Základné metódy chovu poštových holubov

 

Začínajúci chovatelia, ktorí sa už ako tak zaujímali o preteky poštových holubov zrejme vedia, že pre úspešnú pretekovú sezónu je potrebná špeciálna starostlivosť o pretekárov. No pre tých, ktorí sa s tým celým len zoznamujú je tu práve tento článok.
Čo sa skrýva pod metódami chovu? Za normálnych okolností by si počas jarných a letných mesiacov holuby žili svojim životom, venovali by sa "rodinnému životu", vychovávali by mláďatá, zháňali potravu, stavali hniezda atď...My však od nich očakávame, že sa zúčastnia 20 pretekov s týždennou frekvenciou, z ktorých sú niektoré veľmi náročné a dajú zabrať aj tým najlepším športovcom z nášho holubníka. Ako to teda spojiť?

Prirodzená metóda


Pod prirodzenou metódou sa skrýva jednoduché skĺbenie pretekovej sezóny s bežným režimom na holubníku. Holubom teda umožňujeme počas sezóny hniezdiť a na preteky zvyčajne posielame jedného z rodičov prípadne ich podľa možností striedame.  Našimi obmedzeniami sa stávajú niektoré fázy hniezdenia, holuby z hniezda napr. neposielame tesne pre liahnutím mláďat, ani počas prvého týždňa po vyliahnutí. Keď sú mláďatá väčšie, vyžadujú viac potravy, rodičov to vtedy viac vyčerpá, čo vidieť aj na ich fyzickej kondícii a my by sme to mali taktiež zohľadniť pri nasadzovaní.
Výhodou prirodzenej metódy je hlavne jej jednoduchosť. Od chovateľa nie sú potrebné žiadne špeciálne zásahy okrem bežných úkonov akými sú kŕmenie, čistenie a pod. Je vhodná pre začínajúcich chovateľov, ktorí sa s pretekmi len zoznamujú a tiež pre tých zaneprázdnených, ktorí nemajú možnosť dodržiavať kamennú pravidelnosť pri chovateľských úkonoch.
Nevýhodou sa stáva zvyšujúca sa únava holubov v priebehu sezóny a tiež obmedzený výber pretekárov na jednotlivé preteky. Istotne si nemôžme dovoliť na každý pretek naložiť všetky holuby a nechať doma prázdny holubník s mláďatami na hniezdach a očakávať udržateľné výsledky počas celej sezóny. Obmedzenia sa dajú minimalizovať riadeným hniezdením. Z neskorších liahní nechávajú chovatelia v hniezde iba jedno mláďa, niektorí dokonca menia vajcia za plastové, aby znížili záťaž holubov kŕmením.

Vdovská metóda


Pre zvýšenie výkonnosti a motivácie pretekárov bola chovateľmi vyvinutá vdovská metóda. V princípe sa jedná o oddelenie holubíc (vdov) od holubov (vdovcov) na začiatku pretekovej sezóny ešte počas dokrmovania mláďat z prvej liahne. Zabráni sa tak ďalšiemu hniezdeniu počas pretekovej sezóny, tým vzniká priestor pre rýchlejšiu regeneráciu a taktiež sa otvárajú nové možnosti pre motiváciu pretekárov.
Pretekov sa spravidla zúčastňujú vdovci. Pre ich vyššiu motiváciu chovatelia pred pretekom prinesú do holubníka vdovy a nechajú ich chvíľu spolu pobudnúť, často bez možnosti priameho kontaktu, aby
neprišlo k aktu párenia pred pretekom. Po prílete vdovcov majú jednotlivé páry umožnené byť spolu aj niekoľko hodín, čo slúži ako odmena za skorý prílet domov. Po pretekovej sezóne chovatelia umožnia párom odchovať jedno alebo dve mláďatá.
Špeciálnu starostlivosť si vyžadujú aj vdovy, ktoré sú väčšinou umiestnené vo voliérových holubníkoch, podľa možností čo najďalej od vdovského holubníka, aby ich vdovci nemohli počuť a počas tréningov ani vidieť. Je potrebné im podávať diétne kŕmne zmesi, ktoré potlačia riziko priberania a tiež chuť na párenie medzi sebou. Niektorí chovatelia uprednostňujú vdovy bez možnosti voľného pohybu, iní ich zase podľa možností nechajú preletieť počas dňa.
Výhodou vdovského systému je jednoznačne rýchla regenerácia vdovcov a ich špecializácia iba na preteky. Chovateľ tak má menej komplikácii pri výbere pretekárov a často sa stáva, že doma skutočne ostane iba prázdny holubník.
Nevýhodou môže byť časová náročnosť - veľa chovateľov potvrdí, že vdovci sú nároční na pravidelnosť kŕmenia a tréningov. Aj načasovanie jednotlivých chovateľských úkonov si vyžaduje veľmi precízny prístup a je tu obrovský priestor pre chyby. Veľkou nevýhodou, na ktorú pri klasickom vdovstve netreba zabúdať je nevyužitý potenciál holubíc. Tie často excelujú na dlhých tratiach ale aj ako univerzálne pretekárky.
Nie je výnimočné, keď má chovateľ po prechode na vdovstvo horšie výsledky ako predtým s prirodzenou metódou. Chce to čas a skúsenosti, no doterajší vývoj ukazuje, že práve s vdovskou metódou dosahujú chovatelia najväčšie úspechy.

