Kladno

19.06.2011 00:00

 

 
Kladno  
 
PRETEK č.:10      DÁTUM:19.06.2011 ČAS �TARTU: 6:00:00
Kategória :BC  Súradnice :50:08:42  14:10:28
Rozpätie  : od  315.096 km do 1195.826 km
Počasie   : 
   pri �tarte:
   pri dolete:
POČET NASADENÝCH HOLUBOV:  2605   Z TOHO 20 % :    521
 
Prvý holub :09-S -02510 524  prilet: 1.11:08:51
            Rýchlos�:1532.955m/min , vzdial.: 473.453km
            Chovatež :�tefaník Miroslav    St.źubovňa
Posledný holub :09-S -02702 829  prilet: 1.14:06:16
            Rýchlos�:1159.699m/min , vzdial.: 563.923km
            Chovatež :Haňov Milan          Hencovce  
 
Číslo a názov ZO    počet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  
10    Bardejov               12     136     38      7.29   27.94
11    Demjata                12     121     31      5.95   25.62
12    V.Saris                14     175     35      6.72   20.00
13    Giraltovce              5      46      7      1.34   15.22
14    Stropkov M              5      74     24      4.61   32.43
15    Svidnik                 9     147     44      8.45   29.93
16    Stropkov                4      48     13      2.50   27.08
38    Čaklov                  6      70     11      2.11   15.71
39    Vranov                  6      73     12      2.30   16.44
40    Humenné                 6      76     13      2.50   17.11
41    Strá�ske                5      78      4      0.77    5.13
44    Hencovce               12     190     22      4.22   11.58
46    Trebi�ov               13     213     14      2.69    6.57
47    Michalovce              6      84      7      1.34    8.33
48    Sobrance                1      10      0      0.00    0.00
60    Sabinov                10     144     42      8.06   29.17
61    Brezovica              11     204     67     12.86   32.84
62    Lipany                 10     132     39      7.49   29.55
63    St.źubovňa              9     112     44      8.45   39.29
64    Torysa                  7     110     30      5.76   27.27
71    Opatske                 4      28      1      0.19    3.57
72    Bidovce                 6      69      5      0.96    7.25
73    Krásna                  6      58      2      0.38    3.45
74    Rozhanovce              8      40      3      0.58    7.50
75    Geča                    8      54      0      0.00    0.00
76    Malá Ida                4      46      9      1.73   19.57
77    Myslava                 1       3      0      0.00    0.00
78    Moldava                 2      23      2      0.38    8.70
79    Lipovnik                6      26      0      0.00    0.00
80    Roznava                 1      15      2      0.38   13.33
      Spolu:                209    2605    521                  
Kladno  
PORADIE PODźA HOLUBOV
P. POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS        KOEF
 
 1.�tefaník Miroslav,St.źubovňa
                                     N/U: 8/ 4/ 4 R:-00:00:01
bydl:Hniezdne 291   473.453km
   1   7 09-S -02510 524  H 1532.955  1.11:08:51     0.384
  31   5 08-S -02510 801  H 1410.136  1.11:35:45    11.900
 199   4 08-S -02510 1029 H 1279.776  1.12:09:57    76.392
 497   1 08-S -02510 837  A 1167.770  1.12:45:26   190.787
                              Spolu  za  5 koef.   679.463
 
 2.�ulík R+T,St.źubovňa       N/U:16/ 7/ 5 R:-00:00:02
bydl:S.źubovňa      476.227km
   2   3 09-S -02510 17   H 1526.940  1.11:11:53     0.768
  16   9 05-S -02510 413  H 1478.048  1.11:22:12     6.142
  36   5 08-S -0999 1056  H 1395.673  1.11:41:13    13.820
  52  11 09-S -02516 53   A 1372.544  1.11:46:58    19.962
 181   1 10-S -03505 453  H 1289.598  1.12:09:17    69.482
 239  13 10-S -03505 488  H 1264.152  1.12:16:43    91.747
 467   7 09-S -02510 3    H 1179.558  1.12:43:44   179.271
                              Spolu  za  5 koef.   110.174
 
 3.Sedlák Jozef,Torysa        N/U:25/ 6/ 5 R:+00:00:01
bydl:Torysa 274     495.274km
   3  24 10-S -03503 338  A 1510.135  1.11:27:58     1.152
  40   8 09-S -02513 285  H 1383.769  1.11:57:55    15.355
  94   9 10-S -03503 315  H 1342.873  1.12:08:49    36.084
 133   4 09-S -02513 284  H 1315.178  1.12:16:35    51.056
 308  10 09-S -02513 278  H 1237.927  1.12:40:05   118.234
 448  23 09-S -02516 1304 A 1185.481  1.12:57:47   171.977
                              Spolu  za  5 koef.   221.881
 
 4.I�tvan Milan+Milo�,Lipany  N/U:30/12/ 5 R:-00:00:01
bydl:Krivany 99     496.806km
   4  24 09-S -02514 986  A 1504.333  1.11:30:15     1.536
   5   4 06-S -02514 711  H 1500.773  1.11:31:02     1.919
  24  20 09-M -55 1754    A 1431.443  1.11:47:04     9.213
  83  12 09-S -02514 939  H 1352.037  1.12:07:27    31.862
 123  14 08-S -02514 57   H 1322.700  1.12:15:36    47.217
 130  18 08-S -02514 37   A 1316.856  1.12:17:16    49.904
 170  15 09-S -02516 1382 A 1295.959  1.12:23:21    65.259
 276  26 08-S -02514 36   A 1250.246  1.12:37:22   105.950
 291  13 09-S -02514 980  H 1245.648  1.12:38:50   111.708
 292   6 09-S -02514 990  H 1245.544  1.12:38:52   112.092
 301  19 07-S -02514 860  A 1241.446  1.12:40:11   115.547
 447  22 08-S -02514 65   A 1185.836  1.12:58:57   171.593
                              Spolu  za  5 koef.    91.747
 
 5.Hovančík źubomír,Torysa    N/U:24/11/ 5 R: 00:00:00
bydl:Torysa 174     495.228km
   6  21 10-M -55 1391    A 1499.782  1.11:30:12     2.303
   8   3 07-S -02513 255  H 1498.269  1.11:30:32     3.071
  37  18 10-S -03506 260  H 1393.831  1.11:55:18    14.203
  96  23 09-S -02516 1314 A 1342.081  1.12:09:00    36.852
 153   5 10-S -03506 267  H 1306.498  1.12:19:03    58.733
 154  17 10-S -03506 280  H 1306.326  1.12:19:06    59.117
 251  22 10-S -03506 257  A 1260.603  1.12:32:51    96.353
 256  10 10-S -02702 1836 H 1259.802  1.12:33:06    98.273
 283  20 10-S -03506 269  H 1248.631  1.12:36:37   108.637
 316  12 10-S -03506 283  H 1234.829  1.12:41:03   121.305
 480   6 10-S -03506 278  H 1174.825  1.13:01:32   184.261
                              Spolu  za  5 koef.   115.162
 
 6.Matalik Peter,Brezovica    N/U:27/11/ 5 R: 00:00:00
bydl:Brezovica 315  493.565km
   7  11 08-S -02516 916  H 1499.742  1.11:29:06     2.687
  44  17 07-S -02516 33   H 1382.019  1.11:57:08    16.891
  66   2 08-S -02516 912  H 1359.933  1.12:02:56    25.336
  69  21 08-CZ-020 2071   A 1358.810  1.12:03:14    26.488
  97  13 09-S -02512 109  A 1341.391  1.12:07:57    37.236
 105  26 10-M -55 1337    A 1336.307  1.12:09:21    40.307
 183  16 09-S -02512 14   A 1288.009  1.12:23:12    70.250
 271  10 09-S -02512 1159 H 1251.803  1.12:34:17   104.031
 272  19 09-S -02512 3    H 1251.750  1.12:34:18   104.415
 279   8 08-S -02516 921  H 1248.952  1.12:35:11   107.102
 353  12 08-KD- 465       A 1218.579  1.12:45:02   135.509
                              Spolu  za  5 koef.   108.638
 
 7.Mojze� Milan+Jaro,Sabinov  N/U:15/ 7/ 5 R: 00:00:00
bydl:Sabinov Jesenskeho36
                           511.919km
   9   7 09-S -02508 367  H 1496.256  1.11:42:08     3.455
  57   5 09-S -02508 344  H 1368.280  1.12:14:08    21.881
 116   4 08-S -02508 272  H 1327.533  1.12:25:37    44.530
 217  12 09-S -02508 363  A 1274.381  1.12:41:42    83.301
 277  14 08-S -02508 281  A 1250.209  1.12:49:28   106.334
 296  15 08-S -02508 224  A 1243.880  1.12:51:33   113.628
 403   9 09-S -02508 386  A 1200.561  1.13:06:24   154.702
                              Spolu  za  5 koef.   259.501
 
 8.Bednar Jozef st+ml,BardejovN/U:20/11/ 5 R:+00:00:01
bydl:Komarov 19     524.685km
  10  19 08-SK-02601 884  A 1496.037  1.11:50:43     3.839
  18  20 05-SK-02601 135  A 1458.606  1.11:59:43     6.910
  88  13 09-VR-98 1043    H 1349.730  1.12:28:44    33.781
  95   4 08-SK-02601 816  A 1342.821  1.12:30:44    36.468
 255   2 07-SK-02601 623  A 1260.050  1.12:56:24    97.889
 263   6 09-VR-98 1034    A 1255.678  1.12:57:51   100.960
 328  11 08-DT- 944       H 1228.004  1.13:07:16   125.912
 329  15 06-SK-02601 529  A 1227.668  1.13:07:23   126.296
 352  16 09-SK-02601 477  A 1218.875  1.13:10:28   135.125
 366  17 05-SK-02601 141  A 1213.893  1.13:12:14   140.499
 463  14 09-SK-02601 433  A 1180.261  1.13:24:33   177.735
                              Spolu  za  5 koef.   178.887
 
 9.Adamko Ondrej,Sabinov      N/U:15/ 7/ 5 R: 00:00:00
bydl:Lipany J.Kráža 23
                           501.044km
  11   5 08-S -02405 912  H 1494.538  1.11:35:15     4.223
  33   3 06-S -02514 119  H 1405.125  1.11:56:35    12.668
 171  11 08-KD- 956       A 1295.580  1.12:26:44    65.643
 362   2 09-S -02508 159  H 1214.898  1.12:52:25   138.964
 461   4 06-S -02514 111  H 1180.547  1.13:04:25   176.967
 494  15 10-S -03501 807  H 1169.161  1.13:08:33   189.635
 508  14 06-S -02514 2    A 1164.451  1.13:10:17   195.010
                              Spolu  za  5 koef.   398.465
 
10.�čislák Václav,Lipany      N/U:26/10/ 5 R:-00:00:02
bydl:Krivany 20     497.294km
  12   6 08-S -02514 405  A 1493.974  1.11:32:52     4.607
  42  20 04-S -02514 32   H 1382.652  1.11:59:40    16.123
  50   3 05-S -02514 519  A 1373.677  1.12:02:01    19.194
  81   9 05-S -02514 547  A 1353.918  1.12:07:18    31.094
  92  24 09-S -02514 813  H 1345.553  1.12:09:35    35.317
 205  15 09-S -02514 832  H 1278.062  1.12:29:06    78.695
 286  12 06-S -02514 1312 A 1248.228  1.12:38:24   109.789
 384  18 09-S -02514 837  H 1206.049  1.12:52:20   147.409
 385  18 09-S -02514 1312 A 1206.049  1.12:52:20   147.793
 438  25 09-S -02514 826  H 1187.993  1.12:58:36   168.138
                              Spolu  za  5 koef.   106.335
 
