
                             Spolu               266 bodov

26.Dujava Miroslav,Sabinov    N/U:10/ 1/ 1 R:+00:00:02
bydl:Sabinov Ovocinárska
                           766.226km,P:   26 C:   16 B:  2580
  59   9 08-S -02511 52   H  849.726  1.21:01:44 133  176.647
                             Spolu               133 bodov