Metóda totálneho vdovstva


Totálne vdovstvo je odnož vdovského systému, v ktorej nájdu svoje uplatnenie aj holubice. Okrem denných tréningov vdovcov sa tu myslí aj na vdovy, ktoré sú trénované a kŕmené tak, aby boli aj ony pripravené na preteky.
Chovateľ má takto na výber oveľa širšiu paletu pretekárov každý týždeň a nemrhá sa potenciálom holubíc. Cenou je však ešte vyššia časová náročnosť ako pri klasickom vdovstve vzhľadom na potrebné denné tréningy holubíc. Myslieť treba aj na to, že na pretek by mal ísť iba jeden z vdovského páru, aby ho mohol jeho partner čakať odpočinutý ako odmena za vynaloženú námahu. Metóda je teda náročná na plánovanie a organizáciu chovu, no dokáže priniesť ovocie vo forme výborných výsledkov na všetkých typoch pretekov.
Vyššie uvedené metódy patria medzi najbežnejšie používané na Slovensku aj vo svete. Existuje určite množstvo ich odnoží alebo individuálnych úprav, ktoré bývajú špeciálnym tajomstvom úspechu chovateľov, ktorí ich u seba vyvíjajú a testujú. Krása pretekov poštových holubov je aj v tom, že každý môže mať svoju "vlastnú metódu", ktorá funguje práve pre jeho holuby.
Zo špeciálnych som nespomenul metódu zatmievania holubníka, o ktorej by som v budúcnosti napísal samostatný článok. No a samozrejme tu chýbajú metódy, o ktorých neviem, preto budem rád, ak ma niekto z chovateľov doplní.

 

Vdovstvo a jeho metódy - Otázky a odpovede

 

Najlepšou cestou pre oboznámenie nováčikov s vdovským systémom a všetkými jeho zákutiami je podľa nás séria otázok a odpovedí, ktoré sú schopné poskytnúť kompletnú a detailnú štúdiu na túto tému. Séria sa postupne stane dialógom medzi začiatočníkom a expertom, ktorý je pripravený nasmerovať a podať ďalej svoje vedomosti nadobudnuté dlhoročnými skúsenosťami.

1/ Myslíte, že vdovstvo je jediná vhodná metóda pre dosiahnutie úspechu?

Neverím, že vdovstvo je jedinou cestou k úspechu. Aj v dnešnej dobe existuje veľa chovateľov, ktorí ostali verní prirodzenej metóde a dosahujú výborné výsledky. Prečo by sme aj my neuspeli, keď to dokážu oni.

2/ Ktorú metódu preferujete? Vdovstvo, či prirodzenú?

Vdovstvo zatiaľ poskytuje najväčšiu istotu a aj keď mnohí chovatelia tvrdia opak, je to najjednoduchšia a časovo najmenej náročná metóda. Dobre vedený tím vdovcov prichádza ľahko do formy, čím je vyžadovaná menšia pozornosť chovateľa, zatiaľ čo pri prirodzenej metóde stačí malá chyba a pretekári sa dostávajú oproti vdovcom do nevýhody...
Pre úspech s prirodzenou metódou musí byť chovateľ väčším umelcom a tráviť s holubmi viac času. Chovateľ s malým tímom pretekárov môže byť úspešný s prirodzenou metódou za predpokladu použitia metód, ktoré v minulosti neboli známe. V dnešnej dobe nie je možné udržať veľký počet holubov v dobrej kondícii ak nepretekajú ako vdovci.
Naša rada pre chovateľov, ktorí stoja pred výberom chovnej metódy, je skúsiť obe metódy naraz. Môžete pretekať so staršími holubmi na vdovstve, zatiaľ čo z druhého holubníka budete pretekať s holubicami spárenými s mladými holubmi na prirodzenú metódu. Takýto spôsob Vám umožní spoznať Vaše holubice a vyselektovať tie najlepšie. Zároveň Vám takýto spôsob umožní využiť potenciál dobrých holubíc a nenechávať ich slabnúť v neprirodzených podmienkach medzi vdovami

3/ Je pre vdovcov potrebný špeciálny holubník?