11.Ďurica Miro+Erik,Brezovica N/U:22/ 7/ 5 R:+00:00:01
bydl:Brezovica 368  493.721km
  13  12 09-S -02512 831  H 1492.431  1.11:30:49     4.990
 107  21 08-S -02512 759  H 1334.922  1.12:09:51    41.075
 124  13 09-VR-98 91      H 1320.463  1.12:13:54    47.601
 128   8 10-S -03504 891  A 1318.054  1.12:14:35    49.136
 407   2 08-S -02512 753  A 1200.489  1.12:51:16   156.238
 408   4 10-S -03504 855  A 1200.148  1.12:51:23   156.622
 423   9 07-S -02512 180  A 1193.235  1.12:53:46   162.380
                              Spolu  za  5 koef.   299.040
 
12.Gergelčík Matej,Brezovica  N/U:15/ 4/ 4 R:-00:00:09
bydl:Brezovica 29   493.510km
  14   2 10-S -02505 500  H 1491.793  1.11:30:49     5.374
 156  13 10-S -03504 1170 A 1305.755  1.12:17:57    59.885
 245   8 08-S -02512 708  H 1262.928  1.12:30:46    94.050
 281   5 10-S -03504 1157 H 1248.865  1.12:35:10   107.869
                              Spolu  za  5 koef.   667.178
 
13.Sudimak Pavol,Brezovica    N/U:21/11/ 5 R: 00:00:00
bydl:Brezovica 262  492.547km
  15  10 10-S -03504 1219 H 1491.136  1.11:30:19     5.758
  39  21 07-S -02512 700  H 1389.871  1.11:54:23    14.971
 110   1 08-S -02512 422  A 1331.868  1.12:09:49    42.226
 118  12 09-S -02516 1181 H 1325.655  1.12:11:33    45.298
 139   7 10-S -03504 1242 A 1313.225  1.12:15:04    53.359
 225  16 08-S -02512 401  H 1270.106  1.12:27:48    86.372
 227   2 08-S -02512 425  A 1269.887  1.12:27:52    87.140
 343   5 08-S -02512 750  A 1222.605  1.12:42:52   131.670
 416   3 08-S -02512 427  A 1195.454  1.12:52:01   159.693
 462  18 08-S -02512 438  H 1180.507  1.12:57:14   177.351
 500   6 09-VR-98 64      A 1166.436  1.13:02:16   191.939
                              Spolu  za  5 koef.   161.612
 
14.Basista VladislavIng,Demjata
                                     N/U:30/13/ 5 R:+00:00:04
bydl:Demjata 291    527.307km
  17  28 09-SK-02602 466  H 1469.914  1.11:58:44     6.526
  78  30 09-SK-02602 303  A 1355.313  1.12:29:04    29.942
 173   4 08-SK-02602 343  H 1294.799  1.12:47:15    66.411
 223  24 07-SK-02602 312  A 1271.232  1.12:54:48    85.605
 267  10 08-SK-02602 318  H 1254.597  1.13:00:18   102.495
 278  22 06-SK-02602 433  H 1250.086  1.13:01:49   106.718
 287   6 08-SK-02602 398  H 1247.670  1.13:02:38   110.173
 293  25 08-SK-02602 359  A 1244.823  1.13:03:36   112.476
 325  23 09-SK-02602 390  H 1229.297  1.13:08:57   124.760
 371  26 06-SK-02607 222  H 1211.133  1.13:15:23   142.418
 397   5 09-SK-02602 362  H 1202.799  1.13:18:24   152.399
 414  17 09-SK-02601 2591 H 1196.612  1.13:20:40   158.925
 514  20 09-SK-02602 373  A 1161.171  1.13:34:07   197.313
                              Spolu  za  5 koef.   290.979
 
15.Dulak Peter,Svidnik        N/U:18/15/ 5 R:+00:00:00
bydl:Nizna Pisana 46
                           540.203km
  19   9 08-SK-02606 68   A 1458.497  1.12:10:23     7.294
  62  17 09-SK-02606 560  H 1362.601  1.12:36:27    23.800
  71   6 08-SK-02606 22   H 1358.261  1.12:37:43    27.255
  74  13 09-SK-02606 134  A 1357.749  1.12:37:52    28.407
  75   7 08-SK-02606 45   H 1357.180  1.12:38:02    28.791
  91  10 08-SK-02606 1082 A 1347.868  1.12:40:47    34.933
 194   8 08-SK-02606 59   H 1282.026  1.13:01:22    74.472
 321   5 08-SK-02606 14   H 1229.970  1.13:19:12   123.225
 347  15 09-SK-02606 531  A 1220.798  1.13:22:30   133.205
 410   2 07-SK-02606 128  H 1199.341  1.13:30:25   157.390
 436  18 09-SK-02606 561  A 1189.089  1.13:34:18   167.370
 452   3 07-SK-02606 143  H 1184.050  1.13:36:14   173.512
 477   1 07-SK-02606 107  A 1176.101  1.13:39:19   183.109
 491  11 09-PL-0290 8608  H 1170.326  1.13:41:35   188.484
 517  16 09-SK-02606 547  H 1160.853  1.13:45:21   198.464
                              Spolu  za  5 koef.   115.547
 
16.Gornal Tibor a Tom.,Stropkov
                                     N/U:25/ 6/ 5 R:-00:00:01
bydl:Stropkov Mat.Sloven.
                           547.688km
  20  14 09-SK-02604 393  H 1446.232  1.12:18:42     7.678
 216  19 09-VR-98 1194    H 1275.027  1.13:09:33    82.917
 259   3 08-SK-02604 85   A 1257.415  1.13:15:34    99.424
 357  20 08-SK-02604 65   A 1216.004  1.13:30:24   137.044
 483   7 09-SK-02604 348  H 1173.533  1.13:46:42   185.413
 502  17 09-SK-02604 364  H 1165.914  1.13:49:45   192.706
                              Spolu  za  5 koef.   512.476
 
17.Benka Jaroslav,Bardejov    N/U:15/ 3/ 3 R:-00:01:04
bydl:Mokroluh 165   514.110km
  21   6 06-SK-02601 11   A 1445.076  1.11:55:46     8.061
 428  11 07-SK-02601 237  A 1191.126  1.13:11:37   164.299
 459   4 06-SK-02601 31   A 1180.912  1.13:15:21   176.200
                              Spolu  za  5 koef.  1148.560
 
18.Bacenko Marian,V.Saris     N/U:15/ 3/ 3 R:+00:00:03
bydl:Presov, Letna 2
                           524.427km
  22  12 07-SK-02506 444  H 1437.508  1.12:04:49     8.445
 300   3 09-SK-02505 147  A 1241.786  1.13:02:19   115.163
 368   8 09-SK-02505 165  H 1213.015  1.13:12:20   141.267
                              Spolu  za  5 koef.  1064.875
 
19.Frimer J.+Rabatin J.,TorysaN/U:12/ 4/ 4 R:+00:00:04
bydl:Torysa 250     495.507km
  23   9 09-S -02513 868  A 1436.252  1.11:45:00     8.829
  82   7 09-S -02513 517  A 1352.797  1.12:06:17    31.478
 101   3 10-S -03503 312  H 1337.762  1.12:10:24    38.772
 111   1 09-S -02513 874  H 1331.769  1.12:12:04    42.610
                              Spolu  za  5 koef.   521.689
 
20.Sepe�i Ladislav,Hencovce   N/U:25/ 3/ 3 R: 00:00:00
bydl:Hencovce 1924  563.891km
  25  20 05-S -02702 415  A 1423.009  1.12:36:16     9.597
 470  13 09-S -02702 604  H 1179.113  1.13:58:14   180.422
 481  11 07-S -02702 256  H 1174.121  1.14:00:16   184.645
                              Spolu  za  5 koef.  1174.664
 
21.Stankovic Frantisek,DemjataN/U:16/ 5/ 5 R:+00:00:01
bydl:Demjata 219    526.952km
  26   3 08-SK-02602 198  H 1422.913  1.12:10:20     9.981
 264   1 07-SK-02601 1150 H 1255.445  1.12:59:44   101.344
 298   5 08-SK-02602 555  H 1243.496  1.13:03:46   114.395
 374  15 08-SK-02602 554  A 1210.781  1.13:15:13   143.570
 418   2 08-SK-02602 197  H 1194.948  1.13:20:59   160.461
                              Spolu  za  5 koef.   529.751
 
22.Ďurica Andrej,Brezovica    N/U:15/ 6/ 5 R:+00:00:01
bydl:Brezovica 249  492.923km
  27   4 04-S -02512 255  A 1421.552  1.11:46:45    10.365
  67   7 07-S -02516 30   A 1359.413  1.12:02:36    25.720
 143  10 07-S -02512 123  H 1311.256  1.12:15:55    54.894
 144  14 07-S -02516 22   H 1311.140  1.12:15:57    55.278
 338   9 08-S -02512 1075 A 1224.856  1.12:42:26   129.750
 453   5 08-S -02512 822  A 1183.773  1.12:56:24   173.896
                              Spolu  za  5 koef.   276.007
 
23.Michalko Jozef,Humenné     N/U:10/ 1/ 1 R:-00:00:02
bydl:Ha�ín 171      577.855km
  28   7 09-S -02702 1046 A 1420.606  1.12:46:46    10.749
                              Spolu  za  5 koef.  1610.749
 
24.Vujcik Jan,Bardejov        N/U:15/ 2/ 2 R:+00:00:00
bydl:Kurima 234     533.658km
  29   4 07-SK-02601 405  H 1420.374  1.12:15:43    11.132
 155  13 08-SK-02601 1254 A 1305.852  1.12:48:40    59.501
                              Spolu  za  5 koef.  1270.633
 
25.Babjak Eduard,Humenné      N/U:22/ 6/ 5 R: 00:00:00
bydl:Humenné Ga�tanová116
                           572.245km
  30  19 09-S -02703 514  A 1418.145  1.12:43:31    11.516
 102   6 08-S -02703 52   H 1337.542  1.13:07:50    39.155
 115   4 08-S -02703 35   H 1328.639  1.13:10:42    44.146
 147  10 06-S -02703 353  H 1309.735  1.13:16:55    56.430
 309   8 08-S -02703 21   H 1237.153  1.13:42:33   118.618
 391  21 09-S -02703 293  A 1203.839  1.13:55:21   150.096
                              Spolu  za  5 koef.   269.865
 
26.Novak Andrej,Bardejov      N/U:15/ 8/ 5 R:+00:00:00
bydl:Rokytov 52     512.316km
  32  10 06-SK-02601 363  H 1405.467  1.12:04:31    12.284
 186   2 09-SK-02601 720  H 1285.934  1.12:38:24    71.401
 190   7 07-SK-02601 112  H 1285.127  1.12:38:39    72.937
 214  15 08-SK-02606 214  A 1275.370  1.12:41:42    82.150
 252  11 07-SK-02601 138  A 1260.568  1.12:46:25    96.737
 257  14 08-SK-02601 426  A 1259.690  1.12:46:42    98.656
 378   5 06-SK-02601 365  A 1209.005  1.13:03:45   145.106
 515  13 08-SK-02601 416  A 1161.100  1.13:21:14   197.697
                              Spolu  za  5 koef.   335.509
 
27.Pjura Ján,St.źubovňa       N/U:10/ 6/ 5 R:-00:00:01
bydl:Hromo� 42      486.346km
  34   6 07-S -02510 720  H 1397.680  1.11:47:58    13.052
  45   7 08-S -02510 406  H 1378.857  1.11:52:43    17.274
  64   4 07-S -02510 711  A 1360.726  1.11:57:25    24.568
  65  10 09-S -02510 208  H 1360.726  1.11:57:25    24.952
  72   5 09-S -02510 281  H 1358.255  1.11:58:04    27.639
 164   2 06-S -02510 1277 A 1302.654  1.12:13:21    62.956
                              Spolu  za  5 koef.   107.485
 
28.VolkHudak Karol,St.źubovňa N/U:15/ 7/ 5 R:+00:00:04
bydl:źubotin        492.231km
  35  12 09-S -02510 195  A 1397.457  1.11:52:14    13.436
  49   3 09-S -02516 97   H 1374.947  1.11:58:00    18.810
  55   9 09-VR-98 170     A 1369.464  1.11:59:26    21.113
  60   2 09-VR-98 168     H 1364.403  1.12:00:46    23.033
 151  10 05-S -02510 172  A 1308.081  1.12:16:18    57.965
 365  14 06-S -02516 138  A 1214.286  1.12:45:22   140.115
 498   8 09-S -02516 98   H 1166.701  1.13:01:54   191.171
                              Spolu  za  5 koef.   134.357
 
