Našu základnú organizáciu ZO Torysa tvorí spolu 21 chovateľov.

     Patríme do Oblastného združenia Sabinov, OZ Sabinov.