Je to nutnou požiadavkou. Nejaký čas sme boli úspešní aj s vdovcami, ktorí boli umiestnení spolu s ostatnými holubmi, ale ak chcete úspešnosť udržať dlhodobo, musíte vdovcom dopriať potrebný odpočinok. A to je možné iba ak sú oddelení od ostatných holubov. Tiež sú potrebné špeciálne budníky, dobre známe každému chovateľovi, ktorý preteká s vdovcami. Keď sme s vdovstvom začínali, nemali sme k dispozícii správne budníky. Znamenalo to veľa ťažkostí a zbytočných komplikácií. V dobrom radíme každému, aby začal s vdovstvom správne aj za cenu vyššej trpezlivosti.
Luxus je úplnou zbytočnosťou, no každý chovateľ by mal mať k dispozícii najmenej dva, lepšie tri holubníky. Jeden pre vdovcov, druhý pre holuby v zásobe a tretí pre mladé holuby. Po nejakom čase, keď chovateľ nadobudne potrebné zariadenie, je chov jednoduchší a prináša viac radosti.

4/ Kedy presne previesť holuby na vdovstvo?

Neexistuje žiadny fixný dátum. Všetko závisí na kondícii holubov a hlavne na pretekoch, ktorých sa zúčastňujete. Principiálne je možné udržať tím vdovcov vo forme dva až tri mesiace. Trvácna a stabilná forma začína, keď sa ustália vonkajšie teploty. Chovateľ s dostatočným počtom holubov a holubníkov dokáže úspešne s vdovcami pretekať od konca marca do začiatku augusta.
Môže začať v marci alebo začiatkom apríla s vdovcami, ktorí neboli spárení a svoje vdovy videli len dva či tri krát po návrate z tréningových letov. V strede pretekovej sezóny môže pretekať s vdovcami, ktorí boli spárení medzi marcom a koncom apríla a po výchove mláďat boli prevedení na vdovstvo. Ku koncu pretekovej sezóny môže pretekať znova s nespárenými vdovcami po aspoň 10 dennej prestávke, aby v čo najväčšej miere oddialil ich pŕchnutie.
No takýto spôsob je skôr výnimkou používanou niektorými špecialistami. Obvyklé obdobie pre vdovstvo je medzi 15. aprílom a koncom júla. Skutoční odborníci, ktorí majú k dispozícii vytrvalé holuby, dokážu udržať počas tohto obdobia vdovcov aktívnych. Najdôležitejšie zo všetkého je v dnešnej dobe poslať na štart svojich pretekárov v lepšej kondícii ako Vaša konkurencia.
Tiež tu môže byť povedané: TRPEZLIVOSŤ NA ZLATO

5/ Je na vdovstvo potrebných viac holubov ako na prirodzenú metódu?

Niekedy je pri vdovstve treba o niečo viac holubov, ale nie je to striktnou požiadavkou. Je pravda, že pri vdovskej metóde pretekajú iba holuby (samci), no nižší počet dostupných pretekárov je kompenzovaný faktom, že vdovci sú pripravení nastúpiť na preteky častejšie ako holuby a holubice na prirodzenej metóde. Chovateľ, ktorý drží stav 30 holubov, z čoho 12 párov je na vdovstve, bude
mať každú nedeľu pripravený rovnaký počet vdovcov ako jeho oponent, ktorý drží rovnaký stav na prirodzenej metóde.
Z toho čo bolo napísané by ste však nemali prísť k záveru, že vdovci sú vždy vo forme a pripravení na pretek, ale výhodou je, že vždy majú veľké nutkanie vrátiť sa domov tak rýchlo ako sa len dá, čo nie je také bežné pre holuby na prirodzenej metóde. Chovateľ s 30 holubmi by mal držať aspoň 3 páry holubov v chovnom holubníku pre zachovanie línie. Keď vo svojom tíme nájde jednu - dve dobré holubice, môže ich pridať k týmto trom párom a keď nebudú príliš zaťažené odchovom, je možné ich použiť na preteky prirodzenou metódou.

6/ Aké riziká existujú pre holuby pretekajúce vdovskou metódou?