29.Fuchs VLadimír,St.źubovňa  N/U:15/ 7/ 5 R:-00:00:01
bydl:źubotin 313/34 491.872km
  38   3 08-S -02510 71   H 1391.631  1.11:53:27    14.587
  99  11 08-S -02510 3    H 1339.399  1.12:07:14    38.004
 120   2 06-S -02510 101  H 1324.789  1.12:11:17    46.065
 145   1 08-S -02510 24   H 1310.552  1.12:15:19    55.662
 160   4 07-S -02516 262  H 1304.585  1.12:17:02    61.420
 179   5 07-S -02510 436  H 1290.890  1.12:21:02    68.714
 510   9 09-S -02510 566  H 1161.948  1.13:03:19   195.777
                              Spolu  za  5 koef.   215.738
 
30.Rodak Ivo + Alena,Svidnik  N/U:10/ 4/ 4 R:+00:00:00
bydl:Svidnik D.Millyho 28
                           540.422km
  41  10 06-SK-02606 621  A 1383.274  1.12:30:41    15.739
 228   2 07-SK-02606 715  H 1269.391  1.13:05:44    87.524
 315   3 07-SK-02606 766  H 1234.921  1.13:17:37   120.921
 358   1 06-SK-02606 651  H 1215.798  1.13:24:30   137.428
                              Spolu  za  5 koef.   761.612
 
31.Huňady Jozef+Pavol,Brezovica
                                     N/U:22/10/ 5 R:-00:00:01
bydl:Brezovica 318  493.601km
  43   2 07-S -02516 92   H 1382.055  1.11:57:09    16.507
  53   3 09-CZ-0231 1334  H 1371.495  1.11:59:54    20.345
 104  21 09-S -02516 1296 H 1336.887  1.12:09:13    39.923
 131  19 08-CZ-020 2033   H 1315.334  1.12:15:16    50.288
 284   1 09-S -02516 1294 H 1248.622  1.12:35:19   109.021
 317  14 09-M -55 1709    A 1233.540  1.12:40:09   121.689
 402  18 07-S -02516 93   A 1200.586  1.12:51:08   154.319
 476  12 09-S -02516 1293 H 1176.781  1.12:59:27   182.726
 492  20 09-S -02516 1274 H 1170.040  1.13:01:52   188.868
 493   6 09-S -02512 89   H 1169.948  1.13:01:54   189.251
                              Spolu  za  5 koef.   236.084
 
32.Petrík Juraj JCLic.,Trebi�ov
                                     N/U:26/ 3/ 3 R:+00:00:01
bydl:Plechotice Čežovská
                           566.122km
  46   5 09-S -02709 258  H 1378.096  1.12:50:48    17.658
  48  23 09-S -02709 234  A 1377.705  1.12:50:55    18.426
 166  18 08-S -02709 1111 A 1302.029  1.13:14:48    63.724
                              Spolu  za  5 koef.   899.808
 
33.Kopas Michal,Trebi�ov      N/U:16/ 2/ 2 R:+00:00:01
bydl:Nový Ruskov 168
                           567.939km
  47   9 10-S -02709 202  H 1377.880  1.12:52:11    18.042
 318   2 08-S -02709 316  H 1233.533  1.13:40:25   122.073
                              Spolu  za  5 koef.  1340.115
 
34.Bujňák Vincent,Lipany      N/U:10/ 3/ 3 R:-00:00:02
bydl:Lipany Komenského 3
                           500.884km
  51   9 06-S -02516 661  H 1372.849  1.12:04:51    19.578
 206  10 09-S -02514 624  H 1277.331  1.12:32:08    79.079
 454   7 08-S -02516 806  H 1182.539  1.13:03:34   174.280
                              Spolu  za  5 koef.  1072.937
 
35.Klembara Ján st.+ml.,TorysaN/U:28/ 5/ 5 R:+00:00:02
bydl:Torysa 140     495.706km
  54  26 10-S -03506 213  A 1369.984  1.12:01:50    20.729
  84  24 10-S -03506 212  A 1351.987  1.12:06:39    32.246
 106  19 09-S -02513 340  A 1334.935  1.12:11:20    40.691
 141   2 09-S -02513 330  H 1312.665  1.12:17:38    54.127
 180  18 10-S -03503 351  A 1289.893  1.12:24:18    69.098
                              Spolu  za  5 koef.   216.891
 
36.Zubko Bartolomej Ing,VranovN/U: 6/ 1/ 1 R: 00:00:00
bydl:Sačurov        562.855km
  56   4 10-S -02707 649  A 1368.423  1.12:51:19    21.497
                              Spolu  za  5 koef.  1621.497
 
37.Tomá� Kocurko,Lipany       N/U:20/ 5/ 5 R:-00:00:01
bydl:Lipany         500.344km
  58   1 07-S -02514 523  H 1366.936  1.12:06:02    22.265
 195  14 02-S -28 3496    A 1282.002  1.12:30:17    74.856
 222   8 07-S -02514 196  A 1271.630  1.12:33:28    85.221
 230  18 09-S -02514 162  A 1267.978  1.12:34:36    88.292
 247  13 10-S -03502 694  H 1262.008  1.12:36:28    94.818
                              Spolu  za  5 koef.   365.452
 
38.Mi�enko Jozef,Torysa       N/U: 9/ 2/ 2 R:+00:00:05
bydl:�.Dravce 140   493.528km
  59   5 06-S -02513 748  A 1366.609  1.12:01:08    22.649
  98   7 09-S -02513 97   A 1341.230  1.12:07:58    37.620
                              Spolu  za  5 koef.  1260.269
 
39.Freninec Michal+Ivan,Sabinov
                                     N/U:13/ 3/ 3 R: 00:00:00
bydl:Jakubovany 67  514.933km
  61  11 08-S -02508 733  H 1362.797  1.12:17:51    23.417
 394   1 07-S -02508 283  A 1203.443  1.13:07:53   151.248
 445   8 07-S -02508 284  H 1186.072  1.13:14:09   170.825
                              Spolu  za  5 koef.  1145.490
 
40.Klein Slavomír,Sabinov     N/U:23/10/ 5 R: 00:00:00
bydl:Sabinov Sadová 11
                           510.931km
  63   9 08-S -02508 312  H 1362.180  1.12:15:05    24.184
 185  21 08-S -02508 320  A 1286.764  1.12:37:04    71.017
 196   2 08-S -02508 380  H 1281.546  1.12:38:41    75.240
 197   6 08-S -02508 334  H 1281.010  1.12:38:51    75.624
 235   4 09-S -02508 455  H 1265.725  1.12:43:40    90.211
 306  12 05-S -02508 100  A 1238.270  1.12:52:37   117.466
 311   5 09-S -02508 494  H 1236.971  1.12:53:03   119.386
 323  20 08-S -02508 390  A 1229.480  1.12:55:34   123.992
 429   1 08-S -02508 358  H 1190.981  1.13:09:00   164.683
 456  10 09-M -55 1726    H 1182.300  1.13:12:09   175.048
                              Spolu  za  5 koef.   336.276
 
41.�tefan Čarák,Brezovica     N/U:32/ 9/ 5 R: 00:00:00
bydl:               484.715km
  68   8 10-S -02303 630  A 1358.951  1.11:56:41    26.104
  70  17 08-S -02303 357  A 1358.379  1.11:56:50    26.871
 122  26 08-S -02210 912  H 1323.333  1.12:06:17    46.833
 146  19 07-S -02502 634  A 1310.218  1.12:09:57    56.046
 177  30 08-S -02303 320  A 1291.024  1.12:15:27    67.946
 236  24 08-S -02303 336  A 1264.694  1.12:23:16    90.595
 243  25 09-S -02210 404  H 1263.430  1.12:23:39    93.282
 484  16 07-S -02303 661  A 1173.171  1.12:53:10   185.797
 485   2 08-S -02303 315  H 1172.650  1.12:53:21   186.180
                              Spolu  za  5 koef.   223.800
 
42.Bena Jozef,V.Saris         N/U:10/ 2/ 2 R:+00:00:00
bydl:V.Saris,Polna 9
                           520.075km
  73  10 09-SK-02511 8    A 1357.780  1.12:23:02    28.023
 136   8 09-SK-02511 6    A 1314.482  1.12:35:39    52.207
                              Spolu  za  5 koef.  1280.230
 
43.Fuchs Pavol+Marek,St.źubovňa
                                     N/U:20/ 8/ 5 R:-00:00:02
bydl:źubotin 312/32 491.891km
  76  19 09-CZ-019 5200   A 1357.065  1.12:02:28    29.175
  77  16 09-VR-98 133     A 1356.379  1.12:02:39    29.559
 175  14 09-S -02516 238  H 1291.278  1.12:20:56    67.179
 178   7 07-S -02516 277  H 1290.996  1.12:21:01    68.330
 224  15 09-VR-98 131     A 1270.489  1.12:27:10    85.988
 226  18 07-S -02516 288  A 1269.997  1.12:27:19    86.756
 275   5 09-S -02516 237  H 1250.570  1.12:33:20   105.566
 320   4 06-M -55 1528    H 1230.240  1.12:39:50   122.841
                              Spolu  za  5 koef.   280.231
 
44.Vrabež Anton,Brezovica     N/U:22/ 7/ 5 R:-00:00:01
bydl:Brezovica 500  493.232km
  79  20 09-S -02512 437  H 1355.281  1.12:03:56    30.326
 109  12 08-S -02512 1030 H 1332.459  1.12:10:10    41.843
 132   1 06-S -02512 778  H 1315.285  1.12:15:00    50.672
 150  22 10-S -03504 1119 H 1308.308  1.12:17:00    57.582
 314   6 09-S -02516 30   A 1234.932  1.12:39:24   120.537
 376   7 09-S -02512 430  H 1210.138  1.12:47:35   144.338
 413  18 09-S -02512 424  A 1197.068  1.12:52:02   158.541
                              Spolu  za  5 koef.   300.960
 
45.Vavrek Miroslav,Stropkov M N/U:19/ 6/ 5 R:+00:00:00
bydl:Potoky 1       544.882km
  80   8 09-SK-02606 241  H 1355.035  1.12:42:07    30.710
 258   3 07-SK-02606 837  H 1257.904  1.13:13:10    99.040
 425   2 07-SK-02606 836  H 1192.737  1.13:36:50   163.148
 455  10 08-SK-02606 720  H 1182.384  1.13:40:50   174.664
 457   9 09-SK-02606 300  H 1182.299  1.13:40:52   175.432
 486  15 09-SK-02606 281  A 1172.588  1.13:44:41   186.564
                              Spolu  za  5 koef.   642.994
 
46.Podhajecky Jan Ing.,SvidnikN/U:28/ 6/ 5 R:-01:00:24
bydl:Svidnik 8.maja 490/1
                           539.323km
  85  11 08-SK-02606 958  H 1351.574  1.12:39:02    32.630
 182   2 07-SK-02606 452  A 1288.551  1.12:58:33    69.866
 289  28 09-SK-02606 1387 H 1246.125  1.13:12:48   110.940
 379  17 09-SK-02606 1013 H 1208.612  1.13:26:14   145.489
 468   3 08-SK-02606 909  A 1179.536  1.13:37:14   179.655
 488  21 09-SK-02606 1033 A 1171.423  1.13:40:24   187.332
                              Spolu  za  5 koef.   538.580
 
47.Novicky Jaroslav,Stropkov MN/U:10/ 4/ 4 R:+00:00:00
bydl:Stropkov,Puskin. 16
                           548.344km
  86  10 09-SK-02605 646  H 1351.211  1.12:45:49    33.013
 168   8 09-SK-02605 643  H 1301.398  1.13:01:21    64.491
 404   3 09-SK-02605 616  A 1200.534  1.13:36:45   155.086
 415   4 06-SK-02605 216  A 1195.865  1.13:38:32   159.309
                              Spolu  za  5 koef.   811.899
 
