História ZO Torysa

Klub chovateľov poštových holubov v obci Torysa bol založený v roku 2002, ako nasadzovacie stredisko, po odčlenení od ZO Brezovica. V roku 2003 bola vytvorená ZO CHPH Torysa. Medzi zakladateľov klubu patria členovia ZO p. Sedlák, p. Šašala, p. Klembara Ján ml., p. Hovančík, p. Angelovič, p. Ištoňa, p. Bujňák, p. Mišenko. Už v minulosti boli v obci Torysa chovatelia poštových holubov členmi zväzu chovateľov poštových holubov, ale neboli organizovaní v mieste ich bydliska. Medzi nich patrili nebohý p. Ján Zontág, p. Anton Bireš, a súčasný členovia klubu p. Sedlák, p. Bujňák, p. Revický, p. Frimer, p. Šašala.                                                                            

Podaním žiadosti o klubovú budovu, bolo nám umožnené opraviť- zrekonštruovať budovu bývalej vrátnice Štátneho majetku na hornom dvore. V roku 2011 za aktívnej pomoci p. Starostu

 Ing. Jozefa Stedinu boli dokončené  práce na oprave vonkajšej fasády, poteru v skladovej miestnosti a dlažby v časti átria. Vzhľadom na výbornú geografickú polohu Torysy a výborné podmienky  v rámci celého oblastného združenia Sabinov sa nasadzujú holuby na dlhé trate v našom klube.

 

Za 10 rokov našej činnosti dosiahli naši chovatelia množstvo vynikajúcich výsledkov, z ktorých vyberáme:

 

2. miesto generálneho majstrovstva SR 2009 - MVDr. Bodnár Ľubomír (konkurencia 4500 chovateľov).

4. miesto Klubu dlhých tratí Východoslovenského regiónuĽubomír Hovančík (konkurencia 500 ch.).

3. miesto Sedláka Jozefa v kategórií E super dlhé trate v roku 2009 a následná reprezentácia Slovenskej republiky na výstave stredoeurópskych krajín v Poľsku.

V Roku 2011 reprezentovali Torysu dva holuby p. Hovančíka na celoštátnej výstave v Nitre.

 

V súčasnosti má náš klub 21 členov. Dnešný klub patrí k najsilnejším a najúspešnejším vo svojej histórií.