Vo väčšine prípadov sa riziká pre vdovcov nelíšia od rizík pre spárené holuby pretekajúce prirodzenou metódou. Dobre vedení a trénovaní vdovci sú na tom s rizikom rovnako ako holuby pretekajúce z hniezda. Ak by sa v tejto oblasti aj mali vyskytnúť nejaké rozdiely, výhoda by mala byť na strane vdovcov. V sezóne 1937, keď sme prešli na vdovstvo, sme stratili len 7 holubov, z nich 5 holubov boli neskorý odchov, kde sú straty viac-menej očakávané. Toto však nemôžme povedať o období, keď sme s rovnakým tímom počas rovnako dlhej doby pretekali prirodzenou metódou.
Skutočným rizikom sa však môže stať nedostatok mláďat, čo sme si viackrát všimli pri našich návštevách u chovateľov s nízkym počtom holubov. Tí menej starostliví, ktorí dali všetky holuby na vdovskú metódu a holubice urobili vdovami zaznamenali dva, maximálne tri roky úspechov. Potom sa prejavila zanedbanosť holubíc, ktoré sa ukázali ako neschopné pre odchov mláďat. Toto riziko nikdy nebude hroziť chovateľom s vyšším stavom holubov, kde sa vždy nájde špeciálne chovné oddelenie. Z vyššie uvedených dôvodov musíme každú sezónu oddeliť od vdovcov (bez ohľadu koľko holubov máme k dispozícii) niekoľko párov určených na odchov. Ten, kto túto radu ignoruje to bude skôr, či neskôr ľutovať.

7/ Je dobré nechať vdovca vychovať pred sezónou mláďa?

Neexistuje žiadny dôkaz o tom, či nechať vdovca pretekať bez odchovu je lepšie, ako s odchovom. Pred niekoľkými rokmi sme robili menší prieskum vo viacerých veľkých holubníkoch v Belgicku. Ten nám však nedal žiadne konkrétne dôkazy o výhodách, či nevýhodách odchovu od vdovcov pred sezónou. Ak teda neexistujú žiadne dôkazy o výhode pretekania bez odchovu, na druhej strane sa rodí aspoň jedna zjavná výhoda pre tých, ktorí nechávajú na jar vdovcov odchovať mláďa - a to niekoľko jarných mláďat navyše. Z 20 národných víťazov, s ktorými sme konzultovali, 60 % nechávalo vdovcom odchovať jedno alebo dve mláďatá pred prechodom na vdovstvo. Z týchto 60 % boli všetci víťazi z oblastí Flámska a Antwerp, zatiaľ čo zostávajúcich 40 % (ktorí nenechávali vdovcom odchovať mláďatá) boli víťazi z Liège.
Je nám známe, že niektorí skeptici neveria pravdivosti odpovedí víťazov pri vypracovaní tohto prieskumu. My ich ale môžeme ubezpečiť, že sa mýlia a oslovení chovatelia nemali dôvod klamať o svojich metódach. Po pravde sme boli priamo v ich holubníkoch na vrchole ich slávy a mláďatá v hniezdach vdovcov sme videli na vlastné oči. Ak niekto verí autorom, ktorí píšu o tom, že jarný odchov vdovca pripraví o silu na preteky, sme nútení veriť tomu, že vdovci najväčších šampiónov z Flámska, ktorí odchovajú aj dve mláďatá pred sezónou a zákonite by mali byť znevýhodnení pri pretekoch, no napriek tomu ich vyhrávajú, musia byť nejakým spôsobom lepší od vdovcov konkurentov, ktorí mláďatá nevychovávajú...
K záveru tejto otázky: Ak potrebujeme mláďatá, musíme nechať vdovcov na jar nejaké odchovať a ak máme následne zlú sezónu, skúsme byť úprimní a hľadať naše zlyhanie niekde inde...

8/ Aký je najvhodnejší čas, po odchove jarných mláďat, pre nasadenie holubov na vdovstvo?

Naše odporúčanie je odobrať holubice po 10 až 12 dňoch sedenia na druhej znáške vajec. Aby bol celý tím holubov v rovnakej perióde hniezdenia, chovateľ musí použiť holubice, ktoré sú pri znáške vajec pomalšie. Takéto holubice znášajú vajcia približne do 2 - 3 dní, čo holubov presvedčí o tom, aby prestali s dvorením a zasadli na hniezdo.

9/ Z akého dôvodu ste proti tomu, aby budúci vdovci sedeli na druhej znáške dlhšie?

Tých 10 až 12 dní je viac ako dosť, aby si holuby oddýchli po odchove mláďat z prvej znášky a unavujúcom naháňaní holubice na hniezdo. V tomto čase sa zvýši aj ich chuť do jedla kvôli začiatku tvorby
materskej kašičky a z tohto dôvodu sa preukážu dobrým apetítom aj v prvých dňoch na vdovstve.
Toto je veľmi dôležité. Zlyhanie sa ukazuje práve pri nedodržaní tohto pravidla a prdĺženia doby na 2 až 3 týždne, čo vyvrcholí do zníženej chuti do jedla. Chovateľ ich vtedy zvyčajne začne vábiť na krmivo s malými semenami, ktoré situáciu ešte zhorší. Vdovci strácajú na hmotnosti a jediné riešenie býva znova ich spáriť uprostred pretekovej sezóny.