48.Stolarik Pavol,Lipany      N/U: 6/ 3/ 3 R:-00:00:01
bydl:Lipany J.Kráža 501.052km
  87   1 04-S -02515 946  A 1350.787  1.12:10:56    33.397
 191   5 09-S -02514 319  H 1284.200  1.12:30:10    73.321
 373   6 07-S -02514 246  A 1210.855  1.12:53:48   143.186
                              Spolu  za  5 koef.  1049.904
 
49.Pu�ka�tefan,Trebi�ov     N/U:16/ 2/ 2 R: 00:00:00
bydl:N.Ruskov 165   567.892km
  89   8 09-S -0999 10254 H 1348.645  1.13:01:05    34.165
 496  12 05-S -02705 830  H 1168.262  1.14:06:06   190.403
                              Spolu  za  5 koef.  1424.568
 
50.Matas Michal,Stropkov M    N/U:15/ 4/ 4 R:+00:00:18
bydl:Duplin 104     545.163km
  90  11 08-SK-02605 170  H 1348.134  1.12:44:23    34.549
 149   2 07-SK-02605 42   H 1308.967  1.12:56:29    57.198
 305  13 08-SK-02605 196  H 1239.946  1.13:19:40   117.083
 471   8 08-SK-02605 166  A 1178.986  1.13:42:24   180.806
                              Spolu  za  5 koef.   789.636
 
51.Dulovic Ladislav,Bidovce   N/U:14/ 2/ 2 R:+00:00:02
bydl:Bidovce 125    547.940km
  93  14 08-  -02405 1102 A 1344.748  1.12:47:28    35.701
 218  13 07-  -02405 961  A 1274.279  1.13:10:00    83.685
                              Spolu  za  5 koef.  1319.386
 
52.Humeník Ján,Vranov         N/U:20/ 1/ 1 R: 00:00:00
bydl:Čemerne Zimná 409
                           558.845km
 100  16 08-S -02707 513  H 1338.818  1.12:57:25    38.388
                              Spolu  za  5 koef.  1638.388
 
53.Libič Jozef,Vranov         N/U: 9/ 2/ 2 R: 00:00:00
bydl:Čemerne Zimná 424
                           558.836km
 103   1 06-S -02707 454  H 1337.462  1.12:57:50    39.539
 280   6 04-S -02707 215  A 1248.935  1.13:27:27   107.486
                              Spolu  za  5 koef.  1347.025
 
54.Dujava Miroslav,Sabinov    N/U:25/ 6/ 5 R:+00:00:01
bydl:Sabinov Ovocinárska
                           510.987km
 108  14 09-S -02508 205  H 1334.460  1.12:22:55    41.459
 270   1 08-S -02508 8    H 1252.624  1.12:47:56   103.647
 273  19 09-S -02508 224  A 1251.601  1.12:48:16   104.798
 337  25 09-S -02508 255  A 1225.829  1.12:56:51   129.367
 377  24 09-S -02508 202  A 1210.009  1.13:02:18   144.722
 433  18 08-S -02505 1163 A 1189.679  1.13:09:31   166.219
                              Spolu  za  5 koef.   523.993
 
55.Basko Richard,Stropkov M   N/U:20/ 6/ 5 R:+00:00:00
bydl:Stropkov, Hlinky 45
                           548.929km
 112   4 08-SK-02605 551  A 1331.759  1.12:52:11    42.994
 184   2 09-SK-02605 257  A 1286.955  1.13:06:32    70.633
 204   6 09-SK-02605 224  A 1278.611  1.13:09:19    78.311
 390  17 08-SK-02605 526  A 1204.496  1.13:35:44   149.712
 450  15 06-SK-02605 776  A 1184.654  1.13:43:22   172.745
 505   1 09-SK-02605 322  A 1165.042  1.13:51:10   193.858
                              Spolu  za  5 koef.   514.395
 
56.Krasnaj Jan,Giraltovce     N/U:11/ 2/ 2 R:-00:00:33
bydl:Brezov 97      538.695km
 113   7 07-SK-02603 110  H 1330.221  1.12:44:58    43.378
 210   8 08-SK-02603 894  H 1276.377  1.13:02:03    80.614
                              Spolu  za  5 koef.  1323.992
 
57.Dedo Milan,Bardejov        N/U: 5/ 1/ 1 R:-00:01:05
bydl:Zborov 44      519.235km
 114   5 09-SK-02601 1826 H 1329.043  1.12:30:41    43.762
                              Spolu  za  5 koef.  1643.762
 
58.Palenčar Jaroslav,Sabinov  N/U:10/ 2/ 2 R: 00:00:00
bydl:Sabinov Jarkova 39
                           513.233km
 117   7 10-CZ-09 449     H 1327.498  1.12:26:37    44.914
 469   9 08-S -02508 796  H 1179.304  1.13:15:12   180.038
                              Spolu  za  5 koef.  1424.952
 
59.Ňaňko Ján,St.źubovňa       N/U: 5/ 3/ 3 R:+00:00:01
bydl:Jarabina 65    474.245km
 119   1 08-S -02510 254  H 1325.632  1.11:57:45    45.681
 126   3 08-S -02510 712  H 1318.629  1.11:59:39    48.369
 367   5 09-S -02510 333  A 1213.161  1.12:30:55   140.883
                              Spolu  za  5 koef.  1034.933
 
60.Matvija Michal+Ján,Lipany  N/U: 5/ 3/ 3 R:+00:00:01
bydl:Ro�kovany 79   502.890km
 121   3 06-S -02514 1064 H 1323.801  1.12:19:53    46.449
 383   1 07-S -02514 510  A 1206.598  1.12:56:47   147.025
 401   4 08-S -02514 698  H 1200.645  1.12:58:51   153.935
                              Spolu  za  5 koef.  1147.409
 
61.Girá�ek Pavol,Lipany       N/U: 7/ 1/ 1 R:+00:00:09
bydl:               503.335km
 125   3 07-S -02514 787  H 1318.897  1.12:21:38    47.985
                              Spolu  za  5 koef.  1647.985
 
62.Dorko + Mathe,V.Saris      N/U:21/ 6/ 5 R:+00:00:02
bydl:V.Saris,Doliny 20
                           520.687km
 127   2 09-SK-02511 228  A 1318.362  1.12:34:57    48.752
 254  18 09-SK-02511 302  A 1260.286  1.12:53:09    97.505
 327   5 09-SK-02511 232  A 1228.035  1.13:04:00   125.528
 333   3 09-SK-02511 213  A 1226.926  1.13:04:23   127.831
 340   1 07-SK-02511 737  A 1223.036  1.13:05:44   130.518
 473  13 05-SK-02516 1127 A 1178.247  1.13:21:55   181.574
                              Spolu  za  5 koef.   530.134
 
63.Ján Cvanciger,Brezovica    N/U:10/ 2/ 2 R:+00:00:52
bydl:Brezovica      492.364km
 129  10 09-S -02512 1375 H 1317.244  1.12:13:47    49.520
 246   7 10-S -03504 931  H 1262.040  1.12:30:08    94.434
                              Spolu  za  5 koef.  1343.954
 
64.Tibor Varga,               N/U:15/ 5/ 5 R:+00:00:02
bydl:K ihrisku 17,M.Ida
                           531.714km
 134  11 09-  -02406 34   H 1314.876  1.12:44:23    51.440
 135   4 07-  -02406 180  A 1314.876  1.12:44:23    51.823
 474   3 08-  -02406 655  H 1177.792  1.13:31:27   181.958
 479  14 09-  -02406 27   A 1175.318  1.13:32:24   183.877
 519  15 07-  -02406 496  A 1159.977  1.13:38:23   199.232
                              Spolu  za  5 koef.   668.330
 
65.Ondrej Bernat,Malá Ida     N/U:15/ 4/ 4 R: 00:00:00
bydl:Zimna 5,Mala Ida
                           531.224km
 137   9 08-  -02404 572  A 1314.314  1.12:44:11    52.591
 148   4 08-  -02502 107  H 1309.562  1.12:45:39    56.814
 221   3 08-  -02404 565  H 1272.444  1.12:57:29    84.837
 396   1 08-  -02406 5    H 1203.135  1.13:21:32   152.015
                              Spolu  za  5 koef.   746.257
 
66.Jaco Jozef,V.Saris         N/U:15/ 7/ 5 R:+00:00:02
bydl:Ostrovany 154  514.532km
 138   1 03-SK-2511 0528  A 1313.866  1.12:31:37    52.975
 142  14 07-SK-02511 442  H 1312.358  1.12:32:04    54.511
 334   3 09-SK-02512 42   A 1226.780  1.12:59:25   128.215
 375  11 08-SK-02511 113  A 1210.616  1.13:05:01   143.954
 387  10 07-SK-02511 435  A 1205.934  1.13:06:40   148.560
 405   8 08-SK-02511 101  A 1200.495  1.13:08:36   155.470
 406  12 07-SK-02511 408  A 1200.495  1.13:08:36   155.854
                              Spolu  za  5 koef.   528.215
 
67.Rusnak Mir.+Jan,Opatske    N/U: 8/ 1/ 1 R: 00:00:00
bydl:Minska 39, KE  542.545km
 140   1 08-  -02404 1024 H 1313.138  1.12:53:10    53.743
                              Spolu  za  5 koef.  1653.743
 
68.Bubanec Jozef,V.Saris      N/U:10/ 3/ 3 R:+00:00:01
bydl:N.Sebastova,Agatova3
                           527.539km
 152   5 09-SK-02505 319  H 1306.868  1.12:43:40    58.349
 201   3 05-SK-02506 455  H 1279.503  1.12:52:18    77.159
 351   8 08-SK-02505 821  A 1218.992  1.13:12:46   134.741
                              Spolu  za  5 koef.  1070.249
 
69.�tofanik �tefan,Sabinov    N/U:10/ 1/ 1 R:+00:00:01
bydl:Uzovský �algov 28
                           509.599km
 157   3 08-S -02508 611  H 1305.660  1.12:30:18    60.269
                              Spolu  za  5 koef.  1660.269
 
70.Jakubek Pavol,V.Saris      N/U:10/ 1/ 1 R:+00:00:14
bydl:V. Saris       520.492km
 158   2 06-SK-02516 687  H 1304.982  1.12:38:51    60.653
                              Spolu  za  5 koef.  1660.653
 
71.Titko Ján,Michalovce       N/U:18/ 2/ 2 R: 00:00:00
bydl:Rakovec n/O 172
                           571.238km
 159   7 09-S -02704 1012 H 1304.593  1.13:17:52    61.036
 163   1 09-S -02704 1009 H 1302.858  1.13:18:27    62.572
                              Spolu  za  5 koef.  1323.608
 
72.Ga�par Bartolomej,Čaklov   N/U:15/ 2/ 2 R: 00:00:00
bydl:Sož 124        552.366km
 161   7 07-S -02701 40   H 1303.929  1.13:03:37    61.804
 370   5 08-S -02701 772  A 1211.816  1.13:35:49   142.035
                              Spolu  za  5 koef.  1403.839
 
73.Gmitter Pavol,Bardejov     N/U: 9/ 2/ 2 R:+00:00:00
bydl:Bardejov Groner 52
                           519.975km
 162   2 08-SK-02601 139  H 1303.795  1.12:38:49    62.188
 288   9 07-SK-02603 242  A 1246.843  1.12:57:02   110.557
                              Spolu  za  5 koef.  1372.745
 
74.Dittrich Marian,V.Saris    N/U:20/ 8/ 5 R:+00:00:04
bydl:V.Saris,Hlavna 29
                           520.271km
 165   1 07-SK-02511 423  H 1302.305  1.12:39:30    63.340
 207   6 05-SK-02511 440  H 1276.895  1.12:47:27    79.463
 266  10 07-SK-02511 407  A 1254.824  1.12:54:37   102.111
 282  13 09-SK-02511 359  A 1248.650  1.12:56:40   108.253
 349   9 08-SK-02511 1162 H 1220.100  1.13:06:25   133.973
 427   4 07-SK-02511 395  H 1192.097  1.13:16:26   163.916
 513  15 07-SK-02511 401  A 1161.190  1.13:28:03   196.929
 520  14 06-SK-02602 552  A 1159.938  1.13:28:32   199.616
                              Spolu  za  5 koef.   487.140
 
