Zoznam členov    
  Meno chovateľa Adresa Kontakt

Počet holubov

         
1. Angelovič Emil 08276, Torysa 133 0905 263 207 50
2. MVDr. Bodnár Ľubomír  08301, Sabinov Mojzesova 100  0907 947 558 100
3. Bujňák Marcel 08273, Šar. Dravce 207 0908 879 542 100
4. Dzurus Jozef 08273, Poloma 96 0907 338 155 80
  Dzurus Jozef st.      
5. Hovančík Ľubomír 08276, Torysa 174 0908 366 051 120
6. Ištoňa Jozef 08276, Torysa 210 0915 944 621 40
7. Klembara Ján st. 08276, Torysa 140 0918 350 543 -
8. Klembara Ján ml. 08276, Torysa  29 0907 244 971 80
9. Ing. Mišeko Jozef  08273, Šar. Dravce 140 0915 127 393 80
10. Mišenko Jozef  08273, Šar. Dravce 110 0907 120 456 -
11. Rabatin Jozef 08276, Torysa 245 0907 293 669 -
12. Revický Jozef 08276, Torysa 79 051/ 4597483 25
13. Sedlák Jozef 08276, Torysa 274 0915 446 581   60
14. Šašala Anton  08276, Torysa 207 0907 452 641 40
15. Vrábeľ Peter 08276, Torysa 365 0949 484 981 65
         
         
      Spolu: 950