10/ Môže chovateľ začať s vdovstvom aj pred znáškou druhých vajec?

Samozrejme. Veľa chovateľov, ktorí na jar pária holuby neskôr nahrádza stratený čas práve začiatkom vdovstva ešte počas dorastania prvých mláďat. Aby tento systém fungoval, chovateľ musí zabrániť naháňaniu holubíc na hniezdo pre druhú znášku. To znamená odobrať holubicu, keď majú prvé mláďatá (alebo mláďa) 8 až 10 dní.
Počas tréningových preletov je potrebné priniesť do holubníka opäť holubice, aby mohli počas neprítomnosti nakŕmiť mláďatá. Niektorí vdovci mávajú svoje najlepšie výkony práve od mláďat. Vdovci, ktorí začínajú rok takýmto systémom vyhodia svoju prvú letku o niečo neskôr ako tí, ktorým dovolíme sedieť aj na druhej znáške. Toto má svoje výhody na konci pretekovej sezóny.

11/ Ako manipulovať s vdovcami, ktorí pre nasadením na vdovstvo neodchovali žiadne mláďatá?

Ako sme povedali, chovateľ by mal vziať holubice po 10 až 12 dňoch sedenia na vajciach. V takomto prípade treba holuby páriť neskôr, aby bol prechod na vdovstvo v druhej polke apríla. Tiež je však možné nechať holuby sedieť 2x na hniezde s umelými vajíčkami, po prvý krát 15 dní a po druhý 10 dní.
Sme odporcami odobratia holubice na týždeň medzi snáškami. Forma holuba, s ktorým toto robíme, stúpa na zbytočne vysokú úroveň už medzi znáškami. Je to však úplne predčasné a vedie to k strate formy, keď ju holub potrebuje počas pretekov.
Keď chovateľ preteká s vdovcami počas sedenia na druhej znáške, môže to spraviť tak, že ich nasadí na pretek v nedeľu po tom, ako odobral z hniezda holubice, čo by malo byť blízko 10 dňom od znášky vajec. Takýmto spôsobom sa dajú na preteku dosiahnuť zaujímavé výsledky.

12/ Je pre vyniknutie vdovcov na preteku podmienkou, aby mali preperenú prvú letku?

Vôbec nie. Všetko záleží na spôsobe tréningu vdovcov. Tak ako pre vdovcov, aj pre holuby na prirodzenej metóde je dôležité, aby preperovanie prebiehalo plynule. To je všetko.
Poznali sme holuby, na vdovstve aj prirodzenej metóde, ktorým sa darilo lepšie pred a potom až po preperení prvej letky. Jediný dôležitý fakt je to, že akonájle preperovanie začne, musí prebiehať plynule. Po normálnym preperovaním rozumieme, že holub, ktorý bol spárený 15. februára a vychoval jedno mláďa by mal vyhodiť prvú letku počas druhej znášky vajec alebo krátko po nasadení na
vdovstvo. Vdovci, ktorým nebol umožnený odchov, začínajú s preperovaním podstatne neskôr, minimálne teda s prvou letkou.

13/ Čo konkrétne treba robiť pri samotnom prechode na vdovstvo? (deň D)

Pokiaľ sa jedná len o holuby, ktorí boli vdovcami aj minulý rok, je dobrá rada vziať holubice počas tréningového letu, ktorý sa koná počas sedenia na druhej znáške alebo odchovu mláďat z prvej znášky. Takéto holuby už vedia, o čo sa jedná a sú viac menej v pohotovosti. Osobne máme skúsenosti s nasledujúcou metódou:
Prvú nedeľu mali vdovci pretekať z 8 až 10 dňových vajec. Postupovali sme nasledovne: Akonáhle boli holuby preč, vzali sme vajcia, aby si holubice uvedomili, že už nemajú hniezdo. V nedeľu ráno, pred príletom vdovcov, sme umiestnili vdovy do voliéry alebo na hocijaké miesto, kde mohli byť zatvorené. Následne sme vrátili na hniezdo vajcia. Vdovci po návrate pokračovali v sedení. V nedeľu večer sme jedno vajíčko vzali a v pondelok ráno počas tréningu sme vzali aj druhé. V pondelok večer sme prevrátili alebo úplne vzali aj misky

14/ Môžu byť takíto vdovci nasadení na pretek nasledujúcu nedeľu?