75.Ilči�in Franti�ek,Hencovce N/U:25/ 4/ 4 R:-00:00:01
bydl:Hencovce 2034  563.899km
 167   4 08-S -02702 15   H 1301.706  1.13:13:12    64.107
 169   6 07-S -02702 500  H 1299.905  1.13:13:48    64.875
 174   7 08-S -02702 161  H 1292.210  1.13:16:23    66.795
 219   9 06-S -02702 953  H 1273.197  1.13:22:54    84.069
                              Spolu  za  5 koef.   679.846
 
76.Vojtek Andrej,Giraltovce   N/U:10/ 1/ 1 R:-00:00:34
bydl:Koprivnica 103 531.418km
 172  10 08-SK-01901 638  A 1295.457  1.12:50:13    66.027
                              Spolu  za  5 koef.  1666.027
 
77.Surový Peter,Michalovce    N/U:13/ 3/ 3 R: 00:00:00
bydl:Michalovce     579.563km
 176   7 08-S -02704 172  H 1291.170  1.13:28:52    67.562
 268   2 07-S -02704 46   H 1254.103  1.13:42:08   102.879
 307   3 09-S -02704 235  H 1238.030  1.13:48:08   117.850
                              Spolu  za  5 koef.  1088.291
 
78.Sepe�i Du�an,Hencovce      N/U:20/ 3/ 3 R: 00:00:00
bydl:Hencovce 2114  563.582km
 187   6 09-S -02702 714  H 1285.690  1.13:18:21    71.785
 189  19 07-S -0999 1323  A 1285.543  1.13:18:24    72.553
 237  12 07-S -02702 303  H 1264.582  1.13:25:40    90.979
                              Spolu  za  5 koef.  1035.317
 
79.Novák Eduard,Vranov        N/U:10/ 2/ 2 R: 00:00:00
bydl:Čemerne        559.032km
 188   6 07-S -02707 84   H 1285.624  1.13:14:50    72.169
 380   8 10-S -02707 924  H 1208.500  1.13:42:35   145.873
                              Spolu  za  5 koef.  1418.042
 
80.Kopač Robert,Humenné       N/U: 8/ 3/ 3 R:-00:00:02
bydl:Kochanovce 144 576.027km
 192   4 08-S -02703 606  A 1283.816  1.13:28:41    73.704
 409   1 07-S -02703 757  A 1199.598  1.14:00:11   157.006
 518   7 08-S -02703 649  H 1160.331  1.14:16:26   198.848
                              Spolu  za  5 koef.  1229.558
 
81.Nagajda Peter,Svidnik      N/U:15/ 3/ 3 R:-00:00:02
bydl:Mlynarovce     538.510km
 193   4 08-SK-02606 981  A 1283.032  1.12:59:43    74.088
 422   3 08-SK-02606 970  H 1193.330  1.13:31:16   161.996
 495   5 08-SK-02606 990  A 1168.303  1.13:40:56   190.019
                              Spolu  za  5 koef.  1226.103
 
82.Fajak Juraj,Stropkov       N/U: 7/ 3/ 3 R:-00:00:40
bydl:Duplin         545.099km
 198   4 08-SK-02604 675  H 1280.076  1.13:05:50    76.008
 234   3 08-SK-02604 668  H 1266.200  1.13:10:30    89.827
 446   1 07-SK-02604 955  H 1186.072  1.13:39:35   171.209
                              Spolu  za  5 koef.  1137.044
 
83.Dzurjanin Pavel,Stropkov M N/U:10/ 4/ 4 R:+00:00:00
bydl:Krucov 4       547.695km
 200   6 07-SK-02605 345  H 1279.512  1.13:08:03    76.775
 303   3 06-SK-02702 936  H 1240.954  1.13:21:21   116.315
 458   9 09-SK-02605 104  H 1181.991  1.13:43:22   175.816
 465   2 05-SK-02604 526  H 1180.038  1.13:44:08   178.503
                              Spolu  za  5 koef.   947.409
 
84.MVDr. Rakossy Juraj,RoznavaN/U:15/ 2/ 2 R: 00:00:00
bydl:Jasna 3, Roznava
                           489.120km
 202   2 08-  -03202 858  A 1279.414  1.12:22:18    77.543
 350   9 08-M -55 2244    H 1219.852  1.12:40:58   134.357
                              Spolu  za  5 koef.  1411.900
 
85.Dusan Plesko,Rozhanovce    N/U:12/ 3/ 3 R: 00:00:00
bydl:Budimir 250    536.074km
 203   5 09-  -02702 663  H 1278.701  1.12:59:14    77.927
 260  11 09-  -02407 433  H 1256.816  1.13:06:32    99.808
 489   4 08-  -02407 112  H 1171.149  1.13:37:44   187.716
                              Spolu  za  5 koef.  1165.451
 
86.Kazimir Marek,Demjata      N/U:12/ 3/ 3 R:+00:00:00
bydl:Zahradne 259/13
                           524.364km
 208   2 06-SK-02602 62   A 1276.809  1.12:50:41    79.846
 215  11 07-SK-02602 513  H 1275.308  1.12:51:10    82.534
 369   5 05-SK-02602 151  H 1212.636  1.13:12:25   141.651
                              Spolu  za  5 koef.  1104.031
 
87.Ladislav Baco,Krásna       N/U:15/ 1/ 1 R:+00:00:58
bydl:Nizna Hutka 15 545.419km
 209   3 09-  -02404 593  A 1276.780  1.13:07:11    80.230
                              Spolu  za  5 koef.  1680.230
 
88.Kacmar Jozef+Daniela,Svidnik
                                     N/U:19/ 7/ 5 R:+00:00:00
bydl:Mestisko 100   541.345km
 211   8 08-SK-02606 268  A 1275.955  1.13:04:16    80.998
 240   4 07-SK-02606 569  H 1264.037  1.13:08:16    92.131
 241  16 09-SK-02606 440  H 1263.840  1.13:08:20    92.514
 326  18 09-SK-02606 581  A 1229.166  1.13:20:25   125.144
 344  19 09-VR-98 1132    H 1221.492  1.13:23:11   132.054
 421   3 07-SK-02606 553  H 1194.275  1.13:33:17   161.612
 435   1 05-SK-02606 60   H 1189.159  1.13:35:14   166.987
                              Spolu  za  5 koef.   522.841
 
89.Hrabčák Ján,Vranov         N/U:20/ 6/ 5 R: 00:00:00
bydl:Lomnica 645    560.496km
 212   3 08-S -02707 625  H 1275.884  1.13:19:18    81.382
 244  16 09-S -0612 554   A 1263.090  1.13:23:45    93.666
 348  12 09-S -02707 794  H 1220.592  1.13:39:12   133.589
 430  13 08-S -02707 649  H 1190.097  1.13:50:58   165.067
 442   6 09-S -02707 452  H 1186.863  1.13:52:15   169.674
 449  15 09-S -0612 826   A 1185.440  1.13:52:49   172.361
                              Spolu  za  5 koef.   643.378
 
90.Skvarek Vincent,Bardejov   N/U:16/ 1/ 1 R:-00:00:30
bydl:Kurima 24      533.658km
 213   4 09-SK-02601 1123 H 1275.524  1.12:58:23    81.766
                              Spolu  za  5 koef.  1681.766
 
91.Titko Jozef,Hencovce       N/U:25/ 4/ 4 R: 00:00:00
bydl:Rakovec n/O 247
                           570.877km
 220   7 09-S -02702 1054 H 1272.764  1.13:28:32    84.453
 388  10 07-S -02513 239  A 1205.781  1.13:53:27   148.944
 398  19 10-S -02702 1704 H 1201.551  1.13:55:07   152.783
 443   3 07-S -02702 903  H 1186.567  1.14:01:07   170.058
                              Spolu  za  5 koef.   956.238
 
92.Janov Alojz,Svidnik        N/U:10/ 2/ 2 R:+00:00:00
bydl:Mestisko 69    541.755km
 229   3 08-SK-02606 125  H 1269.044  1.13:06:54    87.908
 382   7 09-SK-02606 303  H 1208.016  1.13:28:28   146.641
                              Spolu  za  5 koef.  1434.549
 
93.Sirmay Július MUDr.,Trebi�ov
                                     N/U:20/ 1/ 1 R: 00:00:00
bydl:Ni�ňanská 799/9 TV
                           572.309km
 231   4 07-S -02705 810  A 1267.479  1.13:31:32    88.676
                              Spolu  za  5 koef.  1688.676
 
94.Krescanko StefanIng,DemjataN/U:12/ 3/ 3 R:-00:00:05
bydl:Presov Tomasikova 2
                           527.160km
 232   8 07-SK-02602 116  H 1266.958  1.12:56:05    89.060
 249   5 06-SK-02602 288  H 1261.651  1.12:57:50    95.585
 330   6 06-SK-02602 302  H 1227.524  1.13:09:27   126.679
                              Spolu  za  5 koef.  1111.324
 
95.Bazan Pavol,V.Saris        N/U: 7/ 1/ 1 R:+00:00:00
bydl:V.Saris,Slovenska 6
                           521.401km
 233   2 07-SK-02511 387  H 1266.869  1.12:51:34    89.443
                              Spolu  za  5 koef.  1689.443
 
96.Harvila Jan,Svidnik        N/U:13/ 3/ 3 R:+00:00:00
bydl:Svidnik Part. 13
                           540.149km
 238   4 07-SK-02606 169  H 1264.492  1.13:07:10    91.363
 242  12 08-SK-02606 351  H 1263.605  1.13:07:28    92.898
 290   3 07-SK-02606 23   H 1245.923  1.13:13:32   111.324
                              Spolu  za  5 koef.  1095.585
 
97.Vojtek Jozef+Patrik,St.źubovňa
                                     N/U: 6/ 1/ 1 R: 00:00:00
bydl:S.źubovňa Kom.1070/6
                           477.005km
 248   1 10-S -03506 685  H 1261.862  1.12:18:01    95.202
                              Spolu  za  5 koef.  1695.202
 
98.�čecina Alojz,Michalovce   N/U:15/ 1/ 1 R:-00:00:06
bydl:Michalovce Zakarpats
                           580.584km
 250  11 08-S -02702 410  A 1261.545  1.13:40:13    95.969
                              Spolu  za  5 koef.  1695.969
 
99.Dugas Pavol a Luká�,SabinovN/U:15/ 4/ 4 R: 00:00:00
bydl:Sabinov F.Kráža 37
                           511.897km
 253   6 09-S -02508 894  A 1260.468  1.12:46:07    97.121
 269  13 09-S -02508 883  H 1253.830  1.12:48:16   103.263
 312  12 09-S -02508 851  H 1236.168  1.12:54:06   119.770
 424   2 09-S -02508 891  A 1192.770  1.13:09:10   162.764
                              Spolu  za  5 koef.   882.918
 
 100.Ha��o Ladislav,Hencovce  N/U:16/ 2/ 2 R:+00:00:01
bydl:Hencovce 1885  563.902km
 261   6 08-CZ-0155 305   H 1256.140  1.13:28:55   100.192
 331   5 08-CZ-0155 310   H 1227.208  1.13:39:30   127.063
                              Spolu  za  5 koef.  1427.255
 
 101.Demeter Pavol,Čaklov     N/U:14/ 2/ 2 R: 00:00:00
bydl:Čaklov 30      555.506km
 262   1 08-S -02701 534  H 1256.043  1.13:22:16   100.576
 294   4 08-S -02701 563  H 1244.088  1.13:26:31   112.860
                              Spolu  za  5 koef.  1413.436
 
 102.Felix Ladislav,V.Saris   N/U:16/ 4/ 4 R:+00:00:02
bydl:Ostrovany 2    514.759km
 265   1 09-SK-02511 628  H 1255.153  1.12:50:07   101.727
 319  11 09-SK-02511 622  A 1232.611  1.12:57:37   122.457
 335  10 08-SK-02511 342  H 1226.590  1.12:59:40   128.599
 395  13 08-SK-02511 323  H 1203.317  1.13:07:47   151.631
                              Spolu  za  5 koef.   904.414
 
