Rostock

29.07.2012 00:00

 


Rostock 

PRETEK č.:18   DÁTUM:29.07.2012 ČAS ŠTARTU: 6:00:00
USPORIADATEL:OZ Sabinov
SPRACOVATEL :Slavomír Klein
Zarad.do súťaží:MS
Kategória :C  Súradnice :54:04:44 12:13:51
Séria   : 10/ 3
BODOVANIE :150/ 1
Rozpätie : od 812.600 km do 824.356 km
Počasie  : 
  pri štarte:polooblačno
  pri dolete:polooblačno
POČET NASADENÝCH HOLUBOV:  66  Z TOHO 20 % :   13

Prvý holub :09-S -02508 498 prilet: 2.10:48:21
      Rýchlosť: 601.710m/min , vzdial.: 823.350km
      Chovateľ :Klein Slavomír    Sabinov  
Posledný holub :07-S -02514 243 prilet: 4.08:56:50
      Rýchlosť: 238.086m/min , vzdial.: 813.501km
      Chovateľ :Stolarik Pavol    Lipany  

Číslo a názov ZO  počet:chov. holubov umiest. %umies %vl.um bodov
60  Sabinov         4   46   9   69.23  19.57  573
62  Lipany         4   20   4   30.77  20.00  427
   Spolu:         8   66   13           1000

BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.:18
%   poradie  body rychlost nad
 1   1 -  1 150  601.710
 2   2 -  2 148  587.261
 3   3 -  3 147  579.797
 4   4 -  4 145  566.746
 5   5 -  5 144  518.374
 6   6 -  6 142  366.326
 7   7 -  7 141  359.474
 8   8 -  8 139  351.541
 9   9 -  9 137  348.189
10  10 -  10 136  283.845
11  11 -  11 134  282.635
12  12 -  12 133  282.467
13  13 -  13 131  238.086
14  13 -  13 131  238.086
15  13 -  13 131  238.086
16  13 -  13 131  238.086
17  13 -  13 131  238.086
18  13 -  13 131  238.086
19  13 -  13 131  238.086
20  13 -  13 131  238.086
 
Rostock 
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL   ČÍSLO   POHL RYCHL  DEN,CAS  BODY   KOEF
 
 1.Klein Slavomír,Sabinov   N/U:18/ 8/ 3 R:+00:00:02
bydl:Sabinov Sadová 11
              823.350km,P:  1 C:  1 B: 5347
  1 12 09-S -02508 498 A 601.710 2.10:48:21  0  15.152
  2  9 09-S -02508 450 A 587.261 2.11:22:01 148  30.303
  3  4 09-S -02508 800 H 579.797 2.11:40:04 147  45.455
  4  1 08-S -02516 401 H 566.746 2.12:12:46 145  60.606
  8  5 07-S -02516 524 H 351.541 3.09:02:07  0 121.212
  9 16 08-S -02508 312 H 348.189 3.09:24:40  0 136.364
 10 17 07-S -02508 69  H 283.845 3.18:20:42  0 151.515
 11 18 07-S -02508 23  H 282.635 3.18:33:07  0 166.667
               Spolu        440 bodov 
 
 2.Stolarik Pavol,Lipany   N/U: 9/ 4/ 3 R:-00:00:05
bydl:Lipany J.Kráľa 813.501km,P:  2 C:  3 B: 4539
  5  8 09-S -02514 306 H 518.374 2.14:09:20 144  75.758
  6  7 06-S -02514 1403 H 366.326 3.07:00:42 142  90.909
  7  6 08-S -02404 1049 H 359.474 3.07:43:02 141 106.061
 13  3 07-S -02514 243 H 238.086 4.08:56:50  0 196.970
               Spolu        427 bodov 
 
 3.Mojzeš Milan+Jaro,Sabinov N/U:12/ 1/ 1 R:-00:00:01
bydl:Sabinov Jesenskeho36
              824.356km,P:  3 C:  2 B: 5161
 12  2 09-S -02508 315 A 282.467 3.18:38:25 133 181.818
               Spolu        133 bodov