Samozrejme. Ak je o nich dobre postarané, druhá nedeľa určite nebude tou najhoršou nedeľou v sezóne.

Najdôležitejšou vecou je, aby bol vdovec horlivý
Počas prvého týždňa kŕmime holubice denne ráno, vo voliére, prevažne malými semenami. Ich kondícia hrá dôležitú rolu pri úspechu počas prvej "vdovskej nedele".

 

15/ Ake prípravy musí chovateľ vykonať počas prvého týždňa vdovstva?

Začíname v utorok. Všetci vdovci absolvujú ranný a večerný kondičný tréning. Tréning môže byť dobrovoľný alebo nútený. Trvanie môže byť od 30 minút do celej hodiny a keď holuby prídu do holubníka, musia ísť priamo do svojich budníkov. Aby sme ich tomuto zvyku naučili, musíme im dať do budníkov hneď po príchode do holubníka malé množstvo malých semien. Tento zvyk po príchode z tréningu musíme udržiavať počas celej sezóny. Tvrdohlavým holubom nedáme nič až do ďalšieho kŕmenia. Po ich príchode z tréningu ich necháme osamote 10 minút predtým, ako ich nakŕmime. Kŕmiť vdovcov môžeme na podlahe alebo individuálne v budníkoch. Osobne sme sa držali vždy prvej metódy z dôvodu súťaživosti, ktorú takéto kŕmenie vyvolá. V piatok namiesto klasického tréningu vdovcov vyvezieme na vzdialenosť 2 až 3 km.

Odchádzajú bez toho, aby sme im ukázali holubicu. Po príchode si nájdu v budníku len trochu malých semien. Ranné kŕmenie vykonáme najskôr polhodinu po ich príchode do holubníka. Toto opakujeme aj v sobotu, ale vtedy si po príchode v budníku nájdu holubice, no nemôžu sa k nim dostať cez mriežku. Vdovcom umožníme pozerať sa na ich holubice približne 5 minút, potom vezmeme holubice späť do ich voliéry. Ak je nasledujúci pretek z kategórie 1-dňových pretekov (krátke a stredné trate), nasleduje len ľahké kŕmenie. V poslednej chvíli pred košovaním znova prinesieme do holubníka holubice. Každú holubicu umiestnime do budníka, kde patrí a hneď na to odoberieme jej vdovca a vložíme ho do prepravky. Úplne stačí, ak vdovec len uvidí, že jeho holubica je späť v budníku.

Po nakošovaní ich znova vyvezieme na krátky prelet, ako sme spomenuli vyššie, ale tentokrát ich vypúšťame v malých skupinách po 4 až 6 holubov, podľa celkového počtu vdovcov. Z tohto posledného preletu priletia vdovci ako rakety. Vo chvíli návratu vdovcov do holubníka musí byť prítomný chovateľ alebo poverená osoba (najlepšie ak holuby vyvezie pomocník a chovateľ ich čaká doma). Chovateľ otvorí naraz budníky pre skupiny vdovcov, ktorí postupne prichádzajú z preletu tak, aby vdovci mohli ísť priamo do svojho budníka k svojej holubici. Keď si párik spoločne zasadne na hniezdo, odoberieme vdovca do prepravky pre finálne košovanie v klube. Proces by mal trvať približne 5 - 6 minút.

16/ Umožníte vdovcovi "pokryť" holubicu pred odchodom na pretek?

Principiálne - nie. Vdovec nikdy nevydá zo seba maximum, ak svoju odmenu dostane pred odchodom na pretek. Výnimkou môžu byť mladí a temperamentní vdovci a pre nich môže byť samotný akt párenia dokonca nevyhnutnou podmienkou. Mali sme veľa mladých vdovcov, ktorí takto vyhrávali top súťaže.

17/ Je nejaké riziko, že sa vdovci z posledného preletu vrátia neskoro?

Za predpokladu, že chovateľ dodrží doteraz spomenuté inštrukcie, vôbec žiadne. Chovateľ musí čo najskôr vštepiť do vdovca poznatok, že po každé ako je nakošovaný a vráti sa, nájde si v budníku svoju holubicu. Starší vdovci, ktorí sú s takýmto systémom oboznámení, sú pripravení takmer okamžite. Pokiaľ pracujeme s celým tímom, pre ktorý je vdovstvo novinkou, je potrebné byť viac obozretný. Nutnosťou je v takomto prípade viacero skúšobných preletov v prvom týždni a zaistiť, aby vdovcov po každom návrate z preletu vítali v budníku ich holubice, aj keď len na minútu. Aby sme im pomohli s touto lekciou, vypúšťame vdovcov z ich preletov stále na tom istom mieste. Cieľom takéhoto konania je vštepiť do vdovcov poznatok, že na konci ich letu ich čaká holubica. Je to prvou podmienkou pre úspech.