 103.Duda Stanislav,Čaklov    N/U:25/ 6/ 5 R:+00:00:01
bydl:Zamutov 165    549.300km
 274  14 07-S -02701 333  A 1251.015  1.13:19:05   105.182
 322  23 08-S -02701 38   A 1229.638  1.13:26:43   123.608
 324   5 06-S -02701 50   H 1229.317  1.13:26:50   124.376
 460   1 06-S -02701 10   H 1180.782  1.13:45:12   176.583
 478  17 07-S -02701 319  A 1175.392  1.13:47:20   183.493
 499   8 08-S -02701 349  H 1166.490  1.13:50:54   191.555
                              Spolu  za  5 koef.   713.242
 
 104.Kalanin Jozef,Humenné    N/U:25/ 3/ 3 R:-00:00:01
bydl:Humenné Čapajevová 4
                           574.941km
 285  16 06-S -02703 39   A 1248.244  1.13:40:36   109.405
 354  10 09-S -02703 366  A 1218.224  1.13:51:57   135.893
 501  25 08-S -02703 276  A 1166.130  1.14:13:02   192.322
                              Spolu  za  5 koef.  1237.620
 
 105.Dzurik Marian st.+ml,Sabinov
                                     N/U:11/ 2/ 2 R:+00:00:01
bydl:Sabinov Hliník 7
                           512.042km
 295   1 08-S -02508 801  A 1243.978  1.12:51:37   113.244
 437   4 09-S -02508 917  A 1188.078  1.13:10:59   167.754
                              Spolu  za  5 koef.  1480.998
 
 106.�robar źubomír,Trebi�ov  N/U: 5/ 1/ 1 R: 00:00:00
bydl:Východná 5, Trebi�ov
                           573.472km
 297   3 09-S -02709 1385 A 1243.569  1.13:41:09   114.012
                              Spolu  za  5 koef.  1714.012
 
 107.Bizub Ladislav Ing.,Trebi�ov
                                     N/U:28/ 3/ 3 R: 00:00:00
bydl:Majerská 80    569.581km
 299  25 07-S -02709 408  A 1242.451  1.13:38:26   114.779
 420  21 09-S -02709 725  A 1194.341  1.13:56:54   161.228
 512  19 10-DV-05777 179  A 1161.304  1.14:10:28   196.545
                              Spolu  za  5 koef.  1272.552
 
 108.Hojsak Bohus,Demjata     N/U:13/ 2/ 2 R:+00:00:13
bydl:Tulcik 103     526.666km
 302  12 09-SK-02602 509  H 1241.405  1.13:04:15   115.931
 440  11 09-SK-02602 508  H 1187.611  1.13:23:28   168.906
                              Spolu  za  5 koef.  1484.837
 
 109.Kotvan Vladimir,Bardejov N/U:18/ 8/ 5 R:+00:00:01
bydl:Bardejov L.Stura 8
                           519.248km
 304  10 09-SK-02601 75   H 1240.489  1.12:58:35   116.699
 342  13 08-SK-02601 1785 H 1222.623  1.13:04:42   131.286
 363   2 06-SK-02601 618  H 1214.852  1.13:07:25   139.347
 372   8 08-SK-02601 1736 H 1210.886  1.13:08:49   142.802
 419  11 09-SK-02601 84   H 1194.726  1.13:14:37   160.845
 434  14 08-SK-02601 1722 H 1189.254  1.13:16:37   166.603
 451   7 08-SK-02601 6359 H 1184.461  1.13:18:23   173.129
 506   5 08-SK-02601 1782 A 1164.886  1.13:25:45   194.242
                              Spolu  za  5 koef.   690.979
 
 110.Karoly Szanyi,Moldava    N/U:10/ 1/ 1 R:-00:00:41
bydl:Hernadszurdok 30,HU
                           542.161km
 310   8 09-HU-50 38336   H 1237.010  1.13:18:17   119.002
                              Spolu  za  5 koef.  1719.002
 
 111.Soták Zoltán,Trebi�ov    N/U:20/ 1/ 1 R: 00:00:00
bydl:Novosad 194    577.589km
 313   3 05-S -02709 319  H 1235.925  1.13:47:20   120.154
                              Spolu  za  5 koef.  1720.154
 
 112.Antolík Ján,Strá�ske     N/U:14/ 1/ 1 R: 00:00:00
bydl:Brekov 200     570.264km
 332   5 09-S -02708 841  H 1226.990  1.13:44:46   127.447
                              Spolu  za  5 koef.  1727.447
 
 113.�imko Franti�ek,Hencovce N/U:13/ 1/ 1 R:-00:00:01
bydl:Hencovce 2110  563.192km
 336   2 10-S -02605 472  A 1226.330  1.13:39:15   128.983
                              Spolu  za  5 koef.  1728.983
 
 114.Gerboc Ján,Strá�ske      N/U:22/ 2/ 2 R: 00:00:00
bydl:Strá�ske P.Horova597
                           570.601km
 339  11 09-S -02708 925  H 1224.334  1.13:46:03   130.134
 432   1 09-S -02703 283  H 1189.950  1.13:59:31   165.835
                              Spolu  za  5 koef.  1495.969
 
 115.Kostar Milan Ing.,Giraltovce
                                     N/U:11/ 3/ 3 R:+00:00:00
bydl:Lascov 8       537.100km
 341   5 08-SK-02603 726  A 1222.673  1.13:19:17   130.902
 431   9 09-SK-02603 775  H 1189.986  1.13:31:21   165.451
 464   2 08-SK-02603 720  A 1180.051  1.13:35:09   178.119
                              Spolu  za  5 koef.  1274.472
 
 116.Krajnak Anton,Demjata    N/U:14/ 3/ 3 R:+00:00:03
bydl:Zahradne 202   524.341km
 345  14 09-SK-02602 675  A 1221.196  1.13:09:22   132.438
 439   2 07-SK-02602 35   H 1187.904  1.13:21:24   168.522
 466   1 06-SK-02602 217  H 1180.018  1.13:24:21   178.887
                              Spolu  za  5 koef.  1279.847
 
 117.�ramko �tefan,Lipany     N/U: 8/ 1/ 1 R: 00:00:00
bydl:Dubovica 287   500.849km
 346   6 09-S -02514 96   H 1220.839  1.12:50:15   132.821
                              Spolu  za  5 koef.  1732.821
 
 118.Haňov Milan,Hencovce     N/U:25/ 3/ 3 R: 00:00:00
bydl:Hencovce 1878  563.923km
 355   7 08-S -02702 757  H 1217.757  1.13:43:05   136.276
 472  13 10-S -02702 840  A 1178.317  1.13:58:35   181.190
 521  16 09-S -02702 829  A 1159.699  1.14:06:16   200.000
                              Spolu  za  5 koef.  1317.466
 
 119.Vanta Imrich,Bardejov    N/U:10/ 1/ 1 R:+00:00:00
bydl:Rokytov 127    512.489km
 356   5 09-SK-02601 812  H 1216.158  1.13:01:24   136.660
                              Spolu  za  5 koef.  1736.660
 
 120.Gonsenica Jan,Stropkov   N/U:10/ 2/ 2 R:+00:00:00
bydl:Duplin 70      545.243km
 359   2 08-SK-02604 657  A 1215.478  1.13:28:35   137.812
 516   3 09-SK-02604 80   A 1161.038  1.13:49:37   198.081
                              Spolu  za  5 koef.  1535.893
 
 121.Macuga Jan,Svidnik       N/U:20/ 1/ 1 R:+00:03:54
bydl:Tisinec 87     546.774km
 360  10 08-SK-02606 171  H 1215.143  1.13:29:58   138.196
                              Spolu  za  5 koef.  1738.196
 
 122.Jan Toth,Moldava         N/U:13/ 1/ 1 R:-00:00:01
bydl:Komenskeho 7,MnB
                           521.851km
 361   4 10-  -02408 37   H 1215.114  1.13:09:28   138.580
                              Spolu  za  5 koef.  1738.580
 
 123.Grinč Marián,St.źubovňa  N/U:17/ 1/ 1 R: 00:00:00
bydl:źubotín Jarkova248/7
                           491.761km
 364  14 08-S -02510 213  A 1214.825  1.12:44:48   139.731
                              Spolu  za  5 koef.  1739.731
 
 124.Angelovič Emil+Pavol,Torysa
                                     N/U: 7/ 1/ 1 R: 00:00:00
bydl:Torysa 133     495.495km
 381   4 04-S -02513 717  H 1208.181  1.12:50:07   146.257
                              Spolu  za  5 koef.  1746.257
 
 125.Miroslav Pristas,Bidovce N/U:15/ 2/ 2 R:+00:01:12
bydl:Trnavak 61     561.674km
 386  15 10-  -02707 350  H 1205.956  1.13:45:45   148.177
 503  11 08-  -02709 446  H 1165.621  1.14:01:52   193.090
                              Spolu  za  5 koef.  1541.267
 
 126.Bednar Peter,Bardejov    N/U: 2/ 1/ 1 R:+00:00:00
bydl:Komarov 19     524.685km
 389   1 08-SK-02601 869  A 1205.480  1.13:15:15   149.328
                              Spolu  za  5 koef.  1749.328
 
 127.Majirsky Jan,Demjata     N/U: 9/ 2/ 2 R:+00:00:00
bydl:Zahradne 116   524.194km
 392   1 08-SK-02602 108  A 1203.706  1.13:15:29   150.480
 487   7 04-SK-02607 433  H 1171.907  1.13:27:18   186.948
                              Spolu  za  5 koef.  1537.428
 
 128.Dudá� Gabriel MVDr.,Michalovce
                                     N/U:12/ 1/ 1 R:+00:00:01
bydl:Mi.F.Kubača 5361
                           583.633km
 393   5 08-S -02704 524  H 1203.698  1.14:04:52   150.864
                              Spolu  za  5 koef.  1750.864
 
 129.Ge�per Franti�ek,HencovceN/U: 5/ 1/ 1 R: 00:00:00
bydl:Vinice 363     561.719km
 399   1 07-S -02702 1191 H 1200.981  1.13:47:43   153.167
                              Spolu  za  5 koef.  1753.167
 
 130.Sofa V.,st.+ml.,Krásna   N/U:13/ 1/ 1 R:-00:00:34
bydl:Sputnikova 10, KE
                           540.219km
 400   5 08-  -02404 951  H 1200.842  1.13:29:52   153.551
                              Spolu  za  5 koef.  1753.551
 
 131.Michalov Franti�ek,Strá�ske
                                     N/U:24/ 1/ 1 R:-00:00:02
bydl:Továrne 134    564.408km
 411  12 09-S -02708 1200 H 1198.658  1.13:50:52   157.774
                              Spolu  za  5 koef.  1757.774
 
 132.Kurilec Ivan Ing.,SvidnikN/U:14/ 3/ 3 R:+00:00:00
bydl:Svidnik D.Millyho 21
                           540.529km
 412   1 06-SK-02606 111  H 1198.556  1.13:30:59   158.157
 417   5 07-SK-02606 549  H 1195.023  1.13:32:19   160.077
 482  10 08-SK-02606 252  A 1173.830  1.13:40:29   185.029
                              Spolu  za  5 koef.  1303.263
 
 133.Dzurus Jozef,Torysa      N/U: 5/ 1/ 1 R:+00:00:37
bydl:Poloma 96      491.070km
 426   2 09-S -02512 474  A 1192.593  1.12:51:46   163.532
                              Spolu  za  5 koef.  1763.532
 
 134.Tomá� Jozef,Hencovce     N/U:12/ 1/ 1 R: 00:00:00
bydl:Hencovce 2111  563.289km
 441  11 08-S -0999 1431  H 1187.246  1.13:54:27   169.290
                              Spolu  za  5 koef.  1769.290
 