18/ Je potrebné opakovať tréningové prelety počas nasledujúcich týždňov?

Áno, minimálne počas prvých 2 - 3 týždňov, pokiaľ sa jedná o nový tím, hlavne keď sa vdovci zúčastňujú rýchlych pretekov. Ale pre všetkých ostatných vdovcov postačí (okrem prvého týždňa) vyviesť holuby v sobotu tesne pred košovaním. Keď sú výsledky takýchto tréningov úspešné a Vaša dôvera vo vdovcov narastie, môžete nahradiť vyvážanie holubov krátkym vypustením holubov na tréning okolo holubníka.

Možné rozšírenie tejto metódy: Chovateľ umiestni do vdovského holubníka jednu holubicu. Keď na vdovcoch po pohľade na túto holubicu spozorujeme horlivosť, odoberieme holubicu a vdovcov vypustíme na tréning. Keď vdovci zmiznú z dohľadu, uzavrieme výletník, prinesieme do holubníka čo najskôr všetky holubice a umiestnime ich do ich budníkov. Potom otvoríme výletník (časť pre vchod
holubov) a necáme vdovcov vojsť.

19/ Je nejaká výhoda v ukazovaní holubíc vdovcom po denných tréningoch počas prvého týždňa?

Neveríme, že to prinesie nejakú výhodu, ktorá poskytne uspokojenie vdovcov na krátku chvíľu. Hneď ako sa ukončí ich "vzdelávanie", potrebujeme ich v maximálnom kľude. Toto je veľkou výhodou vdovstva oproti ostatným metódam. Chovateľ nemôže "páliť sviečku na oboch koncoch". Je dôležité, aby vdovci počas týždňa odpočívali a zregenerovali sily na ďalší pretek. Pre kondíciu sú dostačujúce ranné a večerné tréningy. Pre dostatočný odpočinok potrebujú kľud počas celého týždňa až do sobotného košovania.

20/ Je žiadúce vypúšťať holubice na prelet, keď sú vdovci na preteku?

Určite áno. Je dobré urobiť z toho pravidlo. Je to jediný spôsob, ako ich udržať v dobrej kondícii. Správny čas na tréning holubíc je hneď po odchode vdovcov na pretek, vtedy si môžeme byť istí, že neostanú vonku príliš dlho. Po ich vypustení musíme zavrieť vchod do vdovského holubníka. Keď sa po prelete vrátia späť do holubníka, nesmieme ich v žiadnom prípade pustiť znova von. Akonáhle uvidia, že sú vdovci preč, vytratí sa ich motivácia vrátiť sa do holubníka. Nikdy však nepúšťajte holubice v nedeľu ráno!

21/ Ako treba pripraviť holubice pre príletom vdovcov?

Ak majú byť vdovci preč viacero dní, holubice prenášame po košovaní alebo po poslednom prelete, o ktorom sme písali vyššie, späť do voliéry. Ak sa jedná o rýchle preteky, stačí, ak holubice zavrieme v budníkoch. Je potrebné im dopriať dostatok krmiva, aby neboli po návrate holuba hladné. Po klasickom kŕmení im podáme ešte menšie množstvo malých semien, aby sme sa uistili, že majú dosť. Po dobrom jedle budú holubice horlivejšie a s uspokojenou potrebou hladu nebudú mať na práci nič iné, ako predvádzať a venovať sa svojim partnerom po ich návrate. Samozrejmosťou musí byť možnosť napiť sa priamo v holubníku.

 

22/ A čo vdovci? Máme ich po po návrate nakŕmiť a nechať napiť?

Poznáme viacero víťazov, ktorých metódy sa v tomto odlišujú. Tým chceme poukázať na to, že v tomto bode neexistuje žiadne prísne pravidlo, čo treba robiť. V našom holubníku máme v každom budníku malú nádobku s vodou. Voda nie je nikdy studená, necháme ju vytemperovať na teplotu holubníka. Po návrate nájdu vdovci v budníku iba trochu malých semien, žiadne iné krmivo. To isté platí aj po návrate z tréningov alebo cvičných preletov. Semená sú vždy na tom istom mieste. Pol hodinu po odobraní holubíc podávame vdovcom ľahké kŕmenie.

23/ Ako dlho môžeme nechať po návrate vdovca s holubicou?

Tu tiež neplatí žiadne pravidlo. Poznáme veľa chovateľov s výbornými výsledkami a ich metódy sú v tomto úplne odlišné. Vo všeobecnosti by ste sa na túto otázku mali pozerať takto: vdovstvo je založené na zabránení sexuálnemu kontaktu holuba s holubicou počas týždňa, povolený je len v nedeľu, ako odmena za splnenie úlohy. Keď sa vdovec vráti a je konštatovaný, môže zjesť svoju malú porciu malých semien v budníku, napiť sa a po krátkom odpočinku mu dovolíme pobudnúť s holubicou. Akonáhle sú spolu, môžeme ich nechať osamote. 

Čas, ktorý môžu spolu stráviť záleží od nasledujúcich okolností: Ak sa jedná o ľahký pretek a vdovec nejaví známky únavy a je veľmi horlivý, necháme ich spolu len krátko. Principiálne sa treba vyhnúť častému páreniu, hlavne pokiaľ chcem vdovca nasadiť na pretek aj budúci týždeň. Pokiaľ má byť vdovec nakošovaný na ďalší pretek ešte skôr ako nasledujúcu sobotu, párenie nie je povolené vôbec. Vo všeobecnosti nechávame s holubicou vdovcov určených na krátke trate, ktorí majú ísť na pretek ďalšiu nedeľu.

24/ A čo ostatní vdovci?

Čas, ktorý necháme párom pre "lásku" záleží od vzdialenosti preteku a stavu vdovca, v akom sa z preteku vráti. Ak je príliš vyčerpaný, zavrieme ho do budníka na polhodinu až hodinu predtým, ako ho pustíme k holubici. Za takýchto okolností je len malé riziko častého párenia. Hlavne majte na pamäti, že ak sa vráti holub príliš vyčerpaný, je potrebné mu dopriať aspoň dvojtýždňový oddych pred ďalším pretekom.

25/ Sú chovatelia, ktorí nepúšťajú k vdovcom ich holubice vôbec?

Odkedy sa s vdovstvom začalo, boli vyskúšané všelijaké možné obmeny tejto metódy. Niektorí chovatelia, ktorí svojim vdovcom odopreli aj to najmenšie potešenie počas celej sezóny dosiahli dobré výsledky. Niektorí chovatelia dokonca používajú špeciálne budníky - znížené na takú úroveň, aby vdovec nemohol vyskočiť na holubicu. Podľa nás to však na holuby pôsobí skľúčujúco. Každopádne to považujeme za niečo, čo sa vymyká základným princípom vdovstva ako takého. My sa viac prikláňame, aspoň čo sa týka dlhých tratí, k integrálnemu vdovstvu. V iných slovách: Žiadna holubica, vdovci pretekajú jedine z lásky k ich holubníku a budníku, ktorý im patrí.

26/ Je treba otočiť hniezda hneď po odobratí holubice?

Ak používate hlinené hniezda, naša rada je odobrať ich úplne namiesto ich otáčania,jedine ak by ste na ich spodok dali po otočení nejaký "teplý" materiál. Tiež je možné nahradiť hlinené misky s drevenými hranolmi, ktoré poslúžia ako odpočívadlo. Ideálne je používať hniezda z korku alebo ľanového vlákna. Aby holuby nestrácali v nedeľu svoju horlivosť príliš rýchlo odporúčame ponechať hniezdo celý deň. Odobrať alebo otočiť ich môžete v pondelok ráno počas kŕmenia

27/ Je po návrate z preteku potrebná nejaká špeciálna starostlivosť?

Najdôležitejším preventívnym opatrením je: ak sa bežný nedeľný pretek ukáže ako ťažký alebo príliš dlhý a náročný (napr. zlé počasie), nemôžeme dať vdovcom bežnú zmes, ktorú používame po preteku. Namiesto nej používame ľahkú zmeszloženú z kúskov opekaného chleba, repky, ryže, dari a trochu pšenice o množstve 15 - 20 g na holuba. Tiež je dobré pridať do vody med (čajovú lyžičku na liter vody).

28/ Ste zástancami používania preháňadla?

Áno sme, ale nie ako to robia niektorí chovatelia - jeho podávaním každú nedeľu. Takáto procedúra je pre holuby, o ktoré je dobre postarané, absolútne zbytočná. Preháňadlo je potrebné iba vtedy, keď chovateľ podáva škodlivé zmesi, vtedy poslúži na vyčistenie organizmu alebo ak holuby prekŕmime veľkým množstvom zŕn, ktoré spôsobujú zápchu. Namiesto preháňadla je možné použiť aj plnotučné ale neprevarené mlieko. Pre holuby je to výborné preháňadlo.

 

 

Prezvaté.