 135.Michalík �tefan,Lipany   N/U:10/ 1/ 1 R:-00:00:02
bydl:Lipany Hviezd.101
                           500.277km
 444   7 09-S -02514 717  A 1186.521  1.13:01:38   170.441
                              Spolu  za  5 koef.  1770.441
 
 136.Bezek Jan,Stropkov       N/U: 6/ 2/ 2 R:+00:00:00
bydl:Duplin 3       545.489km
 475   5 07-SK-02604 70   A 1177.399  1.13:43:18   182.342
 507   4 06-SK-02604 303  A 1164.704  1.13:48:21   194.626
                              Spolu  za  5 koef.  1576.968
 
 137.D�alaj Jozef,Čaklov      N/U:10/ 1/ 1 R: 00:00:00
bydl:Skrabské 159   549.031km
 490   3 09-S -02701 304  H 1171.141  1.13:48:48   188.100
                              Spolu  za  5 koef.  1788.100
 
 138.Korytko Michal,Trebi�ov  N/U:15/ 1/ 1 R:+00:00:08
bydl:Stankovce 50   562.492km
 504   1 09-S -02709 696  A 1165.344  1.14:02:41   193.474
                              Spolu  za  5 koef.  1793.474
 
 139.Jaroslav Bodonsky,BidovceN/U:15/ 1/ 1 R: 00:00:00
bydl:Bidovce 54     548.096km
 509   4 09-  -02405 912  H 1163.686  1.13:51:00   195.393
                              Spolu  za  5 koef.  1795.393
 
 140.Majer Andrej,Giraltovce  N/U:10/ 1/ 1 R:+00:00:37
bydl:Giraltovce Tehelna 8
                           540.653km
 511   9 08-SK-02603 321  H 1161.695  1.13:45:24   196.161
                              Spolu  za  5 koef.  1796.161
 

 

o:p)Ғpnpr �re>

bydl:Ra�ňany 11     345.462km
 604  20 10-S -03501 1169 A 1317.384  1.09:52:14   166.943
 641  23 10-S -03501 1198 H 1313.211  1.09:53:04   177.170
 708   8 10-S -03501 1158 H 1305.354  1.09:54:39   195.688
                              Spolu  za  5 koef.  1339.801
 
95.Macuga Jan,Svidnik         N/U:20/ 1/ 1 R:-00:00:59
bydl:Tisinec 87     380.467km
 610  12 10-SK-02606 1113 H 1316.951  1.10:18:54   168.601
                              Spolu  za  5 koef.  1768.601
 
96.Kazimir Marek,Demjata      N/U:31/ 1/ 1 R:+00:00:00
bydl:Zahradne 259/13
                           358.049km
 633  18 09-SK-02602 102  A 1313.781  1.10:02:32   174.959
                              Spolu  za  5 koef.  1774.959
 
97.�ramko �tefan,Lipany       N/U:12/ 2/ 2 R: 00:00:00
bydl:Dubovica 287   334.542km
 665   2 09-S -02514 137  H 1310.046  1.09:45:22   183.803
 671   1 09-S -02514 121  H 1309.447  1.09:45:29   185.462
                              Spolu  za  5 koef.  1569.265
 
98.Dzurik Marian st.+ml,Sabinov
                                     N/U:24/ 4/ 4 R:+00:00:01
bydl:Sabinov Hliník 7
                           345.758km
 675   2 10-S -03501 45   A 1309.193  1.09:54:06   186.567
 689  12 10-S -0999 7194  H 1306.555  1.09:54:38   190.437
 693  17 10-S -03501 40   H 1306.390  1.09:54:40   191.542
 703   6 09-S -02508 960  A 1305.733  1.09:54:48   194.306
                              Spolu  za  5 koef.  1162.852
 
99.Tomá� Kocurko,Lipany       N/U:20/ 1/ 1 R:-00:00:01
bydl:Lipany         334.017km
 684  10 10-S -03502 679  A 1307.222  1.09:45:31   189.055
                              Spolu  za  5 koef.  1789.055
 
 100.Angelovič Emil+Pavol,Torysa
                                     N/U:20/ 1/ 1 R: 00:00:00
bydl:Torysa 133     329.183km
 715  19 10-S -03506 221  A 1304.039  1.09:42:26   197.623
                              Spolu  za  5 koef.  1797.623
 

 

:yesW$�� /pr �97.394  1.09:20:28    91.348

 412  10 10-S -03502 406  H 1093.032  1.09:21:16    99.565
 469   5 09-S -02513 304  A 1086.823  1.09:22:25   113.340
 528  25 09-S -02513 330  H 1081.303  1.09:23:27   127.598
 534  13 10-S -03506 211  H 1080.771  1.09:23:33   129.048
 697  29 10-S -03503 361  A 1065.590  1.09:26:27   168.439
 741  24 09-S -02513 340  A 1061.989  1.09:27:09   179.072
 742  12 08-S -02513 627  A 1061.989  1.09:27:09   179.314
                              Spolu  za  5 koef.   560.899
 
91.Frimer J.+Rabatin J.,TorysaN/U:29/ 7/ 5 R:+00:00:04
bydl:Torysa 250     219.699km
 383  22 10-S -03503 204  A 1096.758  1.09:20:19    92.557
 605  10 10-S -03503 221  H 1074.761  1.09:24:25   146.206
 660  26 10-S -03503 207  A 1069.702  1.09:25:23   159.497
 668  21 10-S -03503 232  A 1069.095  1.09:25:30   161.431
 712  29 09-S -02513 868  A 1064.519  1.09:26:23   172.064
 739   4 10-S -03503 334  H 1062.289  1.09:26:49   178.589
 762  19 10-S -03503 208  A 1060.323  1.09:27:12   184.147
                              Spolu  za  5 koef.   731.755
 
92.Skvarek Vincent,Bardejov   N/U:27/ 1/ 1 R:+00:01:03
bydl:Kurima 24      255.644km
 390  25 09-SK-02601 1195 H 1096.165  1.09:53:13    94.248
                              Spolu  za  5 koef.  1694.248
 
93.Angelovič Emil+Pavol,TorysaN/U:22/ 4/ 4 R: 00:00:00
bydl:Torysa 133     219.781km
 399  11 08-S -02512 808  A 1094.436  1.09:20:49    96.423
 701   5 10-S -03503 193  H 1065.347  1.09:26:18   169.406
 707  20 07-S -02513 226  A 1065.002  1.09:26:22   170.855
 793   4 09-S -02513 80   H 1056.047  1.09:28:07   191.638
                              Spolu  za  5 koef.  1028.322
 
94.Fuchs VLadimír,St.źubovňa  N/U:32/ 2/ 2 R:-00:00:01
bydl:źubotin 313/34 214.746km
 402  12 09-S -02510 578  H 1093.690  1.09:16:21    97.148
 512   1 09-S -02510 694  H 1082.571  1.09:18:22   123.731
                              Spolu  za  5 koef.  1420.879
 
95.Matvija Michal+Ján,Lipany  N/U:31/ 1/ 1 R: 00:00:00
bydl:Ro�kovany 79   227.152km
 423  30 10-S -03502 256  A 1091.465  1.09:28:07   102.223
                              Spolu  za  5 koef.  1702.223
 
96.Bezek Jan,Stropkov         N/U:43/ 7/ 5 R:-00:00:01
bydl:Duplin 3       267.109km
 435  20 09-SK-02604 32   A 1090.538  1.10:04:56   105.123
 456  33 09-SK-02604 1    A 1088.094  1.10:05:29   110.198
 457  10 07-SK-02604 59   H 1087.947  1.10:05:31   110.440
 484   4 10-SK-02606 117  H 1085.368  1.10:06:06   116.965
 690  27 06-SK-02604 338  A 1066.232  1.10:10:31   166.747
 772   1 06-SK-02604 320  H 1058.067  1.10:12:27   186.564
 788  38 10-SK-02604 117  H 1056.672  1.10:12:47   190.430
                              Spolu  za  5 koef.   685.839
 
97.Girá�ek Pavol,Lipany       N/U:25/ 3/ 3 R:+00:00:07
bydl:               227.615km
 473   7 08-S -02514 765  H 1086.554  1.09:29:29   114.306
 687   3 10-S -03502 566  H 1067.446  1.09:33:14   166.022
 800  10 06-S -02508 1323 H 1054.994  1.09:35:45   193.330
                              Spolu  za  5 koef.  1273.658
 
98.�ramko �tefan,Lipany       N/U:26/ 4/ 4 R: 00:00:00
bydl:Dubovica 287   225.140km
 501  25 10-S -03502 65   A 1084.054  1.09:27:41   121.073
 629  22 10-S -03502 91   A 1071.925  1.09:30:02   152.006
 638  26 10-S -03502 53   H 1071.500  1.09:30:07   154.181
 695   1 08-S -02514 121  H 1065.920  1.09:31:13   167.956
                              Spolu  za  5 koef.   995.216
 
99.Bubanec Jozef,V.Saris      N/U:20/ 3/ 3 R:+00:00:33
bydl:N.Sebastova,Agatova3
                           252.458km
 502  13 08-SK-02505 834  H 1083.821  1.09:52:56   121.315
 506   4 10-SK-02607 29   H 1083.433  1.09:53:01   122.281
 706  14 06-SK-0999 6915  H 1065.074  1.09:57:02   170.614
                              Spolu  za  5 koef.  1214.210
 
 100.�tefaník Miroslav,St.źubovňa
                                     N/U:12/ 1/ 1 R: 00:00:00
bydl:Hniezdne 291   196.470km
 505  12 08-S -02510 837  A 1083.474  1.09:01:20   122.040
                              Spolu  za  5 koef.  1722.040
 
 101.Ďurica Andrej,Brezovica  N/U:31/ 5/ 5 R: 00:00:00
bydl:Brezovica 249  217.632km
 508   4 10-S -03506 433  H 1083.106  1.09:20:56   122.765
 685   8 08-S -02516 915  H 1067.609  1.09:23:51   165.539
 775  15 09-S -02512 450  A 1058.007  1.09:25:42   187.289
 777  21 10-M -55 1366    A 1057.835  1.09:25:44   187.772
 826  20 09-S -02512 753  A 1052.210  1.09:26:50   199.613
                              Spolu  za  5 koef.   862.978
 
 102.Jaco Jozef,V.Saris       N/U:39/ 1/ 1 R:+00:00:00
bydl:Ostrovany 154  239.458km
 541  19 10-SK-02607 613  A 1080.018  1.09:41:43   130.739
                              Spolu  za  5 koef.  1730.739
 
 103.Bacenko Marian,V.Saris   N/U:30/ 1/ 1 R:+00:00:02
bydl:Presov, Letna 2
                           249.721km
 548   7 10-SK-02607 94   H 1079.641  1.09:51:18   132.431
                              Spolu  za  5 koef.  1732.431
 
 104.�tofanik �tefan,Sabinov  N/U:30/ 2/ 2 R:+00:00:01
bydl:Uzovský �algov 28
                           234.295km
 602   4 09-S -02508 26   H 1075.241  1.09:37:54   145.481
 691   2 07-S -02508 445  H 1066.108  1.09:39:46   166.989
                              Spolu  za  5 koef.  1512.470
 
 105.Lukáč Viliam,Brezovica   N/U:30/ 4/ 4 R:-00:01:12
bydl:Brezovica 338  218.327km
 607  17 09-S -02516 1188 H 1074.444  1.09:23:12   146.689
 678  20 10-S -03106 50   H 1068.310  1.09:24:22   163.847
 766  29 09-S -02512 899  H 1058.983  1.09:26:10   185.114
 812   5 10-S -03506 489  H 1053.532  1.09:27:14   196.230
                              Spolu  za  5 koef.  1091.880
 
 106.Ladislav Kubek,Sabinov   N/U:18/ 2/ 2 R:+00:00:03
bydl:Murga�ová 9    237.153km
 619   7 09-S -02511 727  H 1073.495  1.09:40:55   149.589
 756   2 10-S -03501 706  H 1061.008  1.09:43:31   182.697
                              Spolu  za  5 koef.  1532.286
 
 107.Horbaj Jan,Giraltovce    N/U:12/ 1/ 1 R:+00:01:11
bydl:Giraltovce,Kukuc.365
                           264.348km
 620   7 08-SK-02603 842  A 1073.494  1.10:06:15   149.831
                              Spolu  za  5 koef.  1749.831
 
 108.Felix Ladislav,V.Saris   N/U:39/ 1/ 1 R:+00:00:00
bydl:Ostrovany 2    239.659km
 623  11 10-SK-02607 837  H 1073.100  1.09:43:20   150.556
                              Spolu  za  5 koef.  1750.556
 
 109.Dittrich Marian,V.Saris  N/U:36/ 2/ 1 R:+00:00:02
bydl:V.Saris,Hlavna 29
                           245.254km
 630  32 10-SK-02607 1372 H 1071.914  1.09:48:48   152.247
 721  23 08-SK-02511 1107 H 1063.932  1.09:50:31   174.239
                              Spolu  za  5 koef.  1774.239
 
 110.Litavec + Mika,Bardejov  N/U: 9/ 2/ 2 R:+00:00:00
bydl:Bardejov Moliterka
                           240.210km
 639   1 10-SK-02603 1049 A 1071.409  1.09:44:12   154.422
 814   8 10-SK-02601 1734 H 1053.399  1.09:48:02   196.713
                              Spolu  za  5 koef.  1551.135
 
 111.Fecko Jan,Stropkov M     N/U:10/ 2/ 2 R:+00:00:01
bydl:Stropkov,Ondavska 31
                           269.313km
 642   4 06-SK-02606 269  H 1070.756  1.10:11:31   155.147
 750  10 09-SK-02605 74   A 1061.471  1.10:13:43   181.247
                              Spolu  za  5 koef.  1536.394
 
 112.Pillar Albin,V.Saris     N/U:19/ 2/ 2 R:+00:00:37
bydl:Hubosovce 95   243.964km
 698  17 08-SK-0999 3815  A 1065.500  1.09:48:58   168.681
 820   3 05-SK-02511 834  H 1052.855  1.09:51:43   198.163
                              Spolu  za  5 koef.  1566.844
 
 113.Krescanko StefanIng,Demjata
                                     N/U:20/ 2/ 2 R:-00:00:07
bydl:Presov Tomasikova 2
                           250.830km
 751   9 09-SK-02602 46   H 1061.340  1.09:56:20   181.489
 754   4 08-SK-02602 550  A 1061.190  1.09:56:22   182.214
                              Spolu  za  5 koef.  1563.703
 
 114.Urban Jan,V.Saris        N/U:20/ 1/ 1 R:-00:00:01
bydl:Gregorovce 199 245.590km
 778   2 09-SK-02511 884  H 1057.818  1.09:52:10   188.014
                              Spolu  za  5 koef.  1788.014
 
 115.Andrej Hatala,Sabinov    N/U:20/ 1/ 1 R: 00:00:00
bydl:Uzovský �lagov 45
                           234.051km
 795  20 10-S -03501 627  H 1056.028  1.09:41:38   192.122
                              Spolu  za  5 koef.  1792.122
 

 

n><�3� a� p>

                           376.706km
 569   1 06-SK-02606 919  A 1148.436  1.11:58:01   120.423
 759   4 07-SK-02606 307  A 1134.315  1.12:02:06   160.635
 762  18 09-SK-02606 96   H 1134.144  1.12:02:09   161.270
 765  12 08-SK-02606 1053 A 1133.860  1.12:02:14   161.905
                              Spolu  za  5 koef.   904.233
 
90.Tomá� Kocurko,Lipany       N/U:20/ 1/ 1 R:-00:00:01
bydl:Lipany         334.017km
 574  16 09-S -02514 179  A 1148.154  1.11:20:55   121.481
                              Spolu  za  5 koef.  1321.481
 
91.Sokol A.,St.źubovňa        N/U:32/ 1/ 0 R:+00:00:58
bydl:St.źubovňa N.G.�tef.
                           311.179km
 591  32 08-S -0999 1061  H 1146.218  1.11:01:29   125.079
                              Spolu  za  5 koef.  1500.000
 
92.Gmitter Pavol,Bardejov     N/U:20/ 2/ 2 R:-00:00:01
bydl:Bardejov Groner 52
                           353.691km
 592  11 09-SK-02601 1480 H 1146.177  1.11:38:35   125.291
 926   9 09-SK-02601 1468 H 1120.043  1.11:45:47   195.979
                              Spolu  za  5 koef.  1221.270
 
93.Matas Michal,Stropkov M    N/U:20/ 4/ 4 R:+00:00:11
bydl:Duplin 104     378.870km
 606  18 09-SK-02605 543  H 1145.199  1.12:00:50   128.254
 714   9 08-SK-02605 195  H 1137.520  1.12:03:04   151.111
 763   2 07-SK-02605 42   H 1134.002  1.12:04:06   161.481
 904  12 09-SK-02605 546  H 1122.633  1.12:07:29   191.323
                              Spolu  za  5 koef.   932.169
 
94.Krescanko StefanIng,DemjataN/U:40/ 4/ 3 R:-00:00:01
bydl:Presov Tomasikova 2
                           360.828km
 607  32 09-SK-02602 45   A 1145.183  1.11:45:05   128.466
 786   6 06-SK-02602 271  A 1132.661  1.11:48:34   166.349
 790  14 07-SK-02602 104  H 1132.542  1.11:48:36   167.196
 837  16 08-SK-02602 63   H 1128.469  1.11:49:45   177.143
                              Spolu  za  5 koef.  1110.688
 
95.Pjura Ján,St.źubovňa       N/U:24/ 3/ 3 R:-00:00:01
bydl:Hromo� 42      319.992km
 614  20 07-M -55 220     H 1144.941  1.11:09:29   129.947
 784  17 09-S -02510 281  H 1132.849  1.11:12:28   165.926
 863  14 08-S -02510 406  H 1126.402  1.11:14:05   182.646
                              Spolu  za  5 koef.  1078.519
 
96.Hulvej Vladimir,V.Saris    N/U:35/ 4/ 4 R:+00:00:01
bydl:Presov,Pod Kalvar.46
                           358.455km
 640  22 10-SK-02507 966  H 1142.607  1.11:43:43   135.450
 800  17 10-SK-02507 971  H 1131.606  1.11:46:46   169.312
 813  26 08-CZ-020 368    H 1130.713  1.11:47:01   172.063
 905  21 08-SK-00666 920  H 1122.628  1.11:49:18   191.534
                              Spolu  za  5 koef.   968.359
 
97.Scerba Jan,V.Saris         N/U:25/ 1/ 1 R:+00:00:00
bydl:V.Saris,Gardom 42
                           354.311km
 653  22 10-SK-02607 1341 H 1141.221  1.11:40:28   138.201
                              Spolu  za  5 koef.  1338.201
 
98.Andrej Hatala,Sabinov      N/U:15/ 4/ 4 R: 00:00:00
bydl:Uzovský �lagov 45
                           343.055km
 681  14 09-S -02508 515  H 1139.402  1.11:31:05   144.127
 683   4 06-S -0999 3360  A 1139.213  1.11:31:08   144.550
 782  11 09-S -02508 519  A 1132.880  1.11:32:49   165.503
 893   8 09-S -02508 536  A 1123.788  1.11:35:16   188.995
                              Spolu  za  5 koef.   943.175
 
99.Majer Andrej,Giraltovce    N/U:46/ 3/ 1 R:+00:00:13
bydl:Giraltovce Tehelna 8
                           374.308km
 686  44 07-SK-02603 228  A 1138.984  1.11:58:38   145.185
 788  32 10-SK-02603 509  H 1132.608  1.12:00:29   166.772
 938  20 09-SK-02603 164  H 1118.005  1.12:04:48   198.519
                              Spolu  za  5 koef.  1398.519
 
 100.Nagajda Peter,Svidnik    N/U:40/ 1/ 1 R:+00:00:01
bydl:Mlynarovce     372.226km
 752   8 08-SK-02606 869  H 1134.835  1.11:58:00   159.153
                              Spolu  za  5 koef.  1359.153
 
 101.Majirsky Jan,Demjata     N/U:30/ 2/ 2 R:+00:00:00
bydl:Zahradne 116   357.878km
 772  22 09-SK-02602 264  A 1133.243  1.11:45:48   163.386
 777  21 09-SK-02602 256  A 1133.063  1.11:45:51   164.444
                              Spolu  za  5 koef.  1227.830
 
 102.Hojsak Bohus,Demjata     N/U:31/ 3/ 3 R:+00:00:04
bydl:Tulcik 103     360.348km
 785   6 07-SK-02603 940  H 1132.754  1.11:48:07   166.138
 907   8 09-SK-02602 509  H 1122.288  1.11:51:05   191.958
 945   5 06-SK-02607 259  A 1117.243  1.11:52:32   200.000
                              Spolu  za  5 koef.  1158.096
 
 103.Hudak Jozef,Demjata      N/U:20/ 1/ 1 R:-00:00:09
bydl:Demjata 93     360.861km
 794   9 09-SK-02602 625  H 1132.113  1.11:48:45   168.042
                              Spolu  za  5 koef.  1368.042
 
 104.Marián Jacko,Brezovica   N/U:10/ 1/ 1 R:-00:01:00
bydl:Brezovica 480  327.248km
 796   4 09-S -02512 381  H 1132.020  1.11:19:05   168.466
                              Spolu  za  5 koef.  1368.466
 
 105.Bacenko Marian,V.Saris   N/U:30/ 1/ 1 R:+00:00:02
bydl:Presov, Letna 2
                           358.233km
 807   8 09-SK-02505 180  H 1131.024  1.11:46:44   170.794
                              Spolu  za  5 koef.  1370.794
 
 106.Sabol Jozef,Sabinov      N/U:20/ 1/ 1 R:+00:00:04
bydl:Sabinov Pridavkova
                           346.958km
 814   5 01-S -28 2452    H 1130.647  1.11:36:52   172.275
                              Spolu  za  5 koef.  1372.275
 
 107.Angelovič Emil+Pavol,Torysa
                                     N/U:27/ 1/ 1 R: 00:00:00
bydl:Torysa 133     329.183km
 828  17 10-S -03503 151  H 1129.144  1.11:21:32   175.238
                              Spolu  za  5 koef.  1375.238
 
 108.Znoj Miroslav,Stropkov M N/U:20/ 1/ 1 R:-00:01:09
bydl:Chotca         382.461km
 830  19 10-SK-02603 997  H 1129.092  1.12:08:44   175.661
                              Spolu  za  5 koef.  1375.661
 
 109.Kazimir Marek,Demjata    N/U:40/ 2/ 0 R:+00:00:00
bydl:Zahradne 259/13
                           358.049km
 841  36 09-SK-02602 124  A 1128.069  1.11:47:24   177.989
 894  37 09-SK-02602 108  H 1123.761  1.11:48:37   189.206
                              Spolu  za  5 koef.  1500.000
 
 110.Jakubek Pavol,V.Saris    N/U:29/ 1/ 1 R:+00:00:11
bydl:V. Saris       354.265km
 846   6 10-SK-02607 1266 H 1127.634  1.11:44:10   179.048
                              Spolu  za  5 koef.  1379.048
 
 111.Skvarek Vincent,Bardejov N/U:20/ 1/ 1 R:+00:00:35
bydl:Kurima 24      367.329km
 923   1 09-SK-02601 1123 H 1120.247  1.11:57:54   195.344
                              Spolu  za  5 koef.  1395.344
 
 112.Bena Jozef,V.Saris       N/U:28/ 1/ 1 R:+00:00:00
bydl:V.Saris,Polna 9
                           353.840km
 925  19 10-SK-02607 445  A 1120.101  1.11:45:54   195.767
                              Spolu  za  5 koef.  1395.767
 
 113.Galovič Jozef,Sabinov    N/U:36/ 2/ 2 R:-00:00:01
bydl:Sabinov Zahradna 12
                           346.156km
 939  12 09-S -02508 225  H 1117.955  1.11:39:38   198.730
 944  24 08-S -02508 501  A 1117.353  1.11:39:48   199.788
                              Spolu  za  5 koef